By the British Council

04 Ιουλίου 2022 - 12:05

Children learning together English

Φανταστείτε το σκηνικό: οργανώνετε τον τέλειο γάμο σας. Σκέφτεστε για το πεντανόστιμο φαγητό, τα όμορφα λουλούδια, τη μοντέρνα λίστα τραγουδιών. Ξαφνικά, η μέλλουσα πεθερά σας αρχίζει να εκτοξεύει ερωτήσεις. Κι αν βρέξει; Κι αν οι καλεσμένοι δεν μπορούν να βρουν το ξενοδοχείο; Αν πρόκειται να απαντήσετε ερωτήσεις τέτοιου είδους στα Αγγλικά (ας φανταστούμε, επίσης, ότι η πεθερά σας είναι μια αρκετά ανυπόμονη κυρία από την Οξφόρδη), θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον πρώτο υποθετικό λόγο. Για παράδειγμα:

  • αν βρέξει, θα πιούμε τα ποτά μας σε κλειστό χώρο
  • οι καλεσμένοι θα βρουν το ξενοδοχείο αν χρησιμοποιήσουν τον χάρτη από το προσκλητήριο του γάμου.

Πότε χρησιμοποιούμε αυτό το γραμματικό φαινόμενο;

Χρησιμοποιούμε τον Πρώτο Υποθετικό Λόγο για να εκφράσουμε πιθανά γεγονότα στο μέλλον σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Μας πληροφορεί σχετικά με το τι θα συμβεί (ή είναι πιθανό να συμβεί) στο μέλλον αν κάτι άλλο συμβεί πρώτα. Στην πρώτη πρόταση παραπάνω, αν πρώτα ξεκινήσει να βρέχει, τότε τα άτομα θα πιούνε τα ποτά τους σε κλειστό χώρο. Ο Πρώτος Υποθετικός Λόγος αναφέρεται σε πράξεις ή γεγονότα τα οποία είναι πιθανά και πραγματικά. Ο Πρώτος Υποθετικός Λόγος δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον Δεύτερο Υποθετικό Λόγο, ο οποίος συνήθως αναφέρεται σε μη πραγματικές καταστάσεις (π.χ. Αν κέρδιζα το λαχείο, δεν θα δούλευα ποτέ ξανά!).

Ποιοι είναι οι κανόνες της σύνταξης;

Όλες οι υποθετικές προτάσεις αποτελούνται από δύο σκέλη: την πρόταση ‘if’ και την κύρια πρόταση. Βασικά ονομάζονται υποθετικές προτάσεις επειδή η κύρια πρόταση είναι υποθετική (ή εξαρτημένη) από την περίπτωση της πρότασης ‘If’. Στον Πρώτο Υποθετικό Λόγο η συνηθέστερη βασική σύνταξη έχει ως εξής:

  Πρόταση 'if' ...κύρια πρόταση
Σύνταξη if + υποκείμενο + Απλός Ενεστώτας, … υποκείμενο + will + κύριο ρήμα της πρότασης
Παράδειγμα 1 If I decide to go out tonight, … I will send you a Whatsapp.
Παράδειγμα 2 If people don’t recycle more, … climate change will get worse.

Είναι πιο εύκολο για τους μαθητές να σκέφτονται ότι η πρόταση ‘if’ έρχεται πρώτη και ακολουθεί η κύρια πρόταση. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιούμε αντίστροφα την παραπάνω σύνταξη. Λόγου χάρη, το Παράδειγμα 1 θα μπορούσε επίσης να εκφραστεί ως εξής: 'I will send you a Whatsapp if I decide to go out tonight'. Όταν χρησιμοποιούμε την πρόταση ‘if’ πρώτη, τότε χρειάζεται να τη χωρίσουμε από την κύρια πρόταση με κόμμα. Όταν χρησιμοποιούμε την κύρια πρόταση πρώτη, τότε δεν χρειάζεται να βάλουμε κόμμα.

Εξαιρέσεις και παραλλαγές

Η παραπάνω προτεινόμενη σύνταξη είναι χρήσιμη για μαθητές χαμηλότερου επιπέδου (αρχάριους στα Αγγλικά) προκειμένου να χρησιμοποιούν τον Πρώτο Υποθετικό Λόγο. Καθώς, όμως, οι μαθητές προχωράνε σε ανώτερα επίπεδα, διαπιστώνουν ότι τα πράγματα επιδέχονται διάφορες ερμηνείες και ότι ένας τύπος που θα ήταν πιο χρήσιμος είναι ο ακόλουθος:

Πρόταση ‘if’ … κύρια πρόταση
if + υποκείμενο + σύνταξη που εκφράζει το παρόν … υποκείμενο + σύνταξη που εκφράζει το μέλλον

Αυτός ο πιο ανοιχτός τύπος επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία. Για παράδειγμα, η πρόταση ‘if’ θα μπορούσε να περιέχει τον Ενεστώτα Διαρκείας (If it’s raining tomorrow, they will cancel the match) ή τον Παρακείμενο (If you have failed your exam, you will need to do it again). Παρομοίως, η κύρια πρόταση θα μπορούσε να περιέχει το 'Going To' (If I pass my driving test, I’m going to celebrate for a full week!) ή έναν χρόνο όπως τον Συντελεσμένο Μέλλοντα (If Meryl Streep wins one more Oscar, she’ll have won more Oscars than any other actor).

Είναι επίσης πιθανό η κύρια πρόταση να περιέχει κάποιο άλλο ελλειπτικό ρήμα εκτός από το ‘will’. Αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στη δυνατότητα σε μέλλοντα χρόνο, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα ελλειπτικά ρήματα can ή could (If you’re busy tomorrow, I can help you to look after the kids). Αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε ένα στοιχείο αμφιβολίας για μελλοντικά γεγονότα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα ελλειπτικά ρήματα might, may ή could (If Dua Lipa comes to Spain next year, she might do a concert in Valencia).

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Πρώτο Υποθετικό Λόγο στα Αγγλικά για να δώσουμε οδηγίες. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση ‘if’ ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες, αλλά στην κύρια πρόταση χρησιμοποιείται η προστακτική αντί της σύνταξης σε μέλλοντα χρόνο. Η προστακτική στα Αγγλικά σχηματίζεται απλά με την απαρεμφατική μορφή του κυρίως ρήματος (If you’re going out tonight, send me a Whatsapp).

Όταν χρησιμοποιούμε τον Πρώτο Υποθετικό Λόγο στα Αγγλικά η λέξη ‘if’ μπορεί να αντικατασταθεί με τη λέξη ‘should’ (Should you need more information, the speaker will answer your questions after the presentation).

Υπάρχουν διάφορες χρονικές αναφορές σε μέλλοντα χρόνο που χρησιμοποιούν επίσης τη σύνταξη του Πρώτου Υποθετικού Λόγου. Αυτές οι χρονικές αναφορές (e.g. when, once, until, ή after) αντικαθιστούν τη λέξη 'if'. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούνται απευθείας από ενεστώτα, με αναφορά στο μέλλον στο άλλο σκέλος της πρότασης (When Martha finishes university, she will go to Liverpool for a year).

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι ομιλητές σε αυτό το γραμματικό φαινόμενο;

Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα για τους μαθητές είναι ότι συγχέουν τον Πρώτο Υποθετικό Λόγο με τα άλλα είδη του υποθετικού λόγου. Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για μια σύνοψη των διαφορετικών ειδών του υποθετικού λόγου. Οι περισσότεροι μαθητές έχουν μάθει τον Δεύτερο Υποθετικό Λόγο σε κάποια φάση και γνωρίζουν ότι σχηματίζεται με παρελθοντικό χρόνο και το ελλειπτικό ρήμα 'would' (e.g. If I were taller, I would play basketball). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση:

  • If I had the money, I’ll buy a new car next year. ✗
  • If I have the money, I’ll buy a new car next year. ✓

Οι μαθητές χρησιμοποιούν συχνά εσφαλμένα μελλοντικό χρόνο αμέσως μετά από χρονικές αναφορές όπως 'when, once, until και after'. Προσοχή, αυτές οι λέξεις ακολουθούνται απευθείας από Ενεστώτα (και ο μελλοντικός χρόνος δηλώνεται στο άλλο σκέλος της πρότασης):

  • We’ll meet in the car park when the conference will be over. ✗
  • We’ll meet in the car park when the conference is over. ✓

Υπάρχουν παραδείγματα από διασημότητες;

If you tolerate this, your children will be next (Αν το ανεχτείτε αυτό, τα παιδιά σας θα είναι τα επόμενα) – Αυτό το τραγούδι, που ερμήνευσε το ροκ συγκρότημα Manic Street Preachers από την Ουαλία το 1998, έγινε μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τραγούδι μιλάει για την κοινωνία και την εξουσία και πήρε το όνομά του από μια αφίσα που εμφανίστηκε στη διάρκεια του Ισπανικού Εμφύλιου Πολέμου και προειδοποιούσε τους πολίτες ότι αν ανέχονταν την καταπίεση, η επόμενη γενιά θα είχε την ίδια μοίρα.

Ferris Bueller’s Day Off – Αυτή η κλασική ταινία του 1986 αφηγείται την ιστορία ενός έφηβου αγοριού που τον έλεγαν Ferris, ο οποίος αποφασίζει να κάνει κοπάνα από το σχολείο μια μέρα και να πάει να διασκεδάσει. Μας υπενθυμίζει ότι 'Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it' (Η ζωή περνάει πολύ γρήγορα. Αν δεν σταματήσετε να κοιτάξετε γύρω σας μια στο τόσο, θα μπορούσατε να χάσετε το νόημα). Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για το πώς να χρησιμοποιείτε ταινίες για να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας .

Wannabe – Το μουσικό συγκρότημα Spice Girls απογειώθηκε το 1996 με αυτό το σινγκλ. Το τραγούδι αφορά μια λίστα από οδηγίες σε έναν δυνητικό εραστή και ξεκινά με την κλασική ατάκα: 'If you want my future, forget my past' (Αν θέλεις να είσαι στο μέλλον μου, ξέχνα το παρελθόν μου).

Σύντομα Κουίζ 

1. If Jane got the new job, she’ll need to move to Poland.
2. I’ll pass that exam if I studied a lot tonight.
3. If I have enough money, I would go to Australia next summer.
4. If you want to travel to Canada this summer, you remember to apply for a visa first.
5. You should need to contact me, send me an email or call me on my mobile.
6. After the movie will finish, meet me in front of the cinema.
7. We’ll have a picnic on the beach when the weather will be warmer.

(Answers)
1. If Jane gets the new job, she’ll need to move to Poland.
2. I’ll pass that exam if I study a lot tonight.
3. If I have enough money, I will go to Australia next summer.
4. If you want to travel to Canada this summer, remember to apply for a visa first.
5. Should you need to contact me, send me an email or call me on my mobile.
6. After the movie finishes, meet me in front of the cinema.
7. We’ll have a picnic on the beach when the weather is warmer.