Αγγλικά για ενήλικες – τα επίπεδα μας
©

British Council

Παρέχουμε ευρύ φάσμα μαθημάτων ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες όλων των μαθητών. Έτσι, ανεξάρτητα από την ηλικία σας, το επίπεδο των γνώσεών σας ή τους στόχους σας στην εκμάθηση Αγγλικών, έχουμε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Πώς διδάσκονται τα Αγγλικά στο British Council;

  • Μαζί μας το μάθημα είναι διασκέδαση, γιατί οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν απολαμβάνουν τη δραστηριότητα στην αίθουσα διδασκαλίας.
  • Χρησιμοποιούμε διαφορετικές διδακτικές τεχνικές, γιατί κάθε μαθητής έχει το δικό του τρόπο μάθησης.
  • Ζητούμε από τους μαθητές να εργαστούν ανά δύο και σε ομάδες, ώστε να αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες σε πραγματικές συνθήκες.
  • Χρησιμοποιούμε διδακτικά βιβλία από εξειδικευμένους εκδοτικούς οίκους, αλλά και υλικό που δημιουργούν οι δικοί μας καθηγητές.
  • Παρέχουμε στους μαθητές γλωσσικές πληροφορίες και πρακτική άσκηση των δεξιοτήτων τους.
  • Διδάσκουμε επίσης την ικανότητα μελέτης, ώστε οι μαθητές μας να γίνουν πιο ανεξάρτητοι στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας.
  • Παρέχουμε διεξοδική προετοιμασία για τις εξετάσεις Cambridge English First (FCE), Advanced (CAE) και Proficiency (CPE), καθώς και την εξέταση IELTS, φροντίζοντας για την εξοικείωση των μαθητών με την μορφή των εξετάσεων και την εξάσκησή τους στις βασικές τεχνικές των εξετάσεων.
  • Επιδιώκουμε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μας στη μαθησιακή διαδικασία.

Δείτε επίσης