Όροι πληρωμής

  • Τα δίδακτρα στο Διδακτικό Κέντρο στο Κολωνάκι μπορούν να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με τραπεζικό έμβασμα*, με πιστωτική κάρτα ή με επιταγή.
  • Τα δίδακτρα στο Διδακτικό Κέντρο στην Κηφισιά μπορούν να καταβληθούν με τραπεζικό έμβασμα*.
  • Τα δίδακτρα στο British Council στη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου μπορούν να καταβληθούν με τραπεζικό έμβασμα ή με πιστωτική κάρτα.
  • Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή. Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων με δόσεις σε όλα τα Διδακτικά Κέντρα.
  • Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων.

* Για επιβεβαίωση της πληρωμής σας με τραπεζικό έμβασμα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το σχετικό καταθετήριο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Dimitra.Christopoulou@britishcouncil.gr.

Γενικοί όροι

  • Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ξεκινήσουμε ένα τμήμα αν δεν συγκεντρωθούν 12 μαθητές.
  • Συνήθως ο αριθμός των μαθητών ενός τμήματος δεν ξεπερνά τους 14.