Σπουδαστές συζητούν κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου
Students talking during a seminar ©

Matt Wright

Date
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2013
Τοποθεσία
The Hub Events, Αθήνα

Συνεχίζοντας την υποστήριξη μας στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και αντίστοιχων δικτύων και σε συνέχεια του προγράμματος Think Social. Act Business. που πραγματοποιούμε με το δίκτυο EUNIC, σας παρουσιάζουμε μία νέα εκπαιδευτική δράση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Χωρίς αμφιβολία, μεγάλες ανακαλύψεις και πρωτοπόρες εφευρέσεις έχουν πάει την ανθρωπότητα μπροστά. Παρόλα αυτά, μικρές καινοτομίες και απλές ιδέες έχουν συχνά εξίσου την ίδια δυναμική και, σε πολλές περιπτώσεις, μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Επιχειρώντας να βάλουμε μπρος τη μηχανή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους SciCo (από το «Science Communication»), έναν μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει στόχο την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό μέσω καινοτόμων και διαδραστικών μεθόδων, για να διοργανώσουμε τη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο «The Impact Series».

Τα σεμινάρια αυτά στοχεύουν να δώσουν στους συμμετέχοντες την ώθηση και την τόλμη να αναλάβουν κοινωνική δράση και να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα να επιστήσουν την προσοχή στον κοινωνικό ρόλο της επιστήμης και να προτείνουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν στην υγεία και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων, εξειδικευμένοι ομιλητές και επιτυχημένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες του εξωτερικού, αλλά και της Ελλάδας, θα προσφέρουν πρακτικές γνώσεις και εργαλεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ θα βοηθήσουν και θα συμβουλέψουν τους συμμετέχοντες ώστε να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε υπηρεσίες που προσφέρουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα.

Ο κύκλος σεμιναρίων «The Impact Series» θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου 2013 με μια εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό, στο χώρο The Hub Events, ενώ τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο νέο συνεργατικό χώρο Foundation από τις 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2013.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.