Τα επίσημα εξεταστικά κέντρα του IELTS μπορούν να σας βοηθήσουν αν έχετε δυσκολία στην όραση, την ακοή, την ομιλία ή μαθησιακές δυσκολίες. Αν χρειάζεστε μια προσαρμοσμένη εκδοχή του IELTS, ενημερώστε το εξεταστικό κέντρο τρεις μήνες πριν την εξέτασή σας.

Αν πρέπει να εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις (για παράδειγμα, επιπλέον χρόνος), ενημερώστε το εξεταστικό κέντρο έξι εβδομάδες πριν την εξέτασή σας.

Οι δεξιότητές σας στην αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθούν αντικειμενικά, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε ειδικών αναγκών που ενδεχομένως να έχετε.

Η ειδική μέριμνα περιλαμβάνει:

  • θέματα εξετάσεων σε μορφή Braille
  • ειδικά CD Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening) με απαραίτητες παύσεις και σταματήματα
  • την ενότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening) με μορφή χειλεοανάγνωσης (Lip Reading format)
  • θέματα εξετάσεων σε μεγέθυνση ή κάρτες Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) σε Braille.

Τι είδους βοήθεια μπορώ να λάβω;

Σε περίπτωση που έχετε δυσκολία στην όραση, μπορούμε να παρέχουμε:

  • θέματα εξετάσεων σε μεγέθυνση
  • θέματα εξετάσεων σε μορφή Braille
  • βοήθεια στην καταγραφή των απαντήσεων (γραφέα).

Σε περίπτωση που έχετε δυσκολία στην ακοή, μπορούμε να παρέχουμε:

  • ειδικό εξοπλισμό ενίσχυσης ήχου
  • την ενότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening) με μορφή χειλεοανάγνωσης (Lip Reading format).

Σε περίπτωση που έχετε μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία), μπορούμε να κανονίσουμε:

  • επιπλέον χρόνο για τις εξετάσεις Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing).

Επικοινωνήστε μαζί μας τρεις μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης IELTS σε περίπτωση που έχετε κάποια ειδική ανάγκη που απαιτεί μια προσαρμοσμένη εκδοχή των εξετάσεων IELTS.

Στο Σύστημα Eγγραφών επιλέξτε «Nαι» στις ειδικές ρυθμίσεις και θα σας δοθούν επιλογές ημερομηνιών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ειδικές ρυθμίσεις εξετάσεων είναι διαθέσιμες μόνο για το IELTS on paper. Επιπλέον πριν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ανεβάστε στην αίτησή σας τα σχετικά έγγραφα που στηρίζουν το αίτημά σας.