Σημείωση: Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για την εξέταση IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (IELTS for UKVI) και για την εξέταση IELTS Life Skills. Συμβουλευτείτε τη σελίδα για την εξέταση IELTS εκτός UKVI.

A. Ακυρώσεις εγγραφών

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας για το IELTS ανά πάσα στιγμή πριν από την ημερομηνία εξέτασης ειδοποιώντας το εξεταστικό σας κέντρο. Οι όροι επιστροφής των εξέταστρων εξαρτώνται από το πότε γίνεται η ακύρωση και από το αν ισχύουν εξαιρετικές περιστάσεις.

1. Χρόνος μέχρι την ημερομηνία της εξέτασης

1.1. Περισσότερες από 14 ημέρες πριν την εξέταση

Αν ακυρώσετε την εγγραφή σας για το IELTS περισσότερες από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων ίση με το 75% του συνολικού ποσού των εξέταστρων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να δικαιούστε 100% επιστροφή χρημάτων, αν ακυρώσετε την κράτησή σας περισσότερες από 14 μέρες πριν από την εξέταση, αλλά εντός 14 ημερών από την κράτηση της εξέτασης. Αν η εξέτασή σας είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις από το γραφείο της περιοχής σας.

1.2. Εντός 14 ημερών αλλά περισσότερων των δύο ημερών πριν την εξέταση

Αν ακυρώσετε την εγγραφή σας για το IELTS εντός 14 ημερών αλλά περισσοτέρων των δύο ημερών πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων ίση με το 50% του συνολικού ποσού των εξέταστρων.

1.3. Έως και δύο ημέρες από την εξέταση

Αν ακυρώσετε την εγγραφή σας για το IELTS εντός δύο ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων ίση με το 25% του συνολικού ποσού των εξέταστρων.

1.4. Την ημέρα της εξέτασης ή μετά την εξέταση

Αν ακυρώσετε την εγγραφή σας για το IELTS την ημέρα της εξέτασης ή μετά την ημέρα της εξέτασης, δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων.

2. Εξαιρέσεις υποψήφιων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εξαιρετικών περιστάσεων στο εξεταστικό σας κέντρο πριν από την ημερομηνία εξέτασης και έως και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά από αυτή, αν δεν λάβατε μέρος στην εξέταση. Το εξεταστικό σας κέντρο θα σας απαντήσει εγγράφως εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει το αίτημά σας. Το εξεταστικό σας κέντρο θα εξετάσει το αίτημά σας για εξαιρετικές περιστάσεις.

Όλες οι περιπτώσεις αιτήσεων εξαιρετικών περιστάσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά που τις αποδεικνύουν πρέπει να παραδοθούν στο εξεταστικό σας κέντρο το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες μετά από την προγραμματισμένη ημερομηνία της εξέτασής σας.

Αν το εξεταστικό σας κέντρο εγκρίνει την περίπτωσή σας, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων μείον το κόστος διαχειριστικών εξόδων που δεν θα ξεπερνά το 25% των εξέταστρων.

Αν το εξεταστικό σας κέντρο δεν εγκρίνει το αίτημά σας, τότε θα ισχύσουν οι όροι που αναφέρονται στην Ενότητα 1.

Ορίζουμε τις εξαιρετικές περιστάσεις ως εξής:

  • σοβαρές ιατρικές καταστάσεις που δεν σας επιτρέπουν να παρευρεθείτε ή να ολοκληρώσετε το τεστ την ημέρα των εξετάσεων, συνθήκες που απαιτούν την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από ειδικευμένο γιατρό
  • δικαιολογητικά πένθους, τραυματισμού ή άλλες μορφές σημαντικών δυσκολιών
  • στρατιωτική θητεία.

3. Εξαιρέσεις εξεταστικών κέντρων

Σε συγκεκριμένες περιστάσεις που δεν ελέγχει το εξεταστικό κέντρο, ενδέχεται να ακυρώσουμε την εξέτασή σας. Σε αυτές τις περιστάσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ακραίες καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές αναταραχές και απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σε τέτοιες περιστάσεις, το εξεταστικό σας κέντρο θα σας ενημερώσει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και θα σας δώσει την επιλογή:

  • πλήρους επιστροφής χρημάτων ή
  • μεταφοράς της εξέτασης σε επόμενη ημερομηνία που να σας βολεύει.

Σε περιπτώσεις που το εξεταστικό σας κέντρο ακυρώσει μια εξέταση βάσει περιστάσεων υπό τον έλεγχό του, τότε εκτός από πλήρη επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά της εξέτασης σε άλλη ημερομηνία, ενδέχεται να καλύπτετε τις προϋποθέσεις για αποζημίωση των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από αυτή την ακύρωση. Οι προϋποθέσεις αυτές θα εξεταστούν ως εύλογες ή μη αξιώσεις από το εξεταστικό κέντρο και τυχόν αποζημίωση θα δοθεί βάσει των παρακάτω προϋποθέσεων:

  • Το εξεταστικό κέντρο θα εξετάσει αν η απόφαση της ακύρωσης είναι εντός ή εκτός του ελέγχου του.
  • Τυχόν αποζημίωση που θα δοθεί θα περιορίζεται μόνο σε έξοδα μετακίνησης και διαμονής που:

– προέκυψαν άμεσα ως αποτέλεσμα του προγραμματισμού σας να παραστείτε την ημερομηνία της εξέτασης

– αποδεικνύονται με τιμολόγια ή αποδείξεις πληρωμών

– αποδεικνύεται ότι οι χρεώσεις μετακίνησης ή/και διαμονής δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν από την εταιρία μετακίνησης ή/και διαμονής

– μπορούν να συγκριθούν με τις χαμηλότερες λογικές τιμές της αγοράς για τα εν λόγω έξοδα (η σύγκριση θα γίνει από το εξεταστικό κέντρο).

  • Αν ταξιδέψετε πιο μακριά από το κοντινότερο εξεταστικό κέντρο για να φτάσετε στον κανονικό σας τόπο κατοικίας, τότε το εξεταστικό κέντρο δεν θα θεωρήσει την αξίωσή σας εύλογη.

B. Μεταφορές ημερομηνίας εξετάσεων

4.1. Περισσότερες από 14 ημέρες πριν την εξέταση

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία της εξέτασης ανά πάσα στιγμή περισσότερες από 14 ημέρες πριν την εξέταση.

Πρέπει να επιλέξετε μια ημερομηνία εξέτασης, εφόσον είναι διαθέσιμη, εντός των επόμενων τριών μηνών από την αρχική ημερομηνία της εξέτασής σας. Αν η ημερομηνία εξέτασης που προτιμάτε απέχει περισσότερους από τρεις μήνες από την αρχική ημερομηνία της εξέτασής σας, τότε η μεταφορά σας θα θεωρηθεί ακύρωση της εξέτασης.

Μπορείτε να μεταφέρετε την ίδια κράτηση εξέτασης μόνο μία φορά.

Το εξεταστικό σας κέντρο ενδέχεται να σας χρεώσει τέλος ακύρωσης ίσο με έως και το 25% των εξέταστρων.

4.2. Έως και 14 ημέρες από την εξέταση

Τα αιτήματα μεταφορών έως και 14 ημέρες από την εξέταση θα θεωρηθούν ως ακύρωση της εξέτασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Α. Ακυρώσεις αυτής της σελίδας.

Για να ακυρώσετε ή να μεταφέρετε την ημερομηνία εξέτασής σας, συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση και στείλτε την μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ieltsukvigreece@britishcouncil.org

Σημειώσεις

i. Το εξεταστικό σας κέντρο είναι υπεύθυνο για την έκδοση επιστροφών χρημάτων και την οργάνωση μεταφοράς ημερομηνιών εξέτασης.

ii. Σύμφωνα με την ενότητα A. 2., το εξεταστικό κέντρο έχει την ευθύνη για τις αποφάσεις που σχετίζονται με τα αιτήματα των εξεταζόμενων για εξαιρετικές περιστάσεις.

iii. Σύμφωνα με την ενότητα A. 3., το εξεταστικό κέντρο έχει την ευθύνη για τις αποφάσεις που σχετίζονται με την επιστροφή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων και των ποσών που επιστρέφονται.

iv. Αν στη τοπική νομοθεσία προστασίας καταναλωτών στη χώρα όπου έχετε εγγραφεί για να πραγματοποιήσετε την εξέταση IELTS ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι για τα δικαιώματα ακύρωσης και μεταφοράς για τον εξεταζόμενο από τα παραπάνω, τότε θα ισχύσει η τοπική νομοθεσία προστασίας καταναλωτών.