Σημείωση: Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για τις εξετάσεις IELTS Academic και IELTS General Training. Για την εξέταση IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία, συμβουλευτείτε τη σελίδα IELTS για UKVI.

Ακύρωση της εξέτασης IELTS

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασης IELTS πέντε εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, προβλέπεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού των εξέταστρων πλην των εξόδων διαχείρισης που ανέρχεται στο 25% των εξέταστρων.

Σημείωση: Οι επιστροφές εξέταστρων μπορεί να χρειαστούν τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασής σας IELTS πέντε εβδομάδες (ή λιγότερο) από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή χρημάτων. Εξαιρέσεις σε αυτήν την πολιτική αποτελούν:

  • σοβαρή ασθένεια ή ιατρικό περιστατικό (όπως η εισαγωγή σε νοσοκομείο ή σοβαρός τραυματισμός)
  • πένθος - απώλεια στενού μέλους της οικογένειας
  • τραυματική εμπειρία (όπως θύμα εγκληματικής ενέργειας ή εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα)
  • στρατιωτική θητεία.

Για να ακυρώσετε την εξέτασή σας (IELTS Academic και General Training) πρέπει να συνδεθείτε στο Test Taker Portal με τους κωδικούς σας και στη συνέχεια να πατήσετε την επιλογή «Tests & Results» από το κεντρικό μενού ώστε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα ακύρωσης και να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά.

Εάν προσκομίσετε ένα ιατρικό δικαιολογητικό ασθενείας την ημέρα των εξετάσεων, εντός πέντε ημερών από την προγραμματισμένη ημέρα εξετάσεων μαζί με τη φόρμα ακύρωσης στο Test Taker Portal, θα σας επιστραφεί το κόστος των εξέταστρων πλην των εξόδων διαχείρισης που ανέρχεται στο 25% των εξέταστρων.

Αποδεκτά γίνονται μόνο πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Όλα τα έγγραφα μαζί με τη φόρμα ακύρωσης θα πρέπει να υποβληθούν στο Test Taker Portal εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης. Αιτήματα μετά τις πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της εξέτασης δε θα γίνονται αποδεκτά και θα θεωρηθείτε απών/ούσα την ημέρα της εξέτασης. 

Ιατρικά δικαιολογητικά, δηλώσεις ή πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από συγγενικά πρόσωπα δεν γίνονται αποδεκτά.

Email, φωτοτυπίες ή μηνύματα fax δεν γίνονται αποδεκτά.

Αίτηση μεταφοράς ημερομηνίας εξετάσεων

Σε περίπτωση που απαιτείται η αλλαγή της ημερομηνίας των εξετάσεών σας που αρχικά είχατε δηλώσει, μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά της ημερομηνίας έως και πέντε εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξετάσεων. Σημειώστε ότι η νέα ημερομηνία εξετάσεων θα πρέπει να είναι εντός του διαστήματος τριών μηνών έπειτα από την αρχική ημερομηνία που είχατε δηλώσει.

Για να μεταφέρετε την ημερομηνία εξέτασής σας, συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση και στείλτε την μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης (€10) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

  • Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στην Αθήνα ή στην Πάτρα (Test Centre GR005), στείλτε τα δικαιολογητικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: ielts.athens@britishcouncil.gr.
  • Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης και Βόλος (Test Centre GR026), στείλτε τα δικαιολογητικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: ielts.thessaloniki@britishcouncil.gr.

Πληρώστε με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του British Council σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΑΤΜ ή μέσω web banking από τον δικό σας λογαριασμό. Τυχόν διατραπεζικές χρεώσεις θα βαρύνουν εσάς.

  • Αριθμός λογαριασμού: 1150 0200 2018 908
  • IBAN: GR05 0140 1150 1150 0200 2018 908

Στο πεδίο «Αιτιολογία» του αποδεικτικού κατάθεσης παρακαλούμε να δηλώσετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας.

Αν λάβετε μια καινούργια ημερομηνία εξετάσεων και είστε ασθενής στη δεύτερη ημερομηνία, τότε δεν δικαιούστε επιστροφή εξέταστρων ούτε επιπλέον μεταφορά σε μια καινούργια ημερομηνία εξετάσεων.