Ακύρωση εξετάσεων IELTS

Σημείωση: Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για τις εξετάσεις IELTS Academic και IELTS General Training. Για την εξέταση IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία, συμβουλευτείτε τη σελίδα IELTS για UKVI.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασής σας IELTS τουλάχιστον πέντε εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, προβλέπεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού των εξέταστρων πλην των εξόδων διαχείρισης που ανέρχεται στο 25% των εξέταστρων.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασής σας IELTS πέντε εβδομάδες (ή λιγότερο) από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή χρημάτων, εκτός εάν υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε την ακύρωση.

Αποδεκτά δικαιολογητικά για τυχόν ακύρωση εγγραφής είναι: ιατρική βεβαίωση, αποδεικτικό ή πιστοποιητικό θανάτου, αστυνομική αναφορά ή πιστοποιητικό στρατολογίας. Ιατρικά δικαιολογητικά, δηλώσεις ή πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από συγγενικά πρόσωπα δεν γίνονται αποδεκτά.

Όλα τα ανωτέρω πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν στο εξεταστικό κέντρο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να παραδοθούν σε εμάς μέχρι την προθεσμία που έχει ορισθεί. Αιτήματα κατόπιν αυτής της ημερομηνίας δεν γίνονται αποδεκτά. Email, φωτοτυπίες ή μηνύματα fax δεν γίνονται αποδεκτά.

Για να ακυρώσετε την ημερομηνία εξέτασής σας, συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση και στείλτε την μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά:

  • Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στην Αθήνα ή στην Πάτρα (Test Centre GR005), στείλτε τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικώς στην εξής διεύθυνση: ielts.athens@britishcouncil.gr
  • Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης και Βόλος (Test Centre GR026), στείλτε τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικώς στην εξής διεύθυνση: ielts.thessaloniki@britishcouncil.gr

Σημείωση: Οι επιστροφές εξέταστρων μπορεί να χρειαστούν τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθούν.

Αίτηση μεταφοράς ημερομηνίας εξετάσεων

Σε περίπτωση που απαιτείται η αλλαγή της ημερομηνίας των εξετάσεών σας που αρχικά είχατε δηλώσει, μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά της ημερομηνίας έως και πέντε εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξετάσεων. Σημειώστε ότι η νέα ημερομηνία εξετάσεων θα πρέπει να είναι εντός του διαστήματος τριών μηνών έπειτα από την αρχική ημερομηνία που είχατε δηλώσει.

Για να μεταφέρετε την ημερομηνία εξέτασής σας, συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση και στείλτε την μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης (€10) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

  • Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στην Αθήνα ή στην Πάτρα (Test Centre GR005), στείλτε τα δικαιολογητικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: ielts.athens@britishcouncil.gr.
  • Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης και Βόλος (Test Centre GR026), στείλτε τα δικαιολογητικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: ielts.thessaloniki@britishcouncil.gr.

Πληρώστε με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του British Council σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΑΤΜ ή μέσω web banking από τον δικό σας λογαριασμό. Τυχόν διατραπεζικές χρεώσεις θα βαρύνουν εσάς.

  • Αριθμός λογαριασμού: 1150 0200 2018 908
  • IBAN: GR05 0140 1150 1150 0200 2018 908

Στο πεδίο «Αιτιολογία» του αποδεικτικού κατάθεσης παρακαλούμε να δηλώσετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας.

Αν λάβετε μια καινούργια ημερομηνία εξετάσεων και είστε ασθενείς στη δεύτερη ημερομηνία, τότε δεν δικαιούστε επιστροφή εξέταστρων ούτε επιπλέον μεταφορά σε μια καινούργια ημερομηνία εξετάσεων.