Ακύρωση εξετάσεων IELTS

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασής σας IELTS τουλάχιστον πέντε εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, προβλέπεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού των εξέταστρων πλην των εξόδων διαχείρισης που ανέρχεται στο 25% των εξέταστρων.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασής σας IELTS πέντε εβδομάδες (ή λιγότερο) από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή χρημάτων, εκτός εάν υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε την ακύρωση.

Αποδεκτά δικαιολογητικά για τυχόν ακύρωση εγγραφής είναι: ιατρική βεβαίωση, αποδεικτικό ή πιστοποιητικό θανάτου, αστυνομική αναφορά ή πιστοποιητικό στρατολογίας. Ιατρικά δικαιολογητικά, δηλώσεις ή πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από συγγενικά πρόσωπα δεν γίνονται αποδεκτά.

Όλα τα ανωτέρω πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν στο εξεταστικό κέντρο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να παραδοθούν σε εμάς μέχρι την προθεσμία που έχει ορισθεί. Αιτήματα κατόπιν αυτής της ημερομηνίας δεν γίνονται αποδεκτά. Email, φωτοτυπίες ή μηνύματα fax δεν γίνονται αποδεκτά.

Για να ακυρώσετε την ημερομηνία εξέτασής σας, συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση (PDF, 139 kb) και στείλτε την μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στην Αθήνα ή στην Πάτρα (Test Centre GR005), στείλτε τα δικαιολογητικά στην εξής διεύθυνση:

British Council (IELTS)
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα

Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης και Βόλος (Test Centre GR026), στείλτε τα δικαιολογητικά στην εξής διεύθυνση:

British Council (IELTS)
Τσιμισκή 43
546 23 Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι επιστροφές εξέταστρων μπορεί να χρειαστούν τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθούν.

Αίτηση μεταφοράς ημερομηνίας εξετάσεων

Σε περίπτωση που απαιτείται η αλλαγή της ημερομηνίας των εξετάσεών σας που αρχικά είχατε δηλώσει, μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά της ημερομηνίας έως και πέντε εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξετάσεων, χωρίς χρέωση. Σημειώστε ότι η νέα ημερομηνία εξετάσεων θα πρέπει να είναι εντός του διαστήματος τριών μηνών έπειτα από την αρχική ημερομηνία που είχατε δηλώσει.

Σε περίπτωση ασθενείας, η μεταφορά είναι δυνατή εντός πέντε εβδομάδων από την ημερομηνία εξετάσεων αν το αυθεντικό ιατρικό πιστοποιητικό προσκομιστεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξετάσεων, μαζί με την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση (PDF, 139 kb).

Αν λάβετε μια καινούργια ημερομηνία εξετάσεων (είτε πριν το τεστ ή λόγω ασθενείας) και είστε ασθενείς και στη δεύτερη ημερομηνία, τότε δεν δικαιούστε επιστροφή εξέταστρων ούτε επιπλέον μεταφορά σε μια καινούργια ημερομηνία εξετάσεων.