Σημείωση: Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για τις εξετάσεις IELTS Academic και IELTS General Training. Για την εξέταση IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία, συμβουλευτείτε τη σελίδα IELTS για UKVI.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας «Δώσε την εξέταση IELTS» για να ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική ακύρωσης της εξέτασης IELTS Online.

Ακύρωση της εξέτασης IELTS

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασης IELTS πέντε εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, προβλέπεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού των εξέταστρων πλην των εξόδων διαχείρισης που ανέρχεται στο 25% των εξέταστρων.

Σημείωση: Οι επιστροφές εξέταστρων μπορεί να χρειαστούν τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασής σας IELTS πέντε εβδομάδες (ή λιγότερο) από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή χρημάτων.

Για να ακυρώσετε την εξέτασή σας (IELTS Academic και General Training) πρέπει να συνδεθείτε στο Test Taker Portal με τους κωδικούς σας και στη συνέχεια να πατήσετε την επιλογή «Tests & Results» από το κεντρικό μενού ώστε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα ακύρωσης και να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά.

Εάν προσκομιστεί ιατρικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την ασθένεια κατά την ημερομηνία της εξέτασης εντός δύο ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης, μαζί με το υποβληθέν αίτημα ακύρωσης στο Test Taker Portal, θα σας επιστραφεί το κόστος των εξέταστρων πλην των εξόδων διαχείρισης που ανέρχεται στο 25% των εξέταστρων.

Γίνονται αποδεκτά μόνο πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Εάν δεν ληφθεί το υποβληθέν αίτημα ακύρωσης μαζί με τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία στο Test Taker Portal μέχρι τη δεύτερη ημερολογιακή ημέρα μετά την εξέταση, θα θεωρηθείτε ως απόντες και θα χάσετε όλες σας τις αξιώσεις.

Ιατρικά δικαιολογητικά, δηλώσεις ή πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από συγγενικά πρόσωπα δεν γίνονται αποδεκτά.

Email, φωτοτυπίες ή μηνύματα fax δεν γίνονται αποδεκτά.

Αίτηση μεταφοράς ημερομηνίας εξετάσεων

Σε περίπτωση που απαιτείται η αλλαγή της ημερομηνίας των εξετάσεών σας που αρχικά είχατε δηλώσει, μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά της ημερομηνίας έως και πέντε εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξετάσεων. Σημειώστε ότι η νέα ημερομηνία εξετάσεων θα πρέπει να είναι εντός του διαστήματος τριών μηνών έπειτα από την αρχική ημερομηνία που είχατε δηλώσει.

Για να μεταφέρετε την ημερομηνία εξέτασής σας, συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση και στείλτε την μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης (€54) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

  • Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στην Αθήνα ή στην Πάτρα (Test Centre GR005), στείλτε τα δικαιολογητικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: ielts.athens@britishcouncil.gr.
  • Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης και Βόλος (Test Centre GR026), στείλτε τα δικαιολογητικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: ielts.thessaloniki@britishcouncil.gr.

Πληρώστε με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του British Council σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΑΤΜ ή μέσω web banking από τον δικό σας λογαριασμό. Τυχόν διατραπεζικές χρεώσεις θα βαρύνουν εσάς.

  • Αριθμός λογαριασμού: 1150 0200 2018 908
  • IBAN: GR05 0140 1150 1150 0200 2018 908

Στο πεδίο «Αιτιολογία» του αποδεικτικού κατάθεσης παρακαλούμε να δηλώσετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας.

Αν λάβετε μια καινούργια ημερομηνία εξετάσεων και είστε ασθενής στη δεύτερη ημερομηνία, τότε δεν δικαιούστε επιστροφή εξέταστρων ούτε επιπλέον μεταφορά σε μια καινούργια ημερομηνία εξετάσεων.

Εξαιρετικές περιστάσεις και ιδιαίτερη μεταχείριση

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην εξέτασή σας ή κωλύεστε την ημέρα του τεστ λόγω ασθένειας, τραυματισμού ή άλλου έκτακτου συμβάντος εκτός του ελέγχου σας, και δεν πληροίτε πλέον τις προϋποθέσεις για τυπική ακύρωση, επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά της εξέτασης σε κοντινή ημερομηνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπως πένθος, εμφύλιες αναταραχές ή οικιακές κρίσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο εξεταστικό κέντρο σας για ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία εδώ

Υπό ορισμένες συνθήκες εκτός του ελέγχου του εξεταστικού κέντρου, ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσουμε την εξέτασή σας και να τη μεταφέρουμε σε μελλοντική ημερομηνία. Αυτές οι περιστάσεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ακραίες καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, εμφύλιες ταραχές, βιομηχανικές ενέργειες, παγκόσμια πανδημία ή ανωτέρα βία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εξεταστικό κέντρο σας θα σας παράσχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειδοποίηση και θα σας δώσει την επιλογή είτε πλήρους επιστροφής χρημάτων είτε μεταφοράς της εξέτασης σε μελλοντική ημερομηνία – όποια προτιμάτε.

Εάν η εξέτασή σας ακυρωθεί ή αναβληθεί λόγω άλλων συνθηκών, όπως τεχνική βλάβη, τόπος διεξαγωγής ή περιβαλλοντικοί παράγοντες, το εξεταστικό κέντρο σας θα προειδοποιήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα και θα σας δώσει την επιλογή είτε πλήρους επιστροφής χρημάτων είτε μεταφοράς της εξέτασης σε μελλοντική ημερομηνία – όποια προτιμάτε.