Η κριτική επιτροπή του FameLab

Οι κριτές προέρχονται από τους παρακάτω χώρους:

  • επιστήμη
  • επικοινωνία της επιστήμης
  • Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
  • ακαδημαϊκή κοινότητα
  • προηγούμενοι FameLabbers.

Κριτική επιτροπή FameLab 2019

  • Στάθη Γκόνο, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
  • Κώστα Καρπούζη, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  • Μπέττυ Τσακαρέστου, καθηγήτρια και Διευθύντρια στο Εργαστήρι Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων του τμήματος Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε.και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Νίκος Ανδρίτσος, δημοσιογράφος, Διευθυντής Ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ 100,3