Μια φωτογραφία του Βερολίνου
Το φετινό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, Γερμανία. ©

Canadastock // Shutterstock

Date
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019Τετάρτη 15 Μαΐου 2019
Τοποθεσία
Βερολίνο, Γερμανία

Το Going Global είναι συνέδριο που απευθύνεται σε ηγέτες της διεθνούς εκπαίδευσης οι οποίοι συναντιούνται προκειμένου να συζητήσουν και να βρουν κοινές λύσεις σε θέματα της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Το συνέδριο:

  • παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσεων
  • συνδέει τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες θεματικές
  • παρέχει ένα παγκόσμιο δίκτυο για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της διεθνούς εκπαίδευσης
  • υποστηρίζει πολιτικές αποφάσεων που στηρίζονται σε στοιχεία που απορρέουν από έρευνα και διαλόγους περιφερειακής πολιτικής
  • υποστηρίζει την ηγεσία της παγκόσμιας σκέψης.

Θέματα

Το θέμα αυτής της χρονιάς είναι: «H διπλωματία της εκπαίδευσης και ο ψηφιακός κόσμος: Τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση;».

Καθώς η ψηφιακή εποχή μετασχηματίζει τις κοινωνίες, παράλληλα δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες αλλά και έντονες προκλήσεις. Οι νέες τεχνολογίες προκαλούν επανάσταση στον τρόπο που η γνώση δημιουργείται, γίνεται προσβάσιμη και χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Η λύση σε πολλά προβλήματα καθίσταται πλέον εφικτή. Η ταχύτητα και η δυναμική των αλλαγών που συντελούνται, δημιουργούν αναταράξεις στα επιχειρηματικά μοντέλα και στην αγορά εργασίας, διαφοροποιώντας ριζικά τη φύση της εργασίας αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτήν. Η τεχνολογία δημιουργεί ευκαιρίες και πλούτο για ορισμένους, ενώ άλλους τους παραγκωνίζει, μεγεθύνοντας τις ανισότητες και ριζοσπαστικοποιώντας τις κοινωνίες.

Ιστορικά, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είχε καθοριστική σημασία στη δημιουργία γνώσης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής. Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, πόσο επίκαιρη παραμένει και ποια μπορεί να είναι η συμβολή της;

Στο φετινό Going Global θα συζητήσουμε για τον ρόλο της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως έναν θεσμό που:

  • Δημιουργεί και παράγει γνώση
  • Αναπτύσσει υψηλής ειδίκευσης δεξιότητες
  • Προσφέρει λύσεις και λειτουργεί ως παράγοντας κοινωνικής σταθερότητας
  • Προσπαθεί να ηγηθεί των εξελίξεων στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Δείτε την πλήρη περιγραφή των θεμάτων του Going Global 2019.

Εγγραφές

Οι εγγραφές για το Going Global 2019 είναι ανοιχτές μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐουεξασφαλίστε τη θέση σας σήμερα!

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το Going Global 2019, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

Δείτε επίσης