Δευτέρα 01 Ιουνίου 2015 - 00:00Τρίτη 02 Ιουνίου 2015 - 00:00
Queen Elizabeth II Conference Centre, London, UK

Παγκόσμιο συνέδριο για τους ηγέτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Going Global είναι ένα φόρουμ όπου παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα της εκπαίδευσης συναντιούνται προκειμένου να συζητήσουν και να βρουν κοινές λύσεις στα θέματα και τις προκλήσεις της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Going Global 2015: Συνδέοντας πολιτισμούς, σφυρηλατώντας το μέλλον

Το Going Global 2015 θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Ιουνίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου Queen Elizabeth II στο Λονδίνο. Εδώ, σ’ αυτό το πλούσιο χωνευτήρι διαφορετικών πολιτισμών, ανθρώπων και ιδεών, σφυρηλατούνται δημιουργικές σχέσεις που απλώνονται πέρα από τα σύνορα για να δημιουργήσουν παγκόσμια δίκτυα καινοτομίας. Αυτές οι σχέσεις είναι που θα οδηγήσουν και θα εξασφαλίσουν το μέλλον των εθνών, των κοινοτήτων και των ατόμων και στον πυρήνα τους, βρίσκονται τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα εκπαίδευσης, σταθεροποιώντας και συντηρώντας κουλτούρες και οικοδομώντας και ενισχύοντας τις  παγκόσμιες σχέσεις.

Θέματα

Η συγχώνευση διαφορετικών κουλτούρων παράγει τη δημιουργική δύναμη η οποία αποτελεί σημαντικό καταλύτη για την καινοτομία. Επενδύοντας στη δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στους πολιτισμούς, παράγουμε απτά αποτελέσματα και μετρήσιμα οφέλη για το μέλλον.

Το Going Global 2015 θα εξετάσει τα παραπάνω με βάση τρείς διαφορετικές προοπτικές:

  • Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κουλτούρες και ο βαθμός κατά τον οποίο η σύνδεση ανθρώπων και ιδεών στο πλαίσιό τους δημιουργεί καινοτομία και θετικό αντίκτυπο.
  • Ακαδημαϊκή πειθαρχία και υποκείμενες κουλτούρες, συμπεριλαμβάνοντας το αντίκτυπο που έχουν διεπιστημονικές ομάδες που ασχολούνται με τις επιστήμες, τις τέχνες, τις κοινωνικές επιστήμες κλπ. καθώς και διαφορετικές κουλτούρες έρευνας, διδασκαλίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
  • Οργανωτικές κουλτούρες – ιδιαίτερα εκείνες των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, των παρόχων δεξιοτήτων, των ΜΚΟ, κοινωνικών και άλλων επιχειρήσεων.

Διαπερνώντας τα όρια της κάθε κουλτούρας, θα εξετάσουμε πώς τα δίκτυα καινοτομίας εξελίσσονται και αναπτύσσονται και ποιο ρόλο παίζουν τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο στη δημιουργία σχέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και στην εδραίωση και διατήρηση των δικτύων καινοτομίας.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το Going Global 2015 ξεκινάει στις 27 Αυγούστου 2014 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Σημαντικές ημερομηνίες

  • Έναρξη πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων: Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014
  • Λήξη πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014
  • Έναρξη εγγραφών στο συνέδριο: Φεβρουάριος 2015
  • Ημερομηνία διεξαγωγής Συνεδρίου Going Global 2015: Δευτέρα 1 και Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

Χρήσιμοι σύνδεσμοι