Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί για την εξασφάλιση μιας ομαλής εξέτασης για εσάς. Είμαστε εκπαιδευμένοι στο να εξασφαλίζουμε ότι οι εξετάσεις σας θα πάνε καλά. Θέλουμε η εμπειρία σας να είναι όσο το δυνατόν χωρίς άγχος για να σας δώσουμε τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Δεσμευόμαστε στην προστασία και την προώθηση της ευημερίας παιδιών και νέων και ζητάμε από όλο το προσωπικό μας, τους εθελοντές και τους συνεργάτες μας να μοιραστούν αυτή τη δέσμευση. Εφαρμόζουμε πολιτική για την προστασία του παιδιού και οι προσλήψεις στα γραφεία μας εξαρτώνται από εξονυχιστικούς ελέγχους (καθαρό ποινικό μητρώο ή κάτι παρόμοιο, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).