Νεαρή γυναίκα σε αναπηρική καρέκλα δίνει προφορικής εξετάσεις για το Cambridge English: B2 First (FCE) for Schools

Το προσωπικό που απασχολούμε στις εξετάσεις μας είναι εκπαιδευμένο ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των υποψηφίων που έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.