Με εμπειρία πάνω από 85 χρόνια στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προετοιμάσετε τους μαθητές σας, έτσι ώστε να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα IELTS που θα αντανακλά με ακρίβεια το επίπεδο των Αγγλικών τους.

Τα έμπειρα στελέχη μας έχουν αναπτύξει διάφορους τρόπους υποστήριξης καθηγητών που προετοιμάζουν υποψηφίους για την εξέταση ΙELTS.

Σεμινάρια για καθηγητές IELTS

Προσφέρουμε εκπαίδευση και υποστήριξη σε καθηγητές που χρειάζεται να προετοιμάσουν μαθητές για την εξέταση. Τα σεμινάρια-εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν επισκόπηση του IELTS, καθώς και να δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς, όπως το πώς να βελτιώσουν τις δεξιότητες γραφής των μαθητών τους.

Το υλικό του σεμιναρίου έχει σχεδιαστεί από ειδικούς του British Council πάνω στο IELTS, με σκοπό να βοηθήσει εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν καλύτερα τους μαθητές τους για το IELTS και παρέχουν:

  • βασικές στρατηγικές για την επιτυχία στο IELTS
  • πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία στην τάξη
  • κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βαθμολόγηση και την αξιολόγηση επιδόσεων των υποψηφίων
  • πληροφορίες σχετικές  με το περιεχόμενο των εξετάσεων IELTS.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για το IELTS.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι