Με εμπειρία πάνω από 85 χρόνια στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προετοιμάσετε τους μαθητές σας, έτσι ώστε να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα IELTS που θα αντανακλά με ακρίβεια το επίπεδο των Αγγλικών τους.

Τα έμπειρα στελέχη μας έχουν αναπτύξει διάφορους τρόπους υποστήριξης καθηγητών που προετοιμάζουν υποψηφίους για την εξέταση ΙELTS.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα προετοιμασίας Road to IELTS  

Το Road to IELTS είναι ένα δυνατό εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως το βασικό υλικό για ένα πρόγραμμα προετοιμασίας IELTS. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα ατομικής προετοιμασίας από τους ίδιους τους υποψηφίους για το IELTS.

Οι εξεταζόμενοι είναι πιο πιθανό να πετύχουν στις εξετάσεις εάν γνωρίζουν τι να περιμένουν εκ των προτέρων. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα που προσφέρει το Road to IELTS στους υποψηφίους. Περιλαμβάνει 120 ώρες εντατικής προετοιμασίας στην κατανόηση γραπτού λόγου (Reading), στην παραγωγή γραπτού λόγου (Writing), στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) και στην παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking), βοηθώντας τους υποψηφίους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στα επίπεδα που απαιτούνται για επιτυχία στο IELTS.

Είναι καίριας σημασίας το χαρακτηριστικό ότι το πρόγραμμα προσομοιώνει την εξέταση IELTS, επιτρέποντας τους υποψηφίους να δουν βίντεο της εξέτασης Speaking και να εξασκηθούν υπό συνθήκες εξετάσεων, με αντίπαλο το χρόνο.

Πώς το Road to IELTS με βοηθάει ως καθηγητή;

Tο Road to IELTS διαθέτει και άδειες για οργανισμούς. Άδειες τέτοιου τύπου σας δίνουν τη δυνατότητα να δώσετε εσείς στους μαθητές σας πρόσβαση στο υλικό προετοιμασίας, να παρακολουθείτε την πρόοδο των μαθητών σας και να αναπτύξετε προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς ως καθηγητή, περιλαμβάνουν:

  • άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών σας και δυνατότητα να παρακολουθείτε την προσωπική τους πρόοδο
  • πρόσβαση των μαθητών σας σε συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να βελτιωθούν και να κατανοήσουν τα λάθη τους
  • υλικό που βασίζεται σε πραγματικές ασκήσεις IELTS που θα βοηθήσει τους μαθητές σας να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση.

Δοκιμάστε δωρεάν πρόσβαση 10 ωρών στο Road to IELTS και διαπιστώστε μόνοι σας πώς αυτό το ηλεκτρονικό υλικό προετοιμασίας μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές σας.

Όταν ένας εξεταζόμενος εγγράφεται μέσω British Council για τις εξετάσεις IELTS, προσφέρουμε 20 ώρες επιπλέον πρόσβαση στο Road to IELTS.

Σεμινάρια για καθηγητές IELTS

Προσφέρουμε εκπαίδευση και υποστήριξη σε καθηγητές που χρειάζεται να προετοιμάσουν μαθητές για την εξέταση. Τα σεμινάρια-εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν επισκόπηση του IELTS, καθώς και να δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς, όπως το πώς να βελτιώσουν τις δεξιότητες γραφής των μαθητών τους.

Το υλικό του σεμιναρίου έχει σχεδιαστεί από ειδικούς του British Council πάνω στο IELTS, με σκοπό να βοηθήσει εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν καλύτερα τους μαθητές τους για το IELTS και παρέχουν:

  • βασικές στρατηγικές για την επιτυχία στο IELTS
  • πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία στην τάξη
  • κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βαθμολόγηση και την αξιολόγηση επιδόσεων των υποψηφίων
  • πληροφορίες σχετικές  με το περιεχόμενο των εξετάσεων IELTS.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για το IELTS.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι