By IELTS Expert

20 Φεβρουαρίου 2023 - 15:37

Finding the right English proficiency test for you, blog image

Θα μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις πιο δημοφιλείς εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικών, ώστε να αποφασίσετε ποια είναι η πιο κατάλληλη για εσάς:

  • Τα πιο δημοφιλή τεστ πιστοποίησης αγγλικών  
  • Βασικά χαρακτηριστικά των τεστ 
  • Πώς συγκρίνονται τα τεστ 
  • Πώς να επιλέξετε τη σωστή εξέταση για εσάς  
  • Προετοιμασία για το IELTS τεστ 

Όταν μαθαίνετε για πρώτη φορά ότι πρέπει να δώσετε τεστ πιστοποίησης αγγλικών και βλέπετε τις επιλογές σας, είναι φυσικό να έχετε πολλές ερωτήσεις.  

Είναι κάποιο τεστ ευκολότερο από τα υπόλοιπα; Ποια τεστ μπορούν να γίνουν σε υπολογιστή; Ποια από αυτά παρέχουν γρήγορα αποτελέσματα;

Είναι σαφές ότι θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε τεστ προτού κάνετε την επιλογή σας. Μπορεί να χρειαστεί να εξετάσετε παράγοντες όπως η αναγνώριση των αποτελεσμάτων του τεστ, η αξιοπιστία, η μορφή του τεστ, τα κριτήρια αξιολόγησης και η μέθοδος διεξαγωγής.  

Αξίζει να θυμάστε ότι κάθε εξέταση μπορεί να είναι καταλληλότερη για συγκεκριμένους σκοπούς. Για παράδειγμα, αν ένας από τους στόχους των σπουδών σας είναι να εγγραφείτε σε μια σχολή Ivy League υψηλού κύρους, τότε θα σας βοηθήσουν τα τεστ όπως το IELTS και το TOEFL , τα οποία αξιολογούν κατά πόσο το επίπεδο γνώσης Αγγλικών είναι κατάλληλο για ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Η πεποίθηση ότι το TOEFL είναι το καταλληλότερο τεστ αγγλικών αν θέλετε να σπουδάσετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ισχύει πλέον. Το IELTS Academic test είναι εξίσου κατάλληλο, γι' αυτό και πάνω από 3.400 προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των μελών Ivy League ) το αποδέχονται ως πιστοποίηση του επιπέδου σας στην αγγλική γλώσσα. 

Αν θέλετε να μετακομίσετε στο εξωτερικό για να εργαστείτε ή να σπουδάσετε ή να εκπαιδευτείτε σε προ-πτυχιακό επίπεδο, μπορείτε να δώσετε ένα από τα πιο δημοφιλή τεστ πιστοποίησης αγγλικών.

Τα πιο δημοφιλή τεστ πιστοποίησης αγγλικών

Τα πιο δημοφιλή τεστ αγγλικών είναι το IELTS,  TOEFL, TOEIC, CELPIP και οι Cambridge English πιστοποιήσεις KET,  PET,  FCE,  CAE και CPE. Τα τεστ IELTS και TOEFL ανήκουν σε μια διαφορετική κατηγορία από τα υπόλοιπα, επειδή αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτά από μεγάλο αριθμό οργανισμών, τόσο σε αγγλόφωνες όσο και σε μη αγγλόφωνες χώρες.  

Τα τεστ πιστοποίησης αγγλικών χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως σε εργασιακούς χώρους. Οι εργοδότες και οι επαγγελματικοί φορείς βασίζονται στα αποτελέσματα των τεστ για να τους βοηθήσουν να επιλέξουν τα κατάλληλα άτομα. Έτσι, η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων σε αυτά τα τεστ μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις προοπτικές εργασίας σας.

Βασικά χαρακτηριστικά των τεστ

IELTS

Το IELTS τεστ έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα ατόμων που θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε χώρες όπου τα αγγλικά είναι η βασική  γλώσσα επικοινωνίας. Αναγνωρισμένο από περισσότερους από 11.000 οργανισμούς παγκοσμίως, είναι το πιο δημοφιλές τεστ πιστοποίησης αγγλικών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την παγκόσμια μετανάστευση.

Το τεστ αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου. Κάθε μία από αυτές τις ενότητες παράγει μια ατομική βαθμολογία, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό μιας συνολικής βαθμολογίας. Τα αποτελέσματα αναφέρονται ως βαθμολογίες σε κλίμακα από το 1 (το χαμηλότερο) έως το 9 (το υψηλότερο). Οι βαθμολογίες IELTS  ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της εξέτασής σας.  

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες IELTS εξετάσεις - το IELTS Academic και το IELTS General Training. Η εξέταση που πρέπει να δώσετε εξαρτάται από τον σκοπό που δώσατε αυτήν την εξέταση. Το IELTS Academic εξετάζει αν έχετε το επιθυμητό επίπεδο αγγλικής γλώσσας που απαιτείται από ένα ακαδημαϊκό, ανώτερης εκπαίδευσης περιβάλλον. Το τεστ αντικατοπτρίζει κάποια από τα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου και αξιολογεί το αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές ή την κατάρτισή σας. Το IELTS General Training εξετάζει το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας σε πρακτικό, καθημερινό επίπεδο. Οι ενότητες και οι ασκήσεις αντιπροσωπεύουν τόσο τον χώρο εργασίας όσο και τις κοινωνικές περιστάσεις

Αν θέλετε να δώσετε το IELTS με το British Council, μπορείτε να το κάνετε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου: υπάρχουν περισσότερα από 800 επίσημα εξεταστικά κέντρα British Council IELTS, τα οποία βρίσκονται σε βολικές τοποθεσίες και διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις. 

TOEFL

Πρόκειται για την πιο διακεκριμένη αμερικανική εξέταση και γίνεται αποδεκτή παγκοσμίως από πανεπιστήμια και ιδρύματα. Η εξέταση αναπτύχθηκε αρχικά από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στην Ουάσιγκτον. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο τεστ αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Αγγλικά σε καθημερινές ακαδημαϊκές συνθήκες και το περιεχόμενο της εξέτασης είναι εξ ολοκλήρου ακαδημαϊκό, με ενσωματωμένες ασκήσεις. Ακριβώς όπως και IELTS τεστ, αυτό το τεστ αξιολογεί επίσης τις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες της κατανόησης προφορικού λόγου, της κατανόησης γραπτού λόγου, της παραγωγής γραπτού λόγου και της παραγωγής προφορικού λόγου. 

Επί του παρόντος, η εξέταση TOEFL iBT  μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους: σε εξεταστικό κέντρο, στο σπίτι και on paper. Το τεστ TOEFL iBT Home Edition είναι το ίδιο τεστ που θα δίνατε σε ένα εξεταστικό κέντρο, από την άνεση του σπιτιού σας. Ομοίως, η εξέταση on paper είναι η ίδια εξέταση τεσσάρων δεξιοτήτων TOEFL iBT , αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί σε δύο συνεδρίες. Ενώ η προφορική εξέταση γίνεται από το σπίτι σε υπολογιστή, οι άλλες τρεις ενότητες είναι έντυπες και διεξάγονται σε εξεταστικό κέντρο. 

Σε κάθε ενότητα της εξέτασης TOEFL η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 30, οπότε η μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να επιτύχετε είναι 120. Οι βαθμολογίες σας ισχύουν για 2 χρόνια.

TOEIC

Η εξέταση Test of English for International Communication αξιολογεί τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες για το χώρο εργασίας. Μπορεί να επιτευχθεί συνολική βαθμολογία 990 (ισοδύναμη με επίπεδο C1 κατά CEFR), η οποία προκύπτει από την πρόσθεση των βαθμολογιών κατανόησης προφορικού λόγου και γραπτού λόγου. Η εξέταση ακολουθεί διαφορετικό μοτίβο βαθμολόγησης για τις δοκιμασίες προφορικού και γραπτού λόγου. Όπως και στις άλλες εξετάσεις, οι βαθμολογίες της εξέτασης TOEIC ισχύουν επίσης για δύο χρόνια. 

Δεδομένου ότι η εξέταση σας βοηθά να πιστοποιήσετε την ικανότητά σας να επικοινωνείτε σε παγκόσμιο επίπεδο με συναδέλφους και πελάτες, εκτιμάται ιδιαίτερα από επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρείες και διεθνείς και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι εταιρείες στον τομέα των αερομεταφορών χρησιμοποιούν συνήθως αυτή την εξέταση για να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης αγγλικών των υπαλλήλων τους. 

CELPIP

Το καναδικό πρόγραμμα γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, γνωστότερο ως CELPIP, είναι η κορυφαία γενική εξέταση πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας στον Καναδά. Αξιολογεί τις ικανότητές σας στα Aγγλικά σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις και χρησιμοποιείται κυρίως για μεταναστευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμων εξετάσεων: CELPIP – General Test (3 ώρες), και CELPIP – General LS Test (1 ώρα). Ενώ η μεγαλύτερη εξέταση καλύπτει και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, η μικρότερη έκδοση περιλαμβάνει μόνο προφορικά και κατανόηση προφορικού λόγου.  

Όσον αφορά στο περιεχόμενο της εξέτασης, CELPIP εστιάζει στην αγγλική γλώσσα της Βόρειας Αμερικής. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με την κατανόηση προφορικού λόγου στην εξέταση IELTS, η οποία περιλαμβάνει ομιλητές από διάφορες αγγλόφωνες χώρες, η ενότητα κατανόησης προφορικού λόγου στην εξέταση CELPIP χρησιμοποιεί μόνο τη βορειοαμερικανική προφορά. Επίσης, η εξέταση CELPIP  είναι πλήρως ηλεκτρονική, οπότε η εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου γίνεται σε υπολογιστή, όπου καταγράφονται οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις.   

Cambridge English KET, PET, FCE, CAE και CPE

Οι εξετάσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τον εξεταστικό φορέα Cambridge English, τμήμα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο από χιλιάδες εργοδότες, πανεπιστήμια και υπουργεία ως απόδειξη της ικανότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Μια μοναδική πτυχή αυτών των εξετάσεων είναι ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν έχουν ημερομηνία λήξης, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιστοποιήσεις αυτές ισχύουν εφ' όρου ζωής.  

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε μία από τις πιστοποιήσεις Cambridge English 

KET (Key English Test): αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με βασικά Αγγλικά σε απλές καθημερινές καταστάσεις και θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για εξετάσεις υψηλότερου επιπέδου στο μέλλον.

PET (Preliminary English Test): αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στα Αγγλικά σε πρακτικές και καθημερινές καταστάσεις. Σας δίνει τις σωστές βάσεις εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απόκτηση γλωσσικού τίτλου υψηλού επιπέδου.

FCE (First Certificate of English): αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να μιλάτε και να γράφετε Αγγλικά σε επίπεδο που σας επιτρέπει να σπουδάσετε ή να εργαστείτε σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.  

CAE (Certificate in Advanced English): το πιστοποιητικό που προσδιορίζει το ιδανικό επίπεδο γνώσης Αγγλικών για εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτητικές καταστάσεις.

CPE (Certificate of Proficiency in English): αποτελεί απόδειξη ότι γνωρίζετε άριστα την αγγλική γλώσσα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις. Είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Cambridge English.

Πώς συγκρίνονται τα τεστ

Παρόλο που τα αποτελέσματα αυτών των τεστ δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Common European Framework of Reference (CEFR), ένα διεθνές πρότυπο που ορίζει τη γλωσσομάθεια, ως σημείο αναφοράς για να διαμορφώσετε κάποιο επίπεδο κατανόησης.

Εξέταση/επίπεδο A1 A2 B1 B2 C1 C2
IELTS - - 4.0-5.0 5.5-6.5 7.0-8.0 8.5, 9.0
TOEFL - - 42-71 71-94 95-120 115-120
TOEIC 120-234 235-549 550-784 785-944 945-990 -
KET (Key) 100-119 120-139 140-150 - - -
PET (Preliminary) - 120-139 140-159 160-170 - -
FCE (First) - - 140-159 160-179 180-190 -
CAE (Advanced) - - - 160-179 180-199 200-210
CPE (Proficiency) - - - - 180-199 200-230
CELPIP - 4 5 6,7 8,9 10-12

Πώς να επιλέξετε το σωστό τεστ για εσάς

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο λόγος για τον οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε ένα τεστ πιστοποίησης αγγλικών, θα καθορίσει, σε μεγάλο βαθμό, ποια εξέταση είναι η κατάλληλη για εσάς. Έχοντας αυτό κατά νου, προσδιορίσαμε κάποια πιθανά σενάρια παρακάτω.

Σενάριο 1: Θα ήθελα να σπουδάσω σε πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά.

Το IELTS είναι το πιο δημοφιλές τεστ πιστοποίησής αγγλικών παγκοσμίως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την παγκόσμια μετανάστευση. Σημαντικά ιδρύματα παντού στις ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι IELTS τεστ αποδεικνύει την ικανότητά σας να κατανοείτε τα αγγλικά και να επικοινωνείτε αποτελεσματικά. Το τεστ IELTS για τις Ηνωμένες Πολιτείες εμπιστεύονται τα 25 κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, είναι αποδεκτό από όλα τα κολλέγια Ivy League και χρησιμοποιείται στα προγράμματα σπουδών των 50 κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ με τους περισσότερους διεθνείς φοιτητές. Ως αμερικανική εξέταση, η εξέταση TOEFL, τυγχάνει επίσης ευρείας αποδοχής από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών.  

Όσον αφορά στον Καναδά, το τεστ IELTS είναι μια εξίσου δημοφιλής επιλογή και εκεί. Στην ουσία, είναι το Νο. 1 τεστ Αγγλικών για πανεπιστήμια και κολέγια σε ολόκληρο τον Καναδά.

Σενάριο 2: Θα ήθελα να εργαστώ και να σπουδάσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, το IELTS αποτελεί αξιόπιστο τεστ που μπορεί να σας ανοίξει όλες τις  πόρτες. Τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες αυτές αναγνωρίζουν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και την αξιοπιστία του τεστ. Είτε ενδιαφέρεστε για σπουδές είτε αναζητάτε εργασία, το IELTS τεστ μπορεί να σας βοηθήσει. 

Σε αυτές τις αγγλόφωνες χώρες, οι τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης έχουν πολύ υψηλά πρότυπα. Η εκμάθηση γλωσσών σας επιτρέπει να εκπαιδευτείτε αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να αποκτήσετε δεξιότητες για το μέλλον. Όταν γνωρίζετε άριστα την αγγλική γλώσσα και μπορείτε να το αποδείξετε μέσω μιας από τις πιο αξιόπιστες εξετάσεις αγγλικών, αποκτάτε πλεονέκτημα έναντι άλλων.

Σενάριο 3: Θα ήθελα να εργαστώ για μια πολυεθνική εταιρεία.

Τα τεστ TOEIC, IELTS και TOEFL είναι τα πιο δημοφιλή τεστ πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας για εργασιακούς σκοπούς. Οι εταιρείες γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως το τεστ IELTS, μπορούν να τους βοηθήσουν να επιλέξουν τους σωστούς εργαζόμενους. Επομένως, αν επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μια εταιρεία με παγκόσμια παρουσία, η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων σε μία από αυτές τις εξετάσεις μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές σας στην εργασία. Ένα ευρύ φάσμα εργοδοτών από κλάδους όπως τα χρηματοοικονομικά, η κυβέρνηση, οι κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες ενέργειας, οι αερομεταφορές και ο τουρισμός βασίζονται στο IELTS τεστ για την πρόσληψη ατόμων με επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες.

Σενάριο 4: Θα ήθελα να κάνω καριέρα στις διεθνείς επιχειρήσεις.

Στους επιχειρηματικούς οργανισμούς γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητο να αναθέτουν σε εξωτερικές εταιρείες και σε τρίτους τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Αυτό αυξάνει αυτομάτως την ανάγκη για δίγλωσσους ή πολύγλωσσους υπαλλήλους που θα βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Εκτός αυτού, βοηθά επίσης τους οργανισμούς να αποκτήσουν ερείσματα σε νέες αγορές. 

Αν θέλετε να σταδιοδρομήσετε στον τομέα των διεθνών επιχειρήσεων, η πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Μια εξέταση όπως το IELTS, που μπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο αγγλικών, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό, καθημερινό πλαίσιο, θα σας βοηθήσει να αποδείξετε το επίπεδο αγγλικών σας σε πιθανούς εργοδότες.

Σενάριο 5: Θα ήθελα να γνωρίζω το επίπεδο των αγγλικών μου.

Αν χρειάζεται να γνωρίζετε το επίπεδο των αγγλικών σας, τότε η εξέταση Cambridge English είναι μια πολύ καλή επιλογή. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι πιστοποιήσεις αυτές καλύπτουν ένα εύρος επιπέδων (επίπεδα CEFR A2 έως C2) και ισχύουν εφ' όρου ζωής.  

Ωστόσο, αν θέλετε να εξοικειωθείτε με τη μορφή των εξετάσεων πιστοποίησης αγγλικών υψηλού επιπέδου, όπως το IELTS τεστ, καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά σε αυτήν την ιστοσελίδα του IELTS. Θα βρείτε μία ευρεία σειρά δωρεάν υλικών προετοιμασίας που μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το τεστ. Μπορείτε επίσης να εξοικειωθείτε με το τεστ κάνοντας ένα από τα δωρεάν online IELTS τεστ πρακτικής εξάσκησης που διατίθενται στην ιστοσελίδα. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε βίντεο από άτομα που έχουν ήδη δώσει το IELTS τεστ , οι οποίοι μιλούν για την εμπειρία τους στις εξετάσεις και μοιράζονται χρήσιμες συμβουλές για το τεστ.

Προετοιμασία για το IELTS τεστ   

Όταν κλείσετε το IELTS τεστ μέσω του British Council, έχετε πρόσβαση σε μία ευρεία σειρά δωρεάν υλικών προετοιμασίας, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών δοκιμασιών πρακτικής εξάσκησης, διαδικτυακά σεμινάρια IELTS , εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, το IELTS Study Pack και βιντεοσκοπημένα σεμινάρια. Φροντίστε επίσης να διαβάσετε σχετικά με τη μορφή του τεστ, ώστε να ξέρετε ακριβώς τι να περιμένετε την ημέρα της εξέτασης. Τέλος, να θυμάστε τον χρυσό κανόνα: όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνετε στην εξάσκηση των δεξιοτήτων σας στο IELTS τεστ, τόσο καλύτερα προετοιμασμένοι θα είστε την ημέρα των εξετάσεων.

Τελικές σκέψεις

Ελπίζουμε ότι βρήκατε εδώ αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα τεστ και να επιλέξετε την εξέταση Αγγλικών που σας ταιριάζει καλύτερα. Αν και όλες οι εξετάσεις που παρουσιάζονται εδώ έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν κατάλληλες, υπάρχουν ορισμένα επιπρόσθετα πλεονεκτήματα με το IELTS τεστ. Εκτός του ότι είναι το πιο αναγνωρισμένο τεστ πιστοποίησης αγγλικών παγκοσμίως, μπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο C2  του Common European Framework of Reference (CEFR). Επίσης, το IELTS τεστ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως προς το περιεχόμενό του - με κείμενα και εργασίες που προέρχονται από εκδόσεις από όλο τον αγγλόφωνο κόσμο - γεγονός που το καθιστά ως δίκαιο και αμερόληπτο τεστ.  

Όποια εξέταση κι αν αποφασίσετε να δώσετε, φροντίστε να εξασκηθείτε αρκετά, ακόμη κι αν πιστεύετε ότι οι γνώσεις σας στα αγγλικά είναι πάνω από το μέσο όρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αν δεν κατανοήσετε πλήρως πώς λειτουργεί κάθε ενότητα του τεστ και που εστιάζουν οι εξεταστές όταν αξιολογούν, είναι απίθανο να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή βαθμολογία. Καλή επιτυχία!