Σπουδάστε ή εργαστείτε στην Αυστραλία ή την Νέα Ζηλανδία με το IELTS

Ενδιαφέρεστε να σπουδάσετε ή να εργαστείτε στην Αυστραλία ή την Νέα Ζηλανδία; Το IELTS σας βοηθάει να φτάσετε εκεί.

Αποκτήστε το IELTS για να αποδείξετε ότι κατέχετε τις ικανότητες που απαιτούνται στην Αγγλική γλώσσα για να σπουδάσετε, να εργαστείτε ή να μεταναστεύσετε στην Αυστραλία. Σχεδόν 900 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προγράμματα σπουδών στην Αυστραλία αποδέχονται το IELTS ως αποδεικτικό επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα.

Σπουδάστε ή εργαστείτε στην Αυστραλία

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός πανεπιστημίων, ιδιωτικών κολλεγίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματικοί φορείς και κυβερνητικές υπηρεσίες στην Αυστραλία αναγνωρίζουν ότι το IELTS αντανακλά με ακρίβεια την ικανότητά σας να καταλαβαίνετε, να διαβάζετε, να γράφετε και να μιλάτε Αγγλικά.

Η online υπηρεσία αναζήτησης που διαθέτουμε σας προσφέρει λεπτομέρειες για όλους τους οργανισμούς που αποδέχονται το IELTS.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τις σπουδές στην Αυστραλία από οργανισμούς όπως το Study in Australia.

Μεταναστεύστε στην Αυστραλία

Το IELTS αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μετανάστευσης σύμφωνα με την Υπουργείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας της Αυστραλίας, και είναι απαραίτητο για τον κύριο αιτούντα καθώς και για την σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18.

Θα πρέπει να ελέγξετε την βαθμολογία IELTS που απαιτείται, όπως και για το ποια έκδοση (Ακαδημαϊκή ή Γενικής Εκπαίδευσης) του IELTS απαιτείται στην Αυστραλία πριν κάνετε την εγγραφή σας για την εξέταση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την μετανάστευση και την διαδικασία αίτησης για έκδοση φοιτητικής visa στην ιστοσελίδα της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας.

Μεταναστεύστε στην Νέα Ζηλανδία

Το IELTS επίσης απαιτείται για να σπουδάσετε ή να εργαστείτε στην Νέα Ζηλανδία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι