Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί την πιο δημοφιλή εξέταση αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Οι εξετάσεις IELTS έχουν δημιουργηθεί από μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες στον κόσμο με εμπειρία στην αξιολόγηση της αγγλικής γλώσσας και αξιολογεί όλες τις δεξιότητες σας στην αγγλικά γλώσσα: κατανόηση γραπτού λόγου (reading), παραγωγή γραπτού λόγου (writing), κατανόηση προφορικού λόγου (listening) και παραγωγή προφορικού λόγου (speaking).

Το IELTS αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε την αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο των σπουδών, της εργασίας και της καθημερινής σας ζωής σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

Σπουδάστε, εργαστείτε και ζήστε στο εξωτερικό

Το IELTS αναγνωρίζεται από πάνω από 11.000 οργανισμούς σε περισσότερες από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Κυβερνήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και εργοδότες είναι κάποιοι από τους οργανισμούς αυτούς. Στις ΗΠΑ οι οργανισμοί που αναγνωρίζουν το IELTS ξεπερνούν τους 3.000.

Επιτύχετε τον στόχο σας

Στις περισσότερες χώρες όπου τα Αγγλικά αποτελούν κύρια γλώσσα, θα χρειαστεί να αποδείξετε τις δεξιότητές σας στα Αγγλικά προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας και ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών.

Το IELTS στην Ελλάδα

Το IELTS είναι ευρέως αποδεκτό και στην Ελλάδα. Πολλά από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια, Ιδιωτικά κολλέγια και Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εργοδότες ιδιωτικού τομέα και κυβερνητικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ), αναγνωρίζουν την βαθμολογία του IELTS ως έναν αξιόπιστο και έγκυρο δείκτη ικανότητας επικοινωνίας στα Αγγλικά.

Το IELTS και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Το IELTS είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) παρέχει τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γλώσσας, διευκολύνοντας έτσι την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα.

Βαθμολογία IELTS Επίπεδο ΚΕΠΑ
< 4.0 Κάτω από Β1
4.0–5.0 B1
5.5–6.5 B2
7.0–8.0 C1
8.5–9.0 C2

Επιθυμείτε να μεταναστεύσετε;

Το αποτέλεσμα του IELTS θα σας βοηθήσει ώστε να πληροίτε τις απαιτήσεις για τη μετεγκατάσταση σε μια χώρα. Όλες οι αρχές μετανάστευσης που απαιτούν εξέταση της αγγλικής γλώσσας αποδέχονται το IELTS.

Επιλέξτε τη δική σας διαδρομή για το IELTS

Από την εγγραφή σας για το τεστ μέχρι την πληροφόρηση των αποτελεσμάτων σας, μπορείτε να επιλέξετε την διαδρομή που σας εξυπηρετεί όσον αφορά το τεστ.