IELTS Academic: Προετοιμαστείτε για το ακαδημαϊκό περιβάλλον

Το IELTS Academic εξετάζει το αν έχετε το επιθυμητό επίπεδο αγγλικής γλώσσας που απαιτείται από ένα ακαδημαϊκό, ανώτερης εκπαίδευσης περιβάλλον. Το τεστ αντικατοπτρίζει κάποια από τα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου και αξιολογεί το αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές ή την κατάρτισή σας.

Κατεβάστε τον δωρεάν οδηγό επιτυχίας για το IELTS Academic

Δώστε αυτό το τεστ αν επιθυμείτε:

 • να σπουδάσετε σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο οπουδήποτε στον κόσμο
 • να υποβάλετε αίτηση για μια φοιτητική βίζα Tier 4 σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που απαιτεί τη βίζα Tier 4 στη Βρετανία
 • να εργαστείτε σε έναν επαγγελματικό οργανισμό στην Ελλάδα ή σε μια αγγλόφωνη χώρα.

Μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε τις εξετάσεις IELTS Academic on paper ή on computer, ί ή εξ αποστάσεως με το IELTS Online.

Εάν χρειάζεστε βίζα για να εργαστείτε ή να σπουδάσετε σε ένα πανεπιστήμιο της Βρετανίας, τότε σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να δώσετε τις εξετάσεις IELTS για UK Visas and Immigration ή IELTS Life Skills.

Εξέταστρα του IELTS Academic: €212. Το κόστος της εξέτασης IELTS Academic θα είναι €218 από την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Τι περιλαμβάνεται στα εξέταστρα; Το κόστος της εξέτασης IELTS καλύπτει τη δωρεάν πρόσβασή σας σε αποκλειστικό υλικό προετοιμασίας, τεστ προσομοίωσης και πολλά περισσότερα.

Διάρκεια: 2 ώρες και 45 λεπτά για τις ενότητες Κατανόησης Προφορικού (Listening) και Γραπτού Λόγου (Reading) και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing) + 11-14 λεπτά για την ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking)

Μορφή: Το τεστ περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking). Με την εγγραφή σας για το IELTS με το British Council, η εξέτασή σας θα λάβει χώρα σε ένα επίσημο εξεταστικό κέντρο IELTS του British Council, είτε επιλέξετε το ΙELTS on paper ή IELTS on computer.

Εάν επιλέξετε τις εξετάσεις IELTS on paper, η εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • την ίδια ημέρα με τις γραπτές εξετάσεις
 • μία μέρα πριν τις γραπτές εξετάσεις (την Παρασκευή, όταν οι γραπτές εξετάσεις είναι το Σάββατο)
 • μία μέρα μετά τις γραπτές εξετάσεις (την Παρασκευή, όταν οι γραπτές εξετάσεις είναι την Πέμπτη).

Για τους υποψήφιους εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης (βάση της διεύθυνσης που έχει δηλωθεί) οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται την ίδια ημέρα με τις γραπτές εξετάσεις.

Θα ενημερωθείτε για την ημέρα της εξέτασης Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking), μία εβδομάδα νωρίτερα. Εάν επιλέξετε τις εξετάσεις IELTS on computer, μπορείτε να επιλέξετε εσείς την ημέρα της προφορικής σας εξέτασης.

Μπορείτε επίσης να δώσετε την εξέταση IELTS Online (μόνο IELTS Academic) από την άνεση του σπιτιού σας ή από οποιονδήποτε ιδιωτικό χώρο με σταθερή σύνδεση στο Internet.

Εάν επιλέξετε αυτήν την εξέταση IELTS, θα απαντήσετε στις ενότητες κατανόησης προφορικού λόγου (Listening), κατανόησης γραπτού λόγου (Reading) και παραγωγής γραπτού λόγου (Writing) μέσω του υπολογιστή σας.

Μέρος 1ο: Ενότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening)

Διάρκεια: 30 λεπτά + 10 λεπτά για να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας στο φύλλο απαντήσεων

Μορφή: Τέσσερις ηχογραφήσεις με διαφορετικές προφορές

Θα δώσετε τις απαντήσεις σας μέσω:

 • πολλαπλών επιλογών
 • αντιστοίχισης
 • συμπλήρωσης διαγράμματος
 • συμπλήρωσης προτάσεων.

Θα ακούσετε τις τέσσερις ηχογραφήσεις φυσικών ομιλητών της αγγλικής γλώσσας και, στη συνέχεια, θα γράψετε τις απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήσεις.

 • Ηχογράφηση 1 – Μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που τοποθετείται σε ένα καθημερινό κοινωνικό πλαίσιο
 • Ηχογράφηση 2 – Ένας μονόλογος που τοποθετείται σε ένα καθημερινό κοινωνικό πλαίσιο, π.χ. μια ομιλία για τις τοπικές υποδομές
 • Ηχογράφηση 3 – Μια συζήτηση μεταξύ δύο έως τεσσάρων ανθρώπων που τοποθετείται σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, π.χ. ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας φοιτητής συζητούν σχετικά με μια εργασία
 • Ηχογράφηση 4 – Μονόλογος ακαδημαϊκού περιεχομένου, π.χ. μια διάλεξη πανεπιστημίου

Οι εξεταστές αξιολογούν την απόδειξη της ικανότητάς σας να κατανοήσετε τις κύριες ιδέες και τις λεπτομερείς τεκμηριωμένες πληροφορίες, τις απόψεις και τις στάσεις των ομιλητών, τον σκοπό των ομιλιών και την ικανότητάς σας να ακολουθήσετε την ανάπτυξη των ιδεών.

Μέρος 2ο: Ενότητα Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading)

Διάρκεια: 60 λεπτά

Μορφή:

 • Τρία εκτενή αποσπάσματα με ασκήσεις (συμπεριλαμβανομένων διαγραμμάτων, γραφημάτων ή εικόνων)
 • Τα είδη των κειμένων κυμαίνονται από περιγραφικά και πληροφοριακά έως και συλλογιστικά και αναλυτικά

Η ενότητα Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) αποτελείται από 40 ερωτήσεις, που είναι σχεδιασμένες ώστε να εξετάσουν ένα εύρος από τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την γρήγορη ανάγνωση, την κατανόηση κύριων ιδεών, την κατανόηση λεπτομερειών, την κατανόηση λογικών επιχειρημάτων και την αναγνώριση των απόψεων και της στάσης των συγγραφέων και του σκοπού.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τρία εκτενή κείμενα που περιλαμβάνουν πληροφορίες μέχρι και μέρη διαλόγων και ανάλυση δεδομένων. Τα κείμενα προέρχονται από βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, περιοδικά και εφημερίδες. Επιλέγονται και απευθύνονται σε ένα μη εξειδικευμένο κοινό, αλλά είναι κατάλληλα για όσους πρόκειται να εισαχθούν σε ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών ή επιθυμούν να κατοχυρωθούν επαγγελματικά.

Μέρος 3ο: Ενότητα Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing)

Διάρκεια: 60 λεπτά

Μορφή:

 • Μία άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου με στόχο την περιγραφή, επεξήγηση ή σύνοψη ενός κειμένου ή διαγραμμάτων (ελάχιστη έκταση 150 λέξεις)
 • Μία άσκηση συγγραφής έκθεσης (ελάχιστη έκταση 250 λέξεις)

Τα θέματα είναι γενικού ενδιαφέροντος και κατάλληλα για τους υποψηφίους που πρόκειται να εισαχθούν σε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή που επιθυμούν να κατοχυρωθούν επαγγελματικά. Υπάρχουν δύο ασκήσεις:

 • Άσκηση 1η – Θα σας δοθεί ένα γράφημα, ένας πίνακας ή ένα διάγραμμα και θα σας ζητηθεί να περιγράψετε, να συνοψίσετε ή να επεξηγήσετε τις πληροφορίες με δικά σας λόγια. Είναι πιθανό να σας ζητηθεί να περιγράψετε και να επεξηγήσετε δεδομένα, να περιγράψετε τα στάδια μιας διαδικασίας, τον τρόπο λειτουργίας κάποιου πράγματος ή να περιγράψετε ένα αντικείμενο ή γεγονός.
 • Άσκηση 2 – Θα σας ζητηθεί να γράψετε μια έκθεση ως απάντηση σε μια άποψη, σε ένα επιχείρημα ή ένα πρόβλημα.

Οι απαντήσεις και στις δύο ασκήσεις θα πρέπει να είναι σε επίσημο ύφος.

Μέρος 4ο: Ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking)

Διάρκεια: 11–14 λεπτά

Μορφή:

 • Προσωπική συνέντευξη με τον εξεταστή που περιλαμβάνει σύντομες ερωτήσεις για προσωπικά θέματα και λεπτομερή συνομιλία για ένα θέμα

Η ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) αξιολογεί την ικανότητα προφορικής χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Κάθε τεστ ηχογραφείται.

 • Μέρος 1 – Ο εξεταστής θα σας κάνει γενικές ερωτήσεις για εσάς και ένα εύρος οικείων θεμάτων, όπως το σπίτι, η οικογένεια, η εργασία, οι σπουδές και τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό το μέρος διαρκεί από τέσσερα έως πέντε λεπτά.
 • Μέρος 2 – Θα σας δοθεί μια κάρτα η οποία σας ζητά να μιλήσετε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας για να προετοιμαστείτε πριν αρχίσετε να μιλάτε με διάρκεια έως και δύο λεπτά. Ο εξεταστής θα σας κάνει μία ή δύο ερωτήσεις σχετικά με το ίδιο θέμα.
 • Μέρος 3 – Θα σας γίνουν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα του δευτέρου μέρους. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να συζητήσετε πιο αφηρημένες ιδέες και ζητήματα. Αυτό το μέρος της εξέτασης διαρκεί από τέσσερα έως πέντε λεπτά.

Εγγραφείτε για το IELTS Academic

Η επιτυχία ξεκινά με το IELTS. Αν στοχεύετε να σπουδάσετε σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο, να εργαστείτε στην Ελλάδα ή να μεταναστεύσετε σε μια αγγλόφωνη χώρα, τότε οι εξετάσεις IELTS Academic είναι οι εξετάσεις που χρειάζεστε.

Στο British Council σας παρέχει την υποστήριξη που χρειάζεστε για να επιτύχετε στο τεστ. Όταν εγγράφεστε για το τεστ μαζί μας, λαμβάνετε δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο δημοφιλές online πρόγραμμα προετοιμασίας του British Council, IELTS Ready Premium.

Βρείτε ημερομηνία εξετάσεων του IELTS Academic.

Πριν εγγραφείτε για το τεστ, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον τύπο της εξέτασης που ζητείται από τους οργανισμούς στους οποίους υποβάλετε αίτηση.