Δύο ορκωτοί λογιστές εν ώρα εργασίας

Με περισσότερα από 140.000 μέλη, το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) (Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας) είναι ο μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας λογιστών στην Ευρώπη.

Εγγραφείτε στο ICAEW και γίνετε μέλος μιας κοινότητας επαγγελματιών λογιστών με ηγετικό ρόλο παγκοσμίως. Με την εγγραφή σας ως μέλος, θα αποκτήσετε τον ιδιαίτερα αναγνωρισμένο τίτλο του ACA (Associate Chartered Accountant), ο οποίος αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Επίσης, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένους από τους παγκοσμίως κορυφαίους πληροφοριακούς πόρους, τεχνική καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τοπικά δίκτυα μελών.

Στόχοι του ICAEW είναι:

  • η ενίσχυση της αξίας και της υπεροχής των τίτλων που απονέμει το ίδρυμα
  • η ανάπτυξη και η προώθηση των υψηλότερων προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγελματικής δεοντολογίας και τεχνικών γνώσεων καθώς και εξυπηρέτησης, προς όφελος τόσο του κοινού όσο και των μελών
  • η προώθηση της θεωρίας και πρακτικής της λογιστικής
  • η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα μέλη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους.

Αποκτήστε το τίτλο του ICAEW μέσω του British Council

Αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων για λογαριασμό του ICAEW στην Ελλάδα.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ICAEW για τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, τις ημερομηνίες εξετάσεων και τα εξέταστρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 369 2333
Φαξ +30 210 363 0481
Email customerservices@britishcouncil.gr