Μαθητές γυμνασίου σε τάξη προετοιμασίας για εξετάσεις

Το Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (General Certificate of Education – GCE), το Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (General Certificate of Secondary Education – GCSE), Διεθνές Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (International General Certificate of Secondary Education – International GCSE) και το International Advanced Level (IAL) αντιστοιχούν με τις απολυτήριες εξετάσεις ή τις πανελλαδικές εξετάσεις και διενεργούνται για ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων. Στη Βρετανία, οι εξετάσεις αυτές αποτελούν προϋπόθεση για εισαγωγή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα σχολεία μπορούν να προετοιμάζουν τους μαθητές για οποιοδήποτε συνδυασμό μαθημάτων καθώς καθένα από τα μαθήματα πιστοποιείται ξεχωριστά. Έτσι, οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τα μαθήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ατομικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα.

Το γραφείο μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει τη διεξαγωγή εξετάσεων για μεμονωμένους υποψηφίους σε μαθήματα που δεν περιλαμβάνουν πρακτικό μέρος.

Ημερομηνίες εγγραφών και εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ
Pearson Edexcel IAL, GCE & IGCSE
Μάιο-Ιούνιο 2024
Έως τις 14 Μαρτίου (normal stage)
CIE IGCSE, AS & A Level
Μάιο-Ιούνιο 2024
Έως τις 14 Φεβρουαρίου (normal stage)

Πως να εγγραφείτε ηλεκτρονικά:

Cambridge International Exams (CIE)

Η περίοδος εγγραφής για Cambridge International Assessment Education Νοεμβρίου 2023 είναι ανοιχτή με προθεσμία 09 Αυγούστου 2023. 

Ηλεκτρονική Εγγραφή

>> Εγγραφή για μεμονωμένους μαθητές

Οδηγίες Πληρωμής

Σημαντικές οδηγίες για την κατάθεση / μεταφορά του ποσού των εξέταστρων στο λογαριασμό του British Council: Μπορείτε να πληρώσετε τα εξέταστρα με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του British Council σε ένα υποκατάστημα ή ΑΤΜ της Alpha Bank αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική εγγραφή σας. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΑΤΜ ή μέσω web banking από τον δικό σας λογαριασμό. Τυχόν διατραπεζικές χρεώσεις θα βαρύνουν εσάς. 

 • Στο πεδίο «Αιτιολογία» του έντυπου κατάθεσης, σημειώστε το όνομα του υποψηφίου, το όνομα της εξέτασης (π.χ.CIE IGCSE, A-level)και τον αριθμό Reference number που σας παρέχεται όταν ολοκληρώνετε την ηλεκτρονική σας εγγραφή (π.χ. A3-GR005-S-XXXXXXX or A3-GR132-S-XXXXXXX). Παρακαλούμε επισημάνετε στην τράπεζά σας ότι επιβαρύνεστε οποιαδήποτε τραπεζική χρέωση
 • Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας με e-mail στο customerservices@britishcouncil.gr

Όνομα Τράπεζας: Alpha Bank

Όνομα δικαιούχου: British Council

Αριθμός λογαριασμού: 1150 0200 2018 908

IBAN: GR05 0140 1150 1150 0200 2018 908

Σημαντικές Οδηγίες

 • Πληρωμή: Θα πρέπει να μας αποστείλετε την απόδειξη της πληρωμής σας μέσω email στο customerservices@britishcouncil.gr εντός 5 ημερών διαφορετικά η εγγραφή σας θα ακυρωθεί. Εάν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας 13-14 Φεβρουαρίου παρακαλώ στείλτε μας την απόδειξη άμεσα για να προλάβετε την προθεσμία. 
 • Late fees: Μετά το πέρας των εγγραφών, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής με επιπλέον χρέωση έως τις 10 Απριλίου 2024.

 • Access Arrangements: παρακαλούμε σημειώστε ότι στην περίπτωση που χρειάζεται να αιτηθείτε για Access Arrangement, θα πρέπει να μας αποστείλετε μία πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση στα αγγλικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας. Οι υποψήφιοι που αιτούνται ειδικά διαμορφωμένα θέματα (Modified paper) θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας πριν την εγγραφή καθώς η η προθεσμία είναι 21 Ιανουαρίου 2024.

 • Επιστροφές εξέταστρων: Στους όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε πληροφορίες πότε γίνεται αποδεκτή μία αίτηση για επιστροφή των εξέταστρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής ένα ποσό 25% εξόδων διαχείρισης θα παρακρατείται από το συνολικό ποσό. 

 • Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί μόνο σε ένα εξεταστικό κέντρο/φορέα ανά εξεταστική περίοδο. Το British Council δεν είναι υπεύθυνο στην περίπτωση που οι ημερομηνίες εξετάσεων συμπίπτουν, λόγω εγγραφής σε περισσότερα από ένα εξεταστικά κέντρα/φορείς σε μία εξεταστική περίοδο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα λάβουν το πρόγραμμα εξετάσεών τους μετά την εγγραφή τους.

Σημειώστε ότι το αρχείο περιέχει όλες τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Cambridge administrative zone 3, στο οποίο ανήκει η Ελλάδα. Στην Ελλάδα διοργανώνουμε μόνο τις εξετάσεις που απευθύνονται στους μεμονωμένους υποψηφίους, καθώς επίσης και τα μαθήματα που δεν περιλαμβάνουν εργαστηριακές εξετάσεις.

 Για να ελέγξετε τα μαθήματα και τις ημερομηνίες των εξετάσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CIE

Pearson Edexcel

Ηλεκτρονική Εγγραφή

>> Εγγραφή για μεμονωμένους μαθητές  

Οδηγίες Πληρωμής

Σημαντικές οδηγίες για την κατάθεση / μεταφορά του ποσού των εξέταστρων στο λογαριασμό του British Council: Μπορείτε να πληρώσετε τα εξέταστρα με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του British Council σε ένα υποκατάστημα ή ΑΤΜ της Alpha Bank αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική εγγραφή σας. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΑΤΜ ή μέσω web banking από τον δικό σας λογαριασμό. Τυχόν διατραπεζικές χρεώσεις θα βαρύνουν εσάς. 

 • Στο πεδίο «Αιτιολογία» του έντυπου κατάθεσης, σημειώστε το όνομα του υποψηφίου, το όνομα της εξέτασης (π.χ.EDEXCEL IGCSE, IAL)και τον αριθμό Reference number που σας παρέχεται όταν ολοκληρώνετε την ηλεκτρονική σας εγγραφή (π.χ. A3-92050-S-XXXXXXX or A3-92055-S-XXXXXXX). Παρακαλούμε επισημάνετε στην τράπεζά σας ότι επιβαρύνεστε οποιαδήποτε τραπεζική χρέωση
 • Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας με e-mail στο customerservices@britishcouncil.gr

Όνομα Τράπεζας: Alpha Bank

Όνομα δικαιούχου: British Council

Αριθμός λογαριασμού: 1150 0200 2018 908

IBAN: GR05 0140 1150 1150 0200 2018 908

Σημαντικές Οδηγίες

 • Πληρωμή: Θα πρέπει να μας αποστείλετε την απόδειξη της πληρωμής σας μέσω email στο customerservices@britishcouncil.gr εντός 5 ημερών διαφορετικά η εγγραφή σας θα ακυρωθεί. Εάν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μεταξύ 13 - 14 Μαρτίου  παρακαλώ στείλτε μας την απόδειξη άμεσα για να προλάβετε την προθεσμία. 
 • Late fees: Μετά το πέρας των εγγραφών, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής με επιπλέον χρέωση έως τις 13 Απριλίου 2024.  
 • Access Arrangements: παρακαλούμε σημειώστε ότι στην περίπτωση που χρειάζεται να αιτηθείτε για Access Arrangement, θα πρέπει να μας αποστείλετε μία πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση στα αγγλικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας. Οι υποψήφιοι που αιτούνται ειδικά διαμορφωμένα θέματα (Modified paper) θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας πριν την εγγραφή καθώς η ημερομηνία προθεσμίας είναι 31 Ιανουαρίου 2024.
 • Επιστροφές εξέταστρων: Στους όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε πληροφορίες πότε γίνεται αποδεκτή μία αίτηση για επιστροφή των εξέταστρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής ένα ποσό 25% εξόδων διαχείρισης θα παρακρατείται από το συνολικό ποσό. 
 • Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί μόνο σε ένα εξεταστικό κέντρο/φορέα ανά εξεταστική περίοδο. Το British Council δεν είναι υπεύθυνο στην περίπτωση που οι ημερομηνίες εξετάσεων συμπίπτουν, λόγω εγγραφής σε περισσότερα από ένα εξεταστικά κέντρα/φορείς σε μία εξεταστική περίοδο..

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα λάβουν το πρόγραμμα εξετάσεών τους μετά την εγγραφή τους.

Για να ελέγξετε τα μαθήματα και τις ημερομηνίες των εξετάσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Pearson Edexcel

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 369 2333
Φαξ +30 210 363 0481
Email: customerservices@britishcouncil.gr