Σχολικές εξετάσεις (GCE, GCSE, International GCSE, IAL)

Το Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (General Certificate of Education – GCE), το Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (General Certificate of Secondary Education – GCSE), Διεθνές Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (International General Certificate of Secondary Education – International GCSE) και το International Advanced Level (IAL) αντιστοιχούν με τις απολυτήριες εξετάσεις ή τις πανελλαδικές εξετάσεις και διενεργούνται για ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων. Στη Βρετανία, οι εξετάσεις αυτές αποτελούν προϋπόθεση για εισαγωγή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα σχολεία μπορούν να προετοιμάζουν του μαθητές για οποιοδήποτε συνδυασμό μαθημάτων καθώς καθένα από τα μαθήματα πιστοποιείται ξεχωριστά. Έτσι, οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τα μαθήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ατομικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα.

Το γραφείο μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για μεμονωμένους υποψηφίους σε μαθήματα που δεν περιλαμβάνουν πρακτικό μέρος.

Εξετάσεις Edexcel και Cambridge International Exams (CIE) 

Λεπτομερής κατάλογος των εξεταστικών ενοτήτων είναι διαθέσιμος στις ιστοσελίδες των Edexcel και CIE:

Ημερομηνίες εγγραφών και εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ
Edexcel Μάιος–Ιούνιος 15 Φεβρουαρίου–6 Μαρτίου
Pearson Edexcel International Advanced Level (IAL) Ιανουάριος 15 Σεπτεμβρίου–7 Οκτωβρίου
Pearson Edexcel International Advanced Level IAL) Ιούνιος 15 Φεβρουαρίου–6 Μαρτίου
Pearson Edexcel International Advanced Level IAL) Οκτώβριος 1–22 Αυγούστου
CIE Μάιος–Ιούνιος 15 Ιανουαρίου–6 Φεβρουαρίου
CIE Νοέμβριος 20 Αυγούστου–6 Σεπτεμβρίου

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα λάβουν το πρόγραμμα εξετάσεών τους μετά την εγγραφή τους.

Εξέταστρα

PEARSON EDEXCEL

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα εξέταστρα του Pearson Edexcel Examinations για το 2017 (PDF, 528 kb).

Σημειώστε ότι το αρχείο περιέχει όλες τις εξετάσεις που προσφέρονται από το Pearson Edexcel. Στην Ελλάδα όμως διοργανώνουμε μόνο τις εξετάσεις που απευθύνονται στους μεμονωμένους υποψηφίους, καθώς επίσης και τα μαθήματα που δεν περιλαμβάνουν εργαστηριακές εξετάσεις.

Για να ελέγξετε τα μαθήματα και τις ημερομηνίες των εξετάσεων του Ιανουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου 2016, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Pearson Edexcel.  

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS (CIE)

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα εξέταστρα του Cambridge International Examinations για το 2016 (PDF, 165 kb).

Σημειώστε ότι το αρχείο περιέχει όλες τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Cambridge administrative zone 3, στο οποίο ανήκει η Ελλάδα. Στην Ελλάδα όμως διοργανώνουμε μόνο τις εξετάσεις που απευθύνονται στους μεμονωμένους υποψηφίους, καθώς επίσης και τα μαθήματα που δεν περιλαμβάνουν εργαστηριακές εξετάσεις.

Πώς να εγγραφείτε

Συμπληρώστε την κατάλληλη αίτηση (δείτε παρακάτω) και καταθέστε την στο British Council μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 369 2333 & 801 500 3692*
Φαξ +30 210 363 0481
Email customerservices@britishcouncil.gr

* Η χρέωση για τα τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα είναι μία αστική μονάδα.