Από το 1990 αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή των εξετάσεων της Royal Academy of Dance (RAD) στην Ελλάδα. Επίσης, διοργανώνουμε το πρόγραμμα σπουδών για το Πιστοποιητικό Σπουδών Διδασκαλίας Μπαλέτου (Certificate in Ballet Teaching Studies – CBTS) καθώς και σεμινάρια για καθηγητές και σπουδαστές.

Εξετάσεις General Graded και Vocational Graded

Από το 1990 αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή των εξετάσεων General Graded (Γενικές Διαβαθμισμένες) και Vocational Graded (Επαγγελματικές Διαβαθμισμένες) της Royal Academy of Dance (RAD) στην Ελλάδα.

Εξετάσεις General Graded

Ημερομηνίες εξετάσεων

Ημερομηνίες εγγραφών

27 Μαρτίου–10 Απριλίου 2014

2–6 Δεκεμβρίου 2013

20 Μαΐου–21 Ιουνίου 2014

26–31 Ιανουαρίου 2014

18 Νοεμβρίου–14 Δεκεμβρίου 2014

6–10 Οκτωβρίου 2014

Εξετάσεις Vocational Graded

Τόπος

Ημερομηνίες εξετάσεων

Ημερομηνίες εγγραφών

Αθήνα

8 Μαρτίου–5 Απριλίου 2014

8–15 Ιανουαρίου 2014

Κρήτη

28 Μαρτίου–15 Απριλίου 2014

8–15 Ιανουαρίου 2014

Ρόδος

28 Μαρτίου–15 Απριλίου 2014 8–15 Ιανουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη

28 Μαρτίου–15 Απριλίου 2014 8–15 Ιανουαρίου 201
Αθήνα &
Θεσσαλονίκη

8–15 Δεκεμβρίου 2014

6–10 Οκτωβρίου 2014

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια κάθε περιοδείας εξετάσεων εξαρτάται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων υποψηφίων.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της RAD για τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα εξετάσεων και τα εξέταστρα.

Τρόπος εγγραφής

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, στέλνουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες εξετάσεων και εγγραφών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με σεμινάρια, έντυπα αιτήσεων και τιμοκατάλογο σε όλους τους καθηγητές και τις σχολές χορού.

Έντυπα αιτήσεων καθώς και οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης είναι διαθέσιμα στο κάτω μέρος της παρούσας ιστοσελίδας.

Για την ενημέρωση σας σχετικά με το πρόγραμμα σεμιναρίων επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή των σπουδαστών σας μέσω email, ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στο γραφείο μας στην Αθήνα.

Η καταβολή των εξέταστρων γίνεται με άμεση κατάθεση στο λογαριασμό του British Council στην τράπεζα Alpha Bank:

1150 0200 2018 908 (IBAN: GR05 0140 1150 1150 0200 2018 908)

Παρακαλούμε αναφέρετε την επωνυμία της σχολής ή το όνομα του υπεύθυνου καθηγητή και τη λέξη «RAD» στο πεδίο «Αιτιολογία».

Πιστοποιητικό Σπουδών Διδασκαλίας Μπαλέτου (CBTS)

Το πρόγραμμα για το Πιστοποιητικό Σπουδών Διδασκαλίας Μπαλέτου (Certificate in Ballet Teaching Studies – CBTS) είναι ένας διετής κύκλος σπουδών μερικής φοίτησης, το οποίο ξεκινάει τον Ιανουάριο κάθε δύο χρόνια. Το επόμενο πρόγραμμα CBTS στην Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα θα ξεκινήσει το 2015.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της RAD για τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο σπουδών CBTS.

Σεμινάρια

Υποστηρίζουμε καθηγητές και σπουδαστές διοργανώνοντας σεμινάρια για καθηγητές και μαθήματα για σπουδαστές, σε άμεση συνεργασία με τη RAD. Τα μαθήματα και τα σεμινάρια προετοιμάζουν τόσο τους σπουδαστές όσο και τους καθηγητές παρέχοντάς τους τη δυνατότητα εξοικείωσης με τη μορφή των εξετάσεων και το σύστημα βαθμολόγησης.

Επίσης, διοργανώνουμε σεμινάρια που προσφέρουν στους σπουδαστές τη μοναδική ευκαιρία συνύπαρξης με σπουδαστές από άλλες σχολές και τη δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας και της γνώσης μιας διακεκριμένης ομάδας καθηγητών.

Πρόγραμμα

Τόπος

Ημερομηνίες

Σεμινάριο

Αθήνα

12–14 Απριλίου 2014
22–23 Απριλίου 2014
24–25 Απριλίου 2014
26–27 Απριλίου 2014
4–6 Ιουλίου 2014
5–7 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα Διδακτέα Ύλη Grades 4–5
Νέα Διδακτέα Ύλη Advanced Foundation
Νέα Διδακτέα Ύλη Advanced 1
Νέα Διδακτέα Ύλη Advanced 2
Νέα Διδακτέα Ύλη Grades 4–5
Νέα Διδακτέα Ύλη Grades 4–5

Θεσσαλονίκη

12–14 Απριλίου 2014

Νέα Διδακτέα Ύλη Grades 4–5

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 369 2333
Φαξ +30 210 363 0332
Email rad@britishcouncil.gr