Φοιτητές που λαμβάνουν μέρος στις πανεπιστημιακές εξετάσεις τους

Συνεργαζόμαστε στενά με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βρετανίας και μπορούμε να διοργανώσουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων στην Ελλάδα για υποψηφίους που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Βρετανία.

Γιατί να συμμετάσχετε σε πανεπιστημιακές ή επαναληπτικές εξετάσεις μέσω του British Council;

 Αναλαμβάνουμε να ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων τοπικά:

 • σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε πανεπιστημίου, εκπαιδευτικού ιδρύματος ή επαγγελματικού οργανισμού
 • σε κατάλληλους χώρους διεξαγωγής εξετάσεων με τις ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις
 • φροντίζουμε για την παραλαβή του υλικού για τις εξετάσεις σας ώστε να είναι ασφαλές
 • προωθούμε τα γραπτά με διεθνές εταιρίες courier αναγνωρισμένου κύρους για τη διασφάλιση ασφαλούς και ανιχνεύσιμης παράδοσης.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα παροχής εργαστηρίων για εξετάσεις που περιλαμβάνουν πρακτικό μέρος.

Πανεπιστημιακές εξετάσεις

University of London

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις του University of London για το UG Laws θα ανοίξουν στις 5 Φεβρουαρίου και θα κλείσουν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ τα late registrations θα ξεκινήσουν στις 15 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα. 

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς να εγγραφείτε παρακάτω: 

Μπορείτε να προχωρήσετέ στην εγγραφή χρησιμοποιώντας το παρακάτω: Registration & Payment Platform

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο British Council. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανατρέξτε στις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις εξετάσεις του Open University.

Επαναληπτικές εξετάσεις

Εάν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε στη Βρετανία για να συμμετέχετε σε μια επαναληπτική εξέταση, πρέπει να κάνετε αίτηση στο πανεπιστήμιο ή το κολέγιό σας ώστε να συμμετάσχετε μέσω του British Council είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη.

Το εκπαιδευτικό σας ίδρυμά θα επικοινωνήσει μαζί μας και θα μας δώσει τα στοιχεία και το πρόγραμμα της εξέτασης σας.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να επιβεβαιώσετε τον χρόνο και χώρο των εξετάσεων  σας καθώς και για την καταβολή των τοπικών εξέταστρων πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία της πρώτης σας εξέτασής.

Εισαγωγικές εξετάσεις

Αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή διάφορων εισαγωγικών εξετάσεων συγκεκριμένων μαθημάτων του University of Cambridge και του University of Oxford κατόπιν αιτήματος:

 • BioMedical Admissions Test (BMAT)
 • English Literature Admissions Test (ELAT)
 • History Aptitude Test (HAT)
 • Mathematics Aptitude Test (MAT)
 • Physics Aptitude Test (PAT)
 • Sixth Term Examination Paper (STEP)
 • Thinking Skills Assessment (TSA)

Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται μια φορά το χρόνο. Ενημερωθείτε σχετικά με τις εξετάσεις, τις ημερομηνίες και την εγγραφή:

Εξέταστρα

Τα τοπικά εξέταστρα αφορούν την κάλυψη όλων των εξόδων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εξετάσεων και την αποστολή των γραπτών στο εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσω courier.

Εξέταση Εξέταστρα
Πανεπιστημιακές εξετάσεις €154 ανά μάθημα
Επανεξέταση €154 ανά μάθημα
Εισαγωγικές εξετάσεις

€245 ανά μάθημα

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή των εξέταστρων γίνεται με άμεση κατάθεση στο λογαριασμό του British Council στην τράπεζα Alpha Bank:

1150 0200 2018 908 (IBAN: GR05 0140 1150 1150 0200 2018 908)

Παρακαλούμε αναφέρετε το όνομα του υποψηφίου και το πανεπιστήμιο στο πεδίο «Αιτιολογία» της απόδειξης κατάθεσης (π.χ. Παπαδόπουλος, Bradford).

Για την ολοκλήρωση της πληρωμής, στείλτε μας μέσω φαξ/email αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την εξέτασή σας, ώστε να παραλάβετε έγκαιρα το πρόγραμμα σας.

Αποτελέσματα

Για πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας, επικοινωνήστε με το πανεπιστήμιό σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 369 2333
Φαξ +30 210 363 0481
Email customerservices@britishcouncil.gr