Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ανώτατη Εκπαίδευση: Παγκόσμια Έρευνα

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η έρευνα «Social enterprise in a global context» διερευνά τον ρόλο της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η έρευνα εξετάζει την σχέση μεταξύ πανεπιστημίων και κοινωνικών επιχειρήσεων σε 12 χώρες και περιοχές του κόσμου στην Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη, την Λατινική Αμερική και την Βόρεια Αμερική.

Το «Social enterprise in a global context» ανταποκρίνεται στην διεθνή ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, χαρτογραφώντας και εξερευνώντας τις υπάρχουσες συνεργασίες, τα οφέλη που προκύπτουν από αυτές καθώς και τον αντίκτυπο τους στις ενδιαφερόμενες ομάδες όπως φοιτητές, κοινωνικοί επιχειρηματίες και χρηματοδότες.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η έρευνα «Social Enterprise and Higher Education in Greece» (PDF, 525 kb) εξετάζει τα οφέλη και τις προκλήσεις της συνεργασίας μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Είναι μια από τις 12 έρευνες σε επίπεδο χωρών και περιοχών που συμπληρώνουν την παγκόσμια έρευνά μας «Social enterprise in a global context: the role of higher education institutions» (η οποία παραθέτεται πιο πάνω) σχετικά με την σχέση μεταξύ της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δείτε τις έρευνες για τις άλλες χώρες και περιοχές.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι