Άνθρωποι ακούν ομιλητή σε εργαστήριο

Το πρόγραμμα με τίτλο «Our Shared Europe» είναι η δική μας απάντηση σε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Βασιζόμενο σε διεθνείς και τοπικές συνεργασίες, το πρόγραμμα δημιουργεί ευκαιρίες για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα όπως η διαφορετικότητα, η μετανάστευση, η κοινωνική συνοχή, ο πλουραλισμός, και ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα επίσης αναζητά να βρει κοινά σημεία επαφής και να οικοδομήσει κοινές αξίες, προοπτικές και συμπεριφορές που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην αναγνώριση της συμβολής των Ισλαμικών πληθυσμών και πολιτισμού – τόσο στο παρελθόν όσο και στις μέρες μας – στη διαμόρφωση του σύγχρονου Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Αναγνωρίζοντας τον πλούτο και την ποικιλία στις ρίζες του πολιτισμού και της κοινωνίας μας, μπορούμε να διαμορφώσουμε μια άποψη για την ήπειρο που μοιραζόμαστε και να αποφύγουμε την ολοένα αυξανόμενη αίσθηση αποξένωσης ανάμεσα στις διαφορετικές κοινότητες που ζουν στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του προγράμματός μας Our Shared Europe, διοργανώνουμε μια σειρά από δραστηριότητες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με στόχο να υποστηρίξουμε το συνεχιζόμενο διάλογο για αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση με τις μουσουλμανικές κοινότητες της Ευρώπης.

Δείτε επίσης