Δύο άτομα εργάζονται όσον αφορά σε νέο προϊόν λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δημιουργούμε ευκαιρίες που χρειάζονται κοινωνικοί φορείς, κυβερνητικοί οργανισμοί και διάφορες κοινότητες στην Ελλάδα για να συνεργαστούν με ομολόγους τους από τη Βρετανία, με στόχο να μοιραστούν και να αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις ανταπόκρισης σε κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Διοργανώνουμε σεμινάρια που στόχο τους έχουν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να βελτιώσουν τις προοπτικές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καθώς και τη θέση της στην τοπική και την παγκόσμια οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, μη χάσετε τη δεύτερη φάση της σειράς των σεμιναρίων και δράσεων που διοργανώνουμε στο πλαίσιο του προγράμματος «Think Social. Act Business.» σε συνεργασία με τη EUNIC.

Η δράση μας βασίζεται στην εμπειρία που έχει η Βρετανία στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Εφαρμόζουμε τις ιδέες που προκύπτουν και ενθαρρύνουμε την έρευνα στην κοινωνική οικονομία σε περιοχές όπως η «ηθική τράπεζα» και οι ανερχόμενες αγορές.

Δείτε επίσης