Νέοι εθελοντές ζωγραφίζουν ξύλινα αντικείμενα

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά ηγετών να αναπτυχθούν, να δικτυωθούν και να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους.

Ενεργοποιούμε νέους ανθρώπους σε δράσεις σχεδιασμένες να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται στην επαγγελματική τους ζωή και οι οποίες θα τους βοηθήσουν να έχουν μια θετική συνεισφορά στις κοινότητές τους.

Τους προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη και δημιουργούμε ευκαιρίες για να έρθουν σε επαφή με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, και άλλους διεθνείς ηγέτες.

Δείτε επίσης