Η παιδαγωγική μας προσέγγιση είναι αποτελέσμα 80 και πλέον ετών εμπειρίας στη διδασκαλία Αγγλικών σε ολόκληρο τον κόσμο με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία. Η ποιότητα της διδασκαλίας μας οφείλεται στο χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό των καθηγητών μας. Όλοι οι καθηγητές μας είναι αφοσοιωμένοι στη δουλειά τους και έχουν πολυετή εμπερία στη διδασκαλία Αγγλικών.

Γνωρίστε τους καθηγητές μας καθώς μιλάνε για τη δουλειά τους και εξηγούν γιατί τους αρέσει. Δείτε γιατί επέλεξαν να γίνουν καθηγητές και τι ήθελαν να γίνουν όταν ήταν παιδιά.