Ένα διασκεδαστικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών για το παιδί σας, το οποίο σχεδιάστηκε από την εξειδικευμένη ομάδα του British Council για παιδιά πρώιμης ηλικίας

Η καινοτόμος μεθοδολογία μας βασίζεται στους βραβευμένους κινούμενους χαρακτήρες της Aardman. Το παιδί σας θα μάθει Αγγλικά με φυσικό τρόπο μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων και των ιστοριών του Timmy. Όταν το παιδί σας είναι με τους εξειδικευμένους καθηγητές μας, θα αισθάνεται ασφάλεια και άνεση, σαν να ήταν στο σπίτι.

Τα χαρούμενα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα

Μια αποτελεσματική εμπειρία μάθησης πρέπει να αξιοποιήσει την φυσική περιέργεια του παιδιού σας. Πρέπει να είναι ολιστική και εμπνευσμένη από το παιχνίδι για να συμβαδίσει με τη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού σας.

Το παιδί σας θα απολαύσει την εκμάθηση Αγγλικών μέσω ιστοριών, βίντεο, τραγουδιών, κίνησης, θεάτρου, τεχνών και πολλά άλλα. Οι καθηγητές μας έχουν δημιουργήσει συγκεκριμένες δραστηριότητες παιχνιδιού που παρέχουν ευκαιρίες στο παιδί σας να μάθει μία νέα γλώσσα.

Θα δείτε το παιδί σας να κάνει πραγματική πρόοδο στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, να αναπτύσσει την αυτοπεποίθησή του και να διασκεδάζει κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι καθηγητές μας

Οι καθηγητές του προγράμματος Learning Time with Timmy είναι εξειδικευμένοι στην εκπαίδευση παιδιών πρώιμης ηλικίας και έχουν:

  • πτυχία και κατάλληλα προσόντα για τη διδασκαλία παιδιών πρώιμης ηλικίας
  • διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών
  • παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης Learning Time with Timmy.

Οι καθηγητές μας γνωρίζουν κάθε παιδί στην τάξη. Σχεδιάζουν μαθήματα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των παιδιών, βοηθώντας τα να προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό.

Η εξειδικευμένη ομάδα του British Council για τα παιδιά πρώιμης ηλικίας παρέχει συνεχή εκπαίδευση στους καθηγητές μας, ώστε να διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας για τα παιδιά πρώιμης ηλικίας.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην εμπειρία μάθησης του παιδιού σας

Βλέπουμε τους γονείς ως συνεργάτες μας. Οι καθηγητές μας σας παρέχουν συμβουλές σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πρόοδο του παιδιού σας. Προσφέρουν επίσης καθοδήγηση για το πως μπορείτε να συνεχίσετε την εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας του παιδιού σας στο σπίτι. Η παρακολούθηση του παιδιού σας σχετικά με το πως το παιδί σας χρησιμοποιεί νέες δεξιότητες στο σπίτι είναι πολύτιμη!

Μάθηση σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον

Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε για την προσωπική ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού σας, τόσο στην τάξη όσο και στο διαδίκτυο.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε – οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας πληρούν τα υψηλότερα Βρετανικά πρότυπα προστασίας και ασφάλειας των παιδιών, τα οποία είναι από τα καλύτερα στον κόσμο.