Ένα διασκεδαστικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών για το παιδί σας, το οποίο σχεδιάστηκε από την εξειδικευμένη ομάδα του British Council για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Η καινοτόμος μεθοδολογία μας βασίζεται στους βραβευμένους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων της Aardman. Το παιδί σας θα μάθει Αγγλικά με φυσικό τρόπο μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων και των ιστοριών του Timmy. Όταν το παιδί σας είναι με τους εξειδικευμένους καθηγητές μας, θα αισθάνεται ασφάλεια και άνεση.

Τα χαρούμενα παιδιά γίνονται οι καλύτεροι μαθητές

Μία αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία βασίζεται στη φυσική περιέργεια των παιδιών. Πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να εμπνέεται από παιχνίδια έτσι ώστε να συμβαδίζει με τη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού σας.

Το παιδί σας θα απολαύσει την εκμάθηση Αγγλικών μέσω ιστοριών, βίντεο, τραγουδιών, κινήσεων, θεάτρου, τεχνών και χειροτεχνίας και πολλά άλλα. Οι καθηγητές μας οργανώνουν διασκεδαστικές δραστηριότητες παιχνιδιού που παρέχουν πολλές ευκαιρίες στο παιδί σας να μάθει μια νέα γλώσσα.

Θα δείτε το παιδί σας να σημειώνει πραγματική πρόοδο στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, χτίζοντας την αυτοπεποίθησή του και διασκεδάζοντας.

Εάν χρειαστεί να ανασταλεί ξανά η λειτουργία του διδακτικού μας κέντρου σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση, τα μαθήματα Learning Time with Timmy θα συνεχιστούν διαδικτυακά.