Οι συνεργάτες μας

Το πρόγραμμα Life Skills χρηματοδοτείται από το Global Education πρόγραμμα Future First της HSBC.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος έχει εγκριθεί ως παιδαγωγικά κατάλληλο για μαθητές Ε’ , ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Μαρούσι, 19-05-2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 78091/Γ7).

Το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τη συνδρομή και την υποστήριξη των παρακάτω:

 • Cliff Parry, Ακαδημαϊκός Διευθυντής, British Council Ελλάδα
 • Μαρία Νομικού, Επικεφαλής Εκπαιδεύτρια, Project Manager, British Council Ελλάδα
 • Alison Weedall, Project Manager, British Council Ελλάδα
 • Καίτη Γιακουμάκη, Συντονίστρια Προγραμμάτων, British Council Ελλάδα
 • Julia Baracco, E-services Manager, British Council Ελλάδα
 • Richard Groves, HSBC Bank
 • Λενάντα Παπανικολή, HSBC Bank
 • Καλλίς Μητράκα, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος, Γραφιστική Επιμέλεια
 • Φανή Καραμανώλη, Μετάφραση-Επιμέλεια
 • Βασίλης Τερζής, Επιμέλεια Κειμένων
 • Ειρήνη Καρέτα, Εκπαιδεύτρια