Φοιτητές σε εργαστήριο «Life Skills»

Φέτος το πρόγραμμα Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες έχει προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες υγειονομικές συνθήκες ασφάλειας στην ελληνική εκπαίδευση, παρουσιάζοντας μια σειρά ψηφιακών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, μέσα από τα οποία η έμπειρη ομάδα εκπαιδευτών μας θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση του προγράμματος μέσα στην τάξη και παράλληλα θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο έργο αυτό, μέσω mentoring.

Τα σεμινάρια προσφέρονται δωρεάν και αποτελούνται από ένα σκέλος σύγχρονης εκπαίδευσης δύο δίωρων συναντήσεων και ένα σκέλος με υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης τριών ωρών (συνολική διάρκεια επτά ώρες).

Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στον πανελλήνιο διαγωνισμό που διοργανώνουμε στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι ομάδες με τις ιδέες κοινωνικών επιχειρήσεων που θα ξεχωρίσουν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον εκπαίδευση σε τεχνικές παρουσίασης και θα διεκδικήσουν τα βραβεία στην τελική φάση του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά την ερχόμενη άνοιξη.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καταλυτικός για την επιτυχία του προγράμματος είτε όταν αυτό υλοποιείται από εκπαιδευτή του British Council είτε από τον ίδιο. Οι δεξιότητες ζωής δεν μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε μερικές διδακτικές ώρες. Είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που τροφοδοτείται καθημερινά από διάφορες δραστηριότητες και ερεθίσματα.

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βρίσκει πάντα ευκαιρίες να συζητήσει τα θέματα που καλύφθηκαν στο πρόγραμμα και να τα συνδέσει και με τα υπόλοιπα μαθήματα και την καθημερινότητα των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Είναι άλλωστε ο μόνος ικανός να κρίνει ποια δραστηριότητα ταιριάζει στην τάξη του και ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και οι αντικειμενικοί μαθησιακοί στόχοι. Θα πρέπει λοιπόν να μοιράζεται τη γνώμη του με τον εκπαιδευτή που θα συνεργαστεί και να τροποποιεί τις δραστηριότητες βάσει των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών του, όταν υλοποιεί δράσεις μόνος του.

Για να υποστηρίξουμε τον εκπαιδευτικό σε αυτό το σημαντικό του ρόλο, του δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ενημερωτικό σεμινάριο πάνω στην θεματική του προγράμματος που τον ενδιαφέρει, να κατεβάσει τα επίσημα εγχειρίδια του προγράμματος και να πάρει περισσότερες ιδέες από μία σειρά προτεινόμενων ιστοσελίδων.

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Το σεμινάριο παρέχει στους εκπαιδευτικούς:

  • πληροφορίες πάνω στις δεξιότητες ζωής, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη μεθοδολογία του προγράμματος
  • υλικό για να προσεγγίσουν τα θέματα των δεξιοτήτων ζωής και να υλοποιήσουν δραστηριότητες μέσα στην τάξη τους
  • μία κοινότητα για ανταλλαγή εμπειριών και υλικού και για αναζήτηση υποστήριξης για περαιτέρω πρωτοβουλίες και συνεργασία.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς (PDF, 916 kb).

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στη διαδικασία του mentoring;

Για να λάβετε μέρος σε ένα πρόγραμμα mentoring με κάποιον από τους εκπαιδευτές μας, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Διαγωνισμός

Μάθετε περισσότερα για τον διαγωνισμό (PDF, 148 kb).

Επίσημα Εγχειρίδια Προγράμματος Life Skills

Το θεωρητικό πλαίσιο και όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα Εγχειρίδια Προγράμματος Life Skills

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για περισσότερες ηλεκτρονικές πηγές, δείτε τα παραπάνω επίσημα Εγχειρίδια Προγράμματος Life Skills.