Αξιολόγηση και έλεγχος γλωσσικών δεξιοτήτων στα Αγγλικά για παιδιά και εφήβους, ηλικίας 6 έως 17 ετών

Γνωρίζουμε ότι θέλετε να παρακολουθείτε την πρόοδο του παιδιού σας στα Αγγλικά. Με συνεχή αξιολόγηση και έλεγχο βλέπουμε δυνατά σημεία, αδυναμίες και μελλοντικούς μαθησιακούς στόχους καθαρά.

Οι καθηγητές βοηθούν τους μαθητές να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία και τους τομείς στους οποίους χρειάζονται βελτίωση. Βασίζονται στις αξιολογήσεις, στις δεξιότητες και στις επιδόσεις στην τάξη όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας.

Πώς μπορείτε να ενημερώνεστε και να συμμετέχετε διαρκώς στη διαδικασία

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη διαρκή ενημέρωσή σας για την πρόοδο του παιδιού σας. Δείτε πώς μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά.

  • Δείτε στον πίνακα προόδου του learning hub τη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού σας
  • Διαβάστε την αυτοαξιολόγηση του παιδιού σας στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.
  • Λάβετε εκθέσεις αναφοράς και γιορτάστε για τις επιτυχίες του παιδιού σας.
  • Συμμετέχετε σε συναντήσεις με τον καθηγητή του παιδιού σας που γίνονται δύο φορές το χρόνο.

Αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθηση στον προφορικό λόγο στα Αγγλικά

Η αξιολόγηση και ο έλεγχός μας όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών στα Αγγλικά τα βοηθούν να αντιληφθούν σε βάθος τη γλώσσα, να μιλούν Αγγλικά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να γίνουν καλύτεροι μαθητές. 

Δείτε πώς λειτουργεί η διαδικασία αυτή:

Διαμορφωτική αξιολόγηση Αθροιστική αξιολόγηση (αξιολογήσεις καθηγητών συνδεδεμένες με το CEFR)
Οι καθηγητές ζητούν συνεχώς την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο να θέσουν τους στόχους κάθε τάξης μέσω δραστηριοτήτων στις οποίες καλούνται να αξιολογήσουν και να κρίνουν τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους σε έναν κύκλο διαμορφωτικής αξιολόγησης (Κοινοποίηση στόχων>Σκέψη>Πλάνο). Οι καθηγητής χρησιμοποιούν την ενότητα των εργασιών κάθε περιοδικού ως βάση για να παρουσιάσουν την πρόοδο στους μαθητές και στους γονείς.

Πώς λειτουργούν οι εκθέσεις αναφοράς για τους μαθητές

Οι εκθέσεις αναφοράς των καθηγητών περιλαμβάνουν ενημερώσεις για τις επιδόσεις και την πρόοδο του παιδιού σας. Δείτε τα βασικά μας κριτήρια αξιολόγησης.

Δεξιότητες στον προφορικό λόγο Αξιολογούμε τις δεξιότητες των μαθητών στον προφορικό λόγο εξετάζοντας την προφορά, το λεξιλόγιο, την αυτοπεποίθηση και την προσπάθεια.
Δεξιότητες στον γραπτό λόγο Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών στο γραπτό λόγο στα Αγγλικά σημαίνει ότι εξετάζουμε την ορθογραφία και το λεξιλόγιο. Επίσης, ελέγχουμε πώς οργανώνουν τις σκέψεις τους και πόσο καλά τις διατυπώνουν.
Ανεξάρτητη μάθηση και εργασία στο σπίτι Η ανεξάρτητη μελέτη στο σπίτι έχει καθοριστική σημασία για την πρόοδο των μαθητών. Την ελέγχουμε εξετάζοντας τις εργασίες που έχουν ολοκληρώσει στο σπίτι, το επίπεδο των εργασιών στο σπίτι που μας έχουν παραδώσει και τις εργασίες που ολοκλήρωσαν μέσω της πλατφόρμας learning hub.
Γραμματική Τα περιοδικά εκμάθησης που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν εργασίες που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη γραμματική και να χρησιμοποιούν σωστά τα Αγγλικά. Εξετάζουμε τη γραμματική μέσω ασκήσεων που πρέπει να συμπληρώνονται στη διάρκεια των μαθημάτων.
Λεξιλόγιο Οι καθηγητές παρουσιάζουν νέες λέξεις σε κάθε μάθημα. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο που μόλις έμαθαν όση ώρα επικοινωνούν στα Αγγλικά. Οι μαθητές βαθμολογούνται για τη χρήση του λεξιλογίου σε κάθε μάθημα.
Τελική αξιολόγηση Αυτή η τελική βαθμολογία υπολογίζεται με βάση τα αποτελέσματα του παιδιού σας, τη συμμετοχή του στην τάξη και την ολοκλήρωση των εργασιών του στο σπίτι.

Περισσότερες πληροφορίες