Λογότυπο Inclusive Schools

Σχετικά με το πρόγραμμα

Η σχολική σας κοινότητα αναγνωρίζει την αξία της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας; Τώρα μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών πρακτικών μέσω του προγράμματος «Inclusive Schools».

Το πρόγραμμα «Inclusive Schools» θα ενθαρρύνει σχολεία σε όλη την Ευρώπη να διαμορφώσουν πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενεργή συμμετοχή και πρόκληση της σχολικής τους κοινότητας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος όπου οι δάσκαλοι και οι νέοι αγκαλιάζουν και αποδέχονται τις προκλήσεις και τα οφέλη της διαφορετικότητας. Η υιοθέτηση μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης συνεπάγεται την ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος όπου ο κάθε μαθητής έχει ίσες ευκαιρίες για να πετύχει.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Inclusive Schools» θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες στις οποίες τα σχολεία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο:

  • ανάπτυξη εργαλείων διερεύνησης και χαρτογράφησης της διαφορετικότητας καθώς και σχεδιασμού στρατηγικής
  • δημιουργία πρακτικών οδηγιών
  • επιμόρφωση εκπαιδευτών κι εκπαιδευτικών
  • θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης σχολείων.

Η προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολείων στην Ευρώπη είναι το κλειδί της επιτυχίας του προγράμματος «Inclusive Schools». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια καινοτόμα εκστρατεία ενημέρωσης, ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός βήματος επικοινωνίας ανάμεσα στη σχολική κοινότητα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, δημιουργώντας έτσι έναν δίαυλο διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Πάρτε μέρος σε ένα από τα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων που διοργανώνουμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αυτό τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο και μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και για το πώς να γίνετε μέλος του δικτύου Inclusive Schools σε όλη την Ευρώπη.

  Αθήνα Θεσσαλονίκη
1

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019,
15.30–19.30

British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019,
17.30–20.30

British Council
Εμπορικό Κέντρο Πλατεία
Τσιμισκή 43
546 23 Θεσσαλονίκη

2

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019,
15.30–19.30

British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019,
17.30–20.30

British Council
Εμπορικό Κέντρο Πλατεία
Τσιμισκή 43
546 23 Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας:

Με ποιους δουλεύουμε

Το πρόγραμμα «Inclusive Schools» θα εστιάσει στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των μαθητών ανεξαρτήτως φυσικών χαρακτηριστικών, ειδικών αναγκών, φυλής, γένους και κοινωνικοοικονομικής κατάστασής τους.

Επιθυμία μας είναι να ενθαρρύνουμε τα σχολεία προς μια διαπολιτισμική εκπαίδευση, προς μια μορφή που αποδέχεται και σέβεται τη φυσιολογική παρουσία της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής.

Θα συνεργαστούμε με σχολεία με στόχο την ενσωμάτωση στον πυρήνα της κοινότητας των νέων που προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ένα ισχυρό αίσθημα τόσο της δικής τους ταυτότητας όσο και της συλλογικότητας με τους συνομήλικούς τους.

Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί σε συνεργασία με έξι οργανισμούς από τη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πολωνία και θα διαρκέσει δύο χρόνια. Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι:

Επιθυμία μας είναι να συμμετέχουν όλοι όσοι επιτελούν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση σχολείων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

  • σχολικές κοινότητες – διευθυντές σχολείων, δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι, σχολικοί ψυχολόγοι και γονείς
  • υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και προσωπικό δημοσίων αρχών – θεσμικά όργανα της ΕΕ, υπουργεία και τοπικές αρχές
  • ιδρύματα και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα συναποτελέσουν μια κοινότητα ηγετών, επιφορτισμένων με τη συνεισφορά ιδεών για τη διαμόρφωση στρατηγικών συμπερίληψης για τα σχολεία της Ευρώπης. Θα στηρίξουμε αυτές τις σχολικές κοινότητες ώστε να αναλάβουν υπερασπιστικό ρόλο για την αλλαγή κουλτούρας, να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και να προετοιμαστούν για την υποστήριξη των δικών τους πρωτοβουλιών που αφορούν τη συμπερίληψη.

Μέσω της συνεργασίας με αυτούς τους ηγέτες, το πρόγραμμα θα επηρεάσει το σύνολο της σχολικής κοινότητας και θα στηρίξει τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την πρακτική εφαρμογή μελλοντικών στρατηγικών συμπερίληψης στα σχολεία της Ευρώπης.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ειρήνη Καρέτα:

Τηλέφωνο 210 369 2342
Email Eirini.Kareta@britishcouncil.gr

Το «Inclusive Schools» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι