Ομάδα μαθητών παίζουν παιχνίδια στην Αγγλική γλώσσα

Στον σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η σύνδεση, η διασύνδεση και η διαπολιτισμική μάθηση είναι πολύ σημαντικές στους νέους προκειμένου να μπορούν να δημιουργούν, να λύνουν προβλήματα, να μιλούν την γλώσσα του άλλου, να επικοινωνούν, να εργάζονται αρμονικά σε ομάδες και να έχουν παγκόσμια προοπτική.

Το έργο μας στα σχολεία της Ελλάδας, της Βρετανίας και σε άλλα μέρη του κόσμου, επιχειρεί να φέρει αλλαγή στις πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης και να διασφαλίσει ότι οι μαθητές έχουν τα εργαλεία και τις δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να είναι ενημερωμένοι και ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δείτε επίσης

Εξωτερικοί σύνδεσμοι