Σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, παρουσιάζουμε το νέο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα «Skills Clubs», που στόχο έχει να υποστηρίξει μαθητές (ηλικίας 14–18 ετών) να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν την αντίληψή τους για την κοινωνική καινοτομία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την επιχειρηματικότητα, ενδυναμώνοντάς τους παράλληλα για τη μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τα προηγούμενα αντίστοιχα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, και συνδυάζοντας τη μεθοδολογία βασικών δεξιοτήτων με εργαστήρια που υλοποιούνται μέσα στο σχολείο, το «Skills Clubs» στοχεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στους τομείς της εργασίας και της κοινωνίας, οι οποίες θα δημιουργήσουν μια σταθερή βάση για τους νέους και θα αποτελέσουν την πυξίδα τους προς την κοινωνική αλλαγή και τη συμπερίληψη.

Δραστηριότητες του προγράμματος

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο «Skills Clubs», μπορούν να λάβουν μέρος σε όποιες και όσες από τις δράσεις του προγράμματος επιθυμούν (καθώς αυτές υλοποιούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους) ανάλογα με τις ανάγκες, τον χρόνο και τη διαθεσιμότητά τους.

Το πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και περιλαμβάνει τις παρακάτω πτυχές:

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιδεών Κοινωνικής Καινοτομίας

Τα σχολεία που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα είτε με την δική μας βοήθεια, είτε με δική τους πρωτοβουλία, μπορούν να λάβουν μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό. Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν ομάδες και να μας καταθέσουν την δική τους ιδέα για το πως μπορούν να σχεδιάσουν μια δράση με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο.

Οι ομάδες για να λάβουν μέρος πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις και αναπτύσσοντας την δράση τους. Το έντυπο του σχεδίου δράσης βρίσκεται στην τελευταία δραστηριότητα του εκπαιδευτικού εγχειριδίου (PDF, 4 mb) του προγράμματος.

Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν για τη καινοτομία και τη βιωσιμότητα του πλάνου τους, θα κληθούν να παρουσιάσουν την ιδέα τους μπροστά στη κριτική επιτροπή και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα για τους συμμετέχοντες και το σχολείο τους.

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2023 θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς για τις βασικές δεξιότητες («Core Skills») με βάση το εργαλείο «Skills Builder», που μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τις δεξιότητες σε πρακτικά βήματα που μπορούμε να διδάξουμε και να αξιολογήσουμε.

Μέσα από το σεμινάριο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο εργαλείο και θα μάθουν στην πράξη πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αξιολογήσουν τις παρακάτω δεξιότητες των μαθητών τους:

 • Ακρόαση: Πώς προσλαμβάνουμε, συγκρατούμε και επεξεργαζόμαστε ιδέες και πληροφορίες.
 • Ομιλία: Πώς μεταδίδουμε προφορικά πληροφορίες και ιδέες.
 • Επίλυση προβλημάτων: Πώς βρίσκουμε λύσεις σε δυσκολίες και προκλήσεις.
 • Δημιουργικότητα: Πώς χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας για να παράγουμε νέες ιδέες.
 • Ηγεσία: Πώς υποστηρίζουμε, ενθαρρύνουμε και βοηθούμε την ανάπτυξη άλλων ατόμων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
 • Ομαδική εργασία: Πώς συνεργαζόμαστε με άλλα άτομα για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο (PDF, 4 mb) του προγράμματος περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν στα σχολεία από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτές μας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε όποιον επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας μας.

Εργαστήρια για μαθητές

Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί στην τάξη από εκπαιδευτή ή εκπαιδεύτριά μας με τη μορφή εργαστηρίων μη τυπικής μάθησης ή από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό με δική μας υποστήριξη.

Στα εργαστήρια αυτά, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την έννοια της κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο τριών βασικών πυλώνων:

 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Ψηφιακές Λύσεις
 • Αντίκτυπος στην Κοινότητα

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα σχεδιάσουν μια δράση, την οποία θα συνεχίσουν να δουλεύουν με τον/την εκπαιδευτικό τους, με βάση τα εργαλεία του εγχειριδίου.

Κατόπιν, εφόσον το επιθυμούν, οι ομάδες μπορούν να υλοποιήσουν τις δράσεις κοινωνικής καινοτομίας που έχουν σχεδιάσει εντός ή εκτός σχολικού πλαισίου.

Σε αυτό το στάδιο, οι εκπαιδευτικοί, εφόσον και πάλι το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν καθοδήγηση («mentoring») από τους εκπαιδευτές μας, με στόχο οι δράσεις που θα υλοποιήσουν να παρουσιαστούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιδεών Κοινωνικής Καινοτομίας που θα διοργανώσουμε στο πλαίσιο του προγράμματος.

 Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

 • Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (14–18 ετών)
 • Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνους εκπαίδευσης και σχολικούς συμβούλους

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Skills Clubs», πώς να λάβετε μέρος σε ένα από τα σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ή/και πώς να υλοποιήσετε το πρόγραμμα στο σχολείο σας, επικοινωνήστε με την Νεφέλη Λάππα:

Email Nefeli.Lappa@britishcouncil.org
Τηλέφωνο 210 3692 361