Δύο νέοι επιχειρηματίες συνομιλούν

Βοηθούμε τη θετική συνεισφορά οργανισμών στην παγκόσμια οικονομία, υποστηρίζοντας μια βιώσιμη προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα.

Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων προκειμένου να συνεισφέρουμε σε αλλαγές που επιφέρουν την παγκόσμια ευημερία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα απο το διάλογο σε επίπεδο πολιτικής, μέσα από μια σειρά διεθνών συνεργασιών, καθώς και μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επαγγελματική καθώς και την επιχειρηματική εκπαίδευση.

Δείτε επίσης