Το πρόγραμμα Ελληνο-Βρετανικής Στρατηγικής Συνεργασίας στην Εκπαίδευση υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Ξεκίνησε τον Μάρτιο 2021 και στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Βρετανικών και Ελληνικών πανεπιστημίων.

Η Διεύθυνση Διεθνούς Εκπαίδευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης της Βρετανίας (DfE), ο οργανισμός Universities UK International και η Σύνοδος Πρυτάνεων ΑΕΙ υποστηρίζουν τη συνεργασία ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος.

Πώς το πρόγραμμα επιδιώκει να υποστηρίξει τα Βρετανικά και Ελληνικά πανεπιστήμια;

Πανεπιστήμια και από τις δύο χώρες που συμμετέχουν θα λάβουν υποστήριξη από το British Council και το Υπουργείο Παιδείας για να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τις μεταξύ τους συνεργασίες.

Συνεργασίες που μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, joint και dual πτυχία, ερευνητικά προγράμματα, εξ αποστάσεως μάθηση, θερινά προγράμματα, ανταλλαγές ακαδημαϊκών και φοιτητών ή άλλες ευκαιρίες για ακαδημαϊκές συνεργασίες.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Από την έναρξη του προγράμματος, Ελληνικά και Βρετανικά πανεπιστήμια έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα μέσω διαφόρων δράσεων και σε διαφορετικά στάδια:

  • έρευνα σε θεματικά πεδία και τύπους προγραμμάτων για τον εντοπισμό τομέων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των Ελληνικών και Βρετανικών πανεπιστημίων και καθορισμός των προτεραιοτήτων – Απρίλιος έως Μάιος 2021
  • θεματικά διαδικτυακά σεμινάρια με έμφαση σε joint και dual πτυχία, ερευνητικές συνεργασίες και καλοκαιρινά προγράμματα – Ιούνιος 2021
  • πύλη πληροφοριών που παρέχει στα συμμετέχοντα πανεπιστήμια πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για ανταλλαγή γνώσεων και δικτύωση – ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021
  • επικοινωνία για την υποστήριξη της συμμετοχής και διευκόλυνση της προόδου των συζητήσεων – σε εξέλιξη
  • δραστηριότητες υποστήριξης συνεργασιών – Ιανουάριος 2022
  • επισκέψεις και ανταλλαγές αντιπροσωπειών των πανεπιστημίων (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν).

Πορεία προγράμματος

Πώς μπορώ να λάβω μέρος ή να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με την Μαρία Τσακάλη, Head Education and Society στο British Council στην Ελλάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Maria.Tsakali@britishcouncil.gr

Εξωτερικοί σύνδεσμοι