Το British Council στην Ελλάδα ανακοινώνει με ενθουσιασμό την έναρξη του φιλόδοξου προγράμματος Ελληνο-Βρετανικής Στρατηγικής Συνεργασίας στην Εκπαίδευση για την ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ Βρετανικών και Ελληνικών πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η Διεύθυνση Διεθνούς Εκπαίδευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης της Βρετανίας (DfE), ο οργανισμός Universities UK International και η Σύνοδος Πρυτάνεων ΑΕΙ υποστηρίζουν τη συνεργασία ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος.

Πώς το πρόγραμμα επιδιώκει να υποστηρίξει τα Βρετανικά και Ελληνικά πανεπιστήμια;

Πανεπιστήμια και από τις δύο χώρες που συμμετέχουν θα λάβουν υποστήριξη από το British Council και το Υπουργείο Παιδείας για να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τις μεταξύ τους συνεργασίες.

Συνεργασίες που μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κοινά και διπλά πτυχία, ερευνητικά προγράμματα, εξ αποστάσεως μάθηση, θερινά προγράμματα, ανταλλαγές ακαδημαϊκών και φοιτητών ή άλλες ευκαιρίες για ακαδημαϊκές συνεργασίες.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Τα πανεπιστήμια των δύο χωρών θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσα από τους ακόλουθους τέσσερεις άξονες:

  • συμμετοχή σε έρευνα για τους θεματικούς τομείς και προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των Ελληνικών και Βρετανικών πανεπιστημίων και καθορισμός των προτεραιοτήτων
  • συμμετοχή σε μια σειρά θεματικών διαδικτυακών σεμιναρίων με έμφαση σε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος
  • επιπλέον δραστηριότητες υποστήριξης συνεργασιών μεταξύ των πανεπιστημίων
  • επισκέψεις και ανταλλαγές αντιπροσωπειών των πανεπιστημίων.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 – μπορείτε να:

Επόμενα βήματα:

  • έρευνα για τη χαρτογράφηση κοινού ενδιαφέροντος σε τύπους προγραμμάτων, αντικείμενα και επίπεδα σπουδών, τον Μάρτιο 2021
  • θεματικά διαδικτυακά σεμινάρια για την ενθάρρυνση της εξοικείωσης και συμμετοχής των ιδρυμάτων, τον Μάιο 2021
  • περαιτέρω στοχευμένες δραστηριότητες για την υποστήριξη συνεργασιών, τον Ιούνιο 2021.

Πώς μπορώ να λάβω μέρος ή να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με την Μαρία Τσακάλη, Head Education and Society στο British Council στην Ελλάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Maria.Tsakali@britishcouncil.gr

Εξωτερικοί σύνδεσμοι