Ένα κολάζ από εικόνες ενός βιονικού χεριού, μιας νεαρής γυναίκας και μιας τίγρης σε σκούρο μπλε φόντο

Το Stronger Together είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για να φέρει τους νέους σε επαφή με εκπροσώπους των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των θεσμών. Υποστηρίζουμε τους νέους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συνεργαστούν με άλλους για την αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων του 21ου αιώνα: την κλιματική αλλαγή, την απασχόληση και την απασχολησιμότητα, την αποξένωση και την αποσύνδεση, τις συγκρούσεις και τη σταθερότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως focus groups, εργαστήρια, hackathons, συζητήσεις, ευκαιρίες δικτύωσης και άλλες εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις τομείς δράσης: