Στα πλαίσια του προγράμματος Transforming Future Museums, ένας μεγάλος αριθμός μουσείων και επαγγελματιών του χώρου από την Ελλάδα θα συνεργαστούν σε ένα διάστημα δύο ετών, με σκοπό να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα των οργανισμών τους.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.