Transforming Future Museums

Τι είναι το πρόγραμμα Transforming Future Museums;

Τα μουσεία στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, υφίστανται αλλαγές και αντιμετωπίζουν προκλήσεις, οι οποίες καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς επαγγελματιών με ηγετικό ρόλο στον χώρο των μουσείων. Ανταποκρινόμενοι στις νέες αυτές συνθήκες, σχεδιάσαμε το Transforming Future Museums. Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα επιμόρφωσης, πανελλαδικής εμβέλειας, για τους επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στον χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μια σειρά δράσεων με επίκεντρο τα εντατικά, πενθήμερα μαθήματα της Διεθνής Ακαδημίας Μουσείων (International Museum Academy) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2016 και 2017.

Στα πλαίσια του προγράμματος Transforming Future Museums, ένας μεγάλος αριθμός μουσείων και επαγγελματιών του χώρου από την Ελλάδα θα συνεργαστούν σε ένα διάστημα δύο ετών, με σκοπό να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα των οργανισμών τους.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει τόσο σε οργανισμούς όσο και σε μεμονωμένα άτομα την υποστήριξη και τα εργαλεία για να δοκιμάσουν νέους τρόπους λειτουργίας, να αποκτήσουν πιο κεντρικό ρόλο στην κοινότητά τους, να ενημερωθούν για τις τρέχουσες διεθνείς τάσεις και ευκαιρίες και να αποκτήσουν μια πιο εξωστρεφή προσέγγιση, όντας πιο ανοιχτοί σε συνεργασίες, σε καινοτόμες προσπάθειες και σε επιχειρηματικά εγχειρήματα, προκειμένου να επιφέρουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα παράσχει στους επαγγελματίες των μουσείων τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Οι στόχοι του προγράμματος Transforming Future Museums είναι να:

 • προσφέρει σε επαγγελματίες από τον χώρο των μουσείων τις δεξιότητες, για να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των οργανισμών τους
 • βελτιώσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μουσείων και σε οργανισμούς διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς εξοπλίζοντάς τους με σύγχρονα εφόδια
 • καλλιεργήσει μία εξωστρεφή εργασιακή κουλτούρα και να προάγει τη συνεργασία, την καινοτομία και να αφήνει περιθώριο σε πιο τολμηρές πρωτοβουλίες
 • δημιουργήσει ένα ισχυρό εθνικό δίκτυο επαγγελματιών, το οποίο θα προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και τα μέλη του οποίου θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και προβολή του χώρου με ευκαιρίες δικτύωσης στο εξωτερικό
 • ενισχύσει την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση, ενδυναμώνοντάς τους ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής μέσα στους οργανισμούς τους και διαμορφωτές του μέλλοντος
 • συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων και τον σύγχρονο ρόλο που μπορούν να αναλλάβουν για την πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους – αλλά και πιο έμπειρους – επαγγελματίες που εργάζονται πάνω σε διάφορες ειδικότητες (ενδεικτικά αρχαιολόγοι, επιμελητές, μουσειολόγοι, ιστορικοί τέχνης, κτλ.) στον χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και επιθυμούν να:

 • αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους
 • αποκτήσουν καινούρια τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με νέες μεθοδολογίες πάνω στο αντικείμενο εξειδίκευσής τους
 • αναπτύξουν ουσιαστικούς διαλόγους επικοινωνίας και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με τους συνεργάτες τους
 • ενημερωθούν για τις νέες διεθνείς τάσεις στον κλάδο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • έρθουν σε επαφή με πρωτότυπες πρακτικές εργασίες ώστε να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές τόσο σε τοπικό, όσο και εθνικό επίπεδο
 • δοκιμάσουν δημιουργικές λύσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα των μουσείων και των πολιτιστικών φορέων στην Ελλάδα
 • πειραματιστούν, δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και αποκτήσουν επιχειρηματικό πνεύμα.

Ποιες είναι αναλυτικά οι δράσεις του προγράμματος;

Πέρα από την Διεθνή Ακαδημία Μουσείων (International Museum Academy) που πραγματοποιείται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2016 και 2017, το πρόγραμμα Transforming Future Museums έχει τρεις αλληλένδετες πτυχές, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει μία σειρά διαφορετικών δράσεων, με διάρκεια από τον Ιανουάριο 2016 έως τον Ιούλιο 2018:

1. Έρευνα

Σε συνέχεια της έρευνας η οποία είχε πραγματοποιηθεί το 2014 (PDF, 1 mb) από το Cultural Skills Unit του British Council σχετικά με τις ελλείψεις και τα κενά δεξιοτήτων στον χώρο του πολιτισμού στην Ελλάδα, μία δεύτερη εις βάθος έρευνα (PDF, 280 kb) πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2016, ειδικά σε σχέση με τον χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με βάση αυτήν σχεδιάστηκαν τα μαθήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, ώστε να είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις ανάγκες του χώρου.

2. International Museum Academy (IMA)

Η Διεθνής Ακαδημία Μουσείων παρέχει μία μοναδική μαθησιακή εμπειρία με διεθνή οπτική και δίνει πρόσβαση σε έναν πλούτο εξειδικευμένων γνώσεων, καινοτόμου έρευνας, καλών πρακτικών και case studies από ολόκληρο τον κόσμο. Το ΙΜΑ έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη Μ. Βρετανία, στην Κίνα, στην Βραζιλία, στο Αζερμπαϊτζάν, στη Μπούρμα και στο Κουβέιτ και σχεδιάζεται η πραγματοποίησή του σε πέντε ακόμα χώρες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Cultural Skills Unit.

Η Ακαδημία θα πραγματοποιηθεί σε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων μουσείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ενδυναμωθεί η καθημερινή συνεργασία με τους οργανισμούς και να υπάρχει πρόσβαση στις συλλογές, στις μουσειακές εγκαταστάσεις και στους εκθεσιακούς χώρους. Τα μαθήματα της Ακαδημίας θα επαναληφθούν και σε μικρότερες εκδοχές σε περιφερειακούς κόμβους ανά την Ελλάδα.

Όσοι από τους συμμετέχοντες στο ΙΜΑ εκπροσωπούν ένα μουσείο, θα έχουν την υποχρέωση, επιστρέφοντας στην εργασία τους, να μεταφέρουν τις βασικές γνώσεις που αποκόμισαν από τα εργαστήρια στους συνεργάτες τους, ώστε η γνώση να μεταδοθεί σε ευρύτερες ομάδες.

Οι συμμετέχοντες στο ΙΜΑ θα λάβουν μέρος σε δύο συνεδρίες συμβουλευτικής μέσω Skype, με επικεφαλής έναν course leader, τρεις και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, για να συζητήσουν και να αξιολογήσουν την πρόοδο και την εφαρμογή νέων ιδεών, μεθόδων εργασίας και σχεδίων ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσής τους.

3. Δικτύωση και οικοδόμηση σχέσεων

 • Ένα νέο δίκτυο γνώσης επαγγελματιών των μουσείων στην Ελλάδα
  Το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση και θα ενισχύσει τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου συνεργατών-αποφοίτων του ΙΜΑ στην Ελλάδα, παρέχοντας ευκαιρίες για τακτικές συναντήσεις, για την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, για τη συζήτηση θεμάτων που επηρεάζουν τον χώρο, καθώς και για την από κοινού εξερεύνηση νέων, πρωτοποριακών ιδεών και εργασιακών μεθόδων.
 • Μέρος ενός διεθνούς δικτύου αποφοίτων
  Οι συμμετέχοντες θα αποτελούν επίσης τμήμα του ταχύτατα αναπτυσσόμενου δικτύου αποφοίτων του ΙΜΑ. Το δίκτυο αποφοίτων περιλαμβάνει επαγγελματίες από τον χώρο των μουσείων διεθνώς και έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες και οφέλη που παρέχονται από το British Council και από συνεργαζόμενους οργανισμούς σχετικά με τη δικτύωση, με τη συμβουλευτική μεταξύ επαγγελματιών του χώρου, με την ανταλλαγή πληροφοριών, με τις προσκλήσεις σε επαγγελματικές εκδηλώσεις δικτύωσης και σε συνέδρια.
 • Διεθνή ταξίδια για εκπαιδευτικούς σκοπούς
  Το πρόγραμμα θα προσφέρει σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων (η επιλογή θα γίνει βάσει αίτησης από το σύνολο των συμμετεχόντων στο ΙΜΑ) διεθνή ταξίδια για εκπαιδευτικούς σκοπούς, διάρκειας μίας εβδομάδας, τα οποία θα συνδυάζουν ένα κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα επισκέψεων σε μουσεία και συναντήσεων με ειδικούς της βιομηχανίας, καθώς και την ευκαιρία για τη συμμετοχή σε κορυφαίες ευρωπαϊκές εκδηλώσεις αφιερωμένες στα μουσεία και στην πολιτιστική κληρονομιά.
 • Ανταλλαγή θέσεων εργασιακής εμπειρίας (work placements) σύντομης διάρκειας στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία
  Δίνοντας έμφαση στον ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν στην τοπική κοινωνία και στην οικονομία ένα περιφερειακό/τοπικό μουσείο ή ένας οργανισμός διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, το πρόγραμμα θα φέρει σε επαφή μουσεία που βρίσκονται στην περιφέρεια και στις δύο χώρες, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών αναφορικά με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Μαρία Παπαϊωάννου
Arts Manager
210 369 2336
Maria.Papaioannou@britishcouncil.gr
Ντίνα Ντζιώρα
Cultural Skills Co-ordinator
210 369 2358
Dina.Ntziora@britishcouncil.gr