Το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο

Ένα σημαντικό μέρος της κληρονομιάς του προγράμματος Transforming Future Museums είναι η δικτύωση και η ανταλλαγή διεθνών πρακτικών με συνεργάτες μας στο εξωτερικό. Οι Έλληνες επαγγελματίες των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Βρετανία και να παρακολουθήσουν συνέδρια και να μοιραστούν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τους βρετανούς συναδέλφους τους στο χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομίας.

Επισκέψεις μελέτης στη Βρετανία

Το πρόγραμμα θα προσφέρει σε συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων μία διεθνή περιοδεία μελέτης, διάρκειας μίας εβδομάδας, η οποία θα συνδυάζει ένα εξατομικευμένο, επιμελημένο πρόγραμμα επισκέψεων σε μουσεία και συναντήσεις με εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας καθώς και την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα από τα σημαντικότερα εκδηλώσεις της Βρετανίας.

Αδελφοποίηση μουσείων: Ανταλλαγή επαγγελματιών μουσείων και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και τη Βρετανία

Με έμφαση στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα περιφερειακό/τοπικό μουσείο ή μια οργάνωση πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική κοινότητα και στην τοπική οικονομία, το πρόγραμμα ευελπιστεί να συνδέσει μουσεία που βρίσκονται έξω από τις πρωτεύουσες και στις δύο χώρες, για να ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές σχετικά με την εμπλοκή της κοινότητας και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να καλλιεργήσει μακροχρόνιες σχέσεις και ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ντίνα Ντζιώρα:

Email Dina.Ntziora@britishcouncil.gr 
Τηλέφωνο 210 369 2358