Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η δεύτερη International Museum Academy θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017. Θα περιλαμβάνει μία σειρά εντατικών σεμιναρίων/εργαστηρίων σε τέσσερις καίριους για τον κλάδο των μουσείων θεματικούς τομείς: Τα Μουσεία ως Μέσο Δημιουργίας της Κοινότητας (Museums and Community Engagement), Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Commercial Enterprise), Η Βιωσιμότητα και η Ανθεκτικότητα των Μουσείων (Museum Sustainability and Resilience) και Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital Skills).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις ιδέες και την εμπειρία τους, να ενημερωθούν για τις τρέχουσες τάσεις και να λάβουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μουσειακός και πολιτιστικός τομέας στην Ελλάδα.

Καταξιωμένοι επαγγελματίες και καθηγητές από την Βρετανία, σε συνεργασία με έμπειρους προσκεκλημένους τόσο από τον διεθνή χώρο όσο και από την Ελλάδα, θα δουλέψουν σε εντατικά τμήματα με τους συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα σεμιναρίων που θα περιλαμβάνει εργαστήρια, case studies, συζητήσεις, one-to-one tutorials και διαδικτυακές συνεδρίες συμβουλευτικής και υποστήριξης, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός χώρου ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Τα εργαστήρια θα προσαρμόζονται κάθε φορά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων, στο επίπεδο και στις προσδοκίες τους, καθώς και στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Τμήματα της Ακαδημίας:

Museums and Community Engagement
(Τα Μουσεία ως Μέσο Δημιουργίας της Κοινότητας)

Στη σύγχρονη εποχή είναι πιο σημαντικό από ποτέ τα μουσεία να σχετίζονται με τις κοινότητές τους. Τα μουσεία, οι άνθρωποι και οι συλλογές έχουν τεράστιες δυνατότητες να αποτελέσουν καταλύτη για τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης, οικοδόμηση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη του διαλόγου γύρω από καίρια ζητήματα. Αυτό το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη σχέση και την επικοινωνία του μουσείου τους με την τοπική κοινωνία και να διευρύνουν το κοινό τους. Θα παρουσιαστούν τρόποι μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μία στρατηγική συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες, παίζοντας έτσι έναν ζωτικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:

 • καθορίσουν τη σημασία της τοπικής κοινότητας και να κατανοήσουν πώς αυτή σχετίζεται με τους στρατηγικούς στόχους του μουσείου
 • διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία αντιλαμβάνονται την αξία της συμμετοχής των κοινοτήτων στις δραστηριότητες τους
 • εξερευνήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και μοντέλα για την εμπλοκή της κοινότητας
 • μάθουν πώς εφαρμόζεται η διαδικασία σχεδιασμού ανάπτυξης του κοινού
 • εμπνευστούν από μελέτες προγραμμάτων από τη Βρετανία και την Ελλάδα
 • εξετάσουν πώς τα μουσεία μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: The Audience Agency

Το The Audience Agency είναι ένας οργανισμός με αποστολή να παρέχει στο κοινό καλύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό, για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του πολιτιστικού τομέα σαν σύνολο.

Η Lucie Fitton, Ηead of Engagement and Participation από το The Audience Agency, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη προγραμμάτων συμμετοχής, εκπαίδευσης νέων, εκμάθησης και ανάπτυξης στο χώρο των μουσείων. Μέσα από τη δουλεία της βοηθάει τα μουσεία να κατανοήσουν τη σημασία του ρόλου της κοινότητας και την ανάγκη διαμόρφωσης τους. Βασικοί πελάτες/συνεργάτες είναι: British Museum, National History Museum, Historic Royal Palaces και National Archives.

Ημερομηνίες και τοποθεσία

Αθήνα
11–15 Οκτωβρίου 2017
Θεσσαλονίκη
15–19 Νοεμβρίου 2017
Μουσείο Μπενάκη
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου
118 54 Αθήνα
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23
546 22 Θεσσαλονίκη

Commercial Enterprise
(Επιχειρηματική Δραστηριότητα)

Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικό τα μουσεία και οι πολιτιστικοί φορείς στην Ελλάδα να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνουν τις δραστηριότητες τους. Πρέπει να εξεταστούν νέες πηγές εισοδήματος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα μουσεία μπορούν να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν για το μακροπρόθεσμο όφελος των μεμονωμένων κοινοτήτων και της κοινωνίας στο σύνολό της. Αυτό το εργαστήριο θα υποστηρίξει εκείνους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα του μουσείου όπου εργάζονται.

Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο θα καλύψει τις παρακάτω ενότητες:

 • επιχειρηματική βιωσιμότητα σε μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς
 • αρχές επιχειρηματικού σχεδιασμού
 • επιχειρηματικές δραστηριότητες και προσέγγιση κοινού
 • ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων (καταστήματα)
 • εντοπισμός και διαχείριση βασικών δεικτών απόδοσης
 • ενοικίαση χώρων και επιχειρηματικότητα
 • μελέτες καλών πρακτικών από τη Βρετανία και την Ελλάδα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Tyne & Wear Archives & Museums

Ο οργανισμός Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) είναι ένα από τα σημαντικότερα Βρετανικά περιφερειακά μουσεία. Διαχειρίζεται μια συλλογή από εννέα γκαλερί και μουσεία και το Αρχείο για το Tyne and Wear. Υποστηρίζεται από τις πέντε τοπικές αρχές της περιοχής και το Πανεπιστήμιο του Newcastle. Το TWAM είναι επίσης σημαντικό μουσείο που χρηματοδοτείται από το Arts Council England.

Ο Jon Walker, Project Manager (Enterprise), είναι υπεύθυνος για την επιχειρηματική ανάπτυξη στο Tyne & Wear Archives & Museums. Στόχος του είναι να εξοικειωθούν τα μουσεία με μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του οργανισμού και να αναπτυχθούν νέες μορφές παραγωγής εισοδήματος.

Ημερομηνίες και τοποθεσία

Αθήνα
11–15 Οκτωβρίου 2017
Θεσσαλονίκη
15–19 Νοεμβρίου 2017
Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
Βασιλίσσης Σοφίας 22
106 75 Αθήνα
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μανόλη Ανδρόνικου 6
540 13 Θεσσαλονίκη

Museum Resilience and Sustainability
(Η Βιωσιμότητα και η Ανθεκτικότητα των Μουσείων)

Τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί στην Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες σε πολλαπλά επίπεδα. Με την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα, τις μεταναστευτικές κοινότητες και την πολιτισμική και κοινωνική ανισότητα, τα μουσεία πρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και την ικανότητά τους να επανατοποθετηθούν για να ανταποκριθούν σε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση απευθύνεται σε στελέχη που θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες πρακτικές για να φέρουν τα μουσεία πιο κοντά στη σύγχρονη κοινωνία και να τα καταστήσουν βιώσιμα. Με περιεχόμενο βασισμένο στην καθημερινή εμπειρία και τις πρακτικές δεξιότητες, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώση, κατανόηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους και θα γίνουν φορείς αλλαγής και εξέλιξης μέσα στους οργανισμούς τους.

Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει ενότητες γύρω από:

 • ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα – τι σημαίνουν και γιατί τα χρειαζόμαστε;
 • στρατηγική και αλλαγή – πώς επαναπροσδιορίζουμε το στόχο του μουσείου μας;
 • ηγεσία – τι σημαίνει η ισχυρή ηγεσία για τους σημερινούς επαγγελματίες των μουσείων;
 • δημιουργικότητα και καινοτομία – πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια ευέλικτη προσέγγιση στο μουσείο μας;
 • το επιχειρηματικό μουσείο – πώς το μουσείο κατανοεί την επιχειρηματικότητα;
 • διαπραγμάτευση – πώς προωθούμε τις ιδέες μας μέσα στον οργανισμό μας;

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Sara Hilton Associates

Η Sarah Hilton είναι Σύμβουλος Μουσείων και Πολιτιστικών Οργανισμών. Έχει διατελέσει Διευθύντρια του Heritage Lottery Fund, Διευθύντρια Συντονισμού Έργων στο National Museums Liverpool και είναι ιδρυτικό μέλος του Capital Projects Network. Η Sara Hilton ίδρυσε τη Sara Hilton Associates το 2016 μετά από μια μακρά σταδιοδρομία σε περιφερειακά και εθνικά μουσεία. Έχει άριστη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και υποστηρίζει στελέχη να αναπτύξουν ισχυρές και καινοτόμες προτάσεις γύρω από μετασχηματιστικά έργα.

Ημερομηνίες και τοποθεσία

Αθήνα
18–22 Οκτωβρίου 2017
Θεσσαλονίκη
8–12 Νοεμβρίου 2017
Μουσείο Μπενάκη
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου
118 54 Αθήνα
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23
546 22 Θεσσαλονίκη

Digital Skills
(Ψηφιακές Δεξιότητες)

Ένα ακμάζον και επιτυχημένο μουσείο απαιτεί στελέχη και προσωπικό που κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους τα ψηφιακά εργαλεία και η τεχνολογία μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα την αποστολή του. Οι ευκαιρίες γύρω από την ψηφιακή τεχνολογία είναι τεράστιες, αλλά είναι επίσης ένα περίπλοκο περιβάλλον που αλλάζει και εξελίσσεται καθημερινά. Το εργαστήριο αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες των μουσείων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές, παρέχοντας στρατηγική καθοδήγηση, τη γνώση εμπειρογνωμόνων και πρακτικές συμβουλές. Επίσης, θα συντελέσει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνη, της γνώση, και στη βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις ψηφιακές δεξιότητες και ευκαιρίες στα μουσεία τους.

Το εργαστήριο θα καλύψει τις παρακάτω ενότητες:

 • στρατηγική – τι σημαίνει «ψηφιακή στρατηγική» για τα μουσεία και γιατί είναι σημαντική
 • κοινότητες – κατανόηση των ψηφιακών συμπεριφορών, των κινήτρων και των αναγκών των ανθρώπων
 • συμμετοχή σε ψηφιακά προγράμματα – θεωρία και πρακτική δημιουργίας και προσαρμογής περιεχομένου
 • ψηφιακά σχέδια – εφαρμογή ψηφιακών στρατηγικών και εργαλείων στα μουσεία
 • δίκτυα – ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Culture24

Ο Culture24 είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που επιδιώκει να φέρει σε συνεργασία τα μουσεία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς, με μοναδικές προτάσεις συνεργασίας. Πρόκειται για μια δυναμική ομάδα επαγγελματιών από το χώρο του πολιτισμού που έχουν βαθιά γνώση των ψηφιακών δεξιοτήτων και πιστεύουν ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν ζωτική θέση στην σύγχρονη κοινωνία.

Η Anra Kennedy, Διευθύντρια Περιεχομένου και Εταιρικών Σχέσεων (Content & Partnerships Director) στον Culture24, είναι ειδικός στις ψηφιακές πολιτιστικές δεξιότητες και στρατηγική. Εργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για να ενισχύσει τα μουσεία να συνδεθούν με το κοινό τους μέσω του διαδικτύου ενθαρρύνοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Ημερομηνίες και τοποθεσία

Αθήνα
18–22 Οκτωβρίου 2017
Θεσσαλονίκη
8–12 Νοεμβρίου 2017
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
INNOVATHENS
Πειραιώς 100
118 54 Γκάζι
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Εγνατία 154 (ΔΕΘ-Helexpo)
546 36 Θεσσαλονίκη

Βασικές πληροφορίες της Ακαδημίας

Διάρκεια

Τα εργαστήρια έχουν διάρκεια πέντε ημέρες:

 • Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 17.30–21.00
 • Σάββατο & Κυριακή: 10.00–17.00

Τρεις και έξι μήνες μετά το τέλος των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί μία σειρά συμπληρωματικών (follow-up) συναντήσεων μέσω διαδικτύου.

Γλώσσα Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.
Κόστος εγγραφής €25 ανά εργαστήριο

Αιτήσεις

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και στείλτε την στην Ντίνα Ντζιώρα στη διεύθυνση Dina.Ntziora@britishcouncil.gr έως τις παρακάτω ημερομηνίες:

 • Εργαστήρια στην Αθήνα: Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 (23.59)
 • Εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 (23.59)

Στην αίτησή σας μπορείτε να επιλέξετε μέχρι δύο εργαστήρια (1η και 2η επιλογή) αλλά η τελική επιλογή θα είναι για ένα εργαστήριο. Συμμετέχοντες από την περσινή Ακαδημία μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής αλλά προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα που δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Ακαδημία το 2016.

Κόστος εγγραφής: €25 ανά εργαστήριο το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μόλις λάβετε επιβεβαίωση της συμμετοχής σας.

Πώς μπορώ να καταβάλω το κόστος εγγραφής;

Μόλις λάβετε επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, μπορείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή της εγγραφής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • με μετρητά ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα στα γραφεία μας στην Αθήνα (Πλατεία Κολωνακίου 17, 106 73 Αθήνα), Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00–14.30.
 • με κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank μέσω συναλλαγής ΕΠΕΣ ή με μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, στο λογαριασμό του British Council:
   
  Citibank – Αριθμός λογαριασμού: 0/444215/003

  IBAN: GR 5108400010000000444215003

  Αναγράψετε το όνομά σας με την ένδειξη «IMA» στο πεδίο «Αιτιολογία» του καταθετήριου αποκόμματος (π.χ. Ελένη Παπανικολάου, IMA) και στείλετε την απόδειξη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Dina.Ntziora@britishcouncil.gr.

Γενικοί όροι

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο περιεχόμενο του προγράμματος.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη θέση σας στο πρόγραμμα μέχρι να γίνει η αποπληρωμή του ποσού της εγγραφής, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την έναρξη του εργαστηρίου.
 • Δεν είναι δυνατή η επιστροφή του ποσού της εγγραφής μετά το ξεκίνημα του εργαστηρίου.
 • Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε μάθημα δεν θα υπερβαίνει τους 20.
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρακολουθήσουν όλες τις ημέρες των μαθημάτων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ντίνα Ντζιώρα:

Email Dina.Ntziora@britishcouncil.gr 
Τηλέφωνο 210 369 2358