Συμμετέχοντες σε εργαστήριο της Διεθνής Ακαδημίας Μουσείων

Ένας από τους πολλαπλούς στόχους του προγράμματός μας Transforming Future Museums ήταν και η δημιουργία ενός Toolkit κατάρτισης για κάθε ενότητα των μαθημάτων της Διεθνής Ακαδημίας Μουσείων (International Museum Academy). Τα Toolkits αυτά περιλαμβάνουν το αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε μάθημα και προσαρμοσμένο περιεχόμενο για τον ελληνικό χώρο, καθώς και παραδείγματα από μουσεία στη Βρετανία και πρακτικές ασκήσεις για τους επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Project Management for Museums Toolkit
(Διοίκηση και Διαχείριση Έργου)

Το Toolkit απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες στην διοίκηση και διαχείριση έργων. Περιλαμβάνει πρακτικές γνώσεις σε θέματα που αφορούν στον καθορισμό και σχεδιασμό ενός έργου, στην οργάνωση του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού, στη βέλτιστη κατανομή και εξομάλυνση πόρων, καθώς και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός project.

Project Management Toolkit (PDF, 4 mb)

Developing Exhibitions Toolkit
(Επιμέλεια και Σχεδιασμός Εκθέσεων)

Το Toolkit έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που εξειδικεύονται στην επιμέλεια και την διαχείριση εκθέσεων. Περιέχει σύγχρονες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις σχετικά με την ανανέωση των μονίμων συλλογών, την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και την παραγωγή αποτελεσματικού ερμηνευτικού υλικού.

Developing Exhibitions Toolkit (PDF, 982 kb)

Fundraising and Income Generation Toolkit
(Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη Οικονομικών Πόρων)

Το Toolkit απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εξερευνήσουν νέες πρακτικές χρηματοδότησης. Προσφέρει όχι μόνο τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και τα αναγκαία εργαλεία για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη οικονομικών πόρων χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές όπως χρηματοδότες, συγκέντρωση προσφορών και δωρεών, χορηγίες, και προγράμματα μελών.

Fundraising and Income Generation Toolkit (PDF, 2 mb)

Audience Development Toolkit
(Ανάπτυξη Νέου Κοινού)

Το Toolkit έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πρακτικές προσέλκυσης νέου κοινού. Εξερευνεί νέους τρόπους δημιουργίας παραγωγικών δεσμών με τις κοινότητες της περιοχής τους, να εφαρμόσουν πιο άμεση επικοινωνία με το υπάρχον κοινό τους και να αυξήσουν την βιωσιμότητά των οργανισμών τους.

Audience Development Toolkit (PDF, 4 mb)

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ντίνα Ντζιώρα:

Email Dina.Ntziora@britishcouncil.gr 
Τηλέφωνο 210 369 2358