Συμμετέχοντες σε συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων

Τι είναι το Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων;

Η πρώτη International Museum Academy του British Council εκκίνησε τη δημιουργία του Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων. Στο πλαίσιο του προγράμματος Transforming Future Museums, το British Council υποστηρίζει τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου ομότιμων επαγγελματιών των μουσείων, ένα δίκτυο γνώσης για την καλλιέργεια μιας νέας εργασιακής και γνωσιακής κουλτούρας στο περιβάλλον εργασίας του χώρου των Μουσείων.

Το Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες του χώρου των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών και να τους ενθαρύνει σε μια πορεία ατομικής και συλλογικής επαγγελματικής ανάπτυξης με στόχο τη μελλοντική ευημερία των μουσείων και των ανθρώπων τους. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα επαγγελματιών του πολιτισμού που να ενθαρρύνει την εξωστρέφεια, ένας τόπος ανάπτυξης δεξιοτήτων, ανταλλαγής γνώσεων, καλών πρακτικών, δικτύωσης και υποστήριξης.

Οι αρχές ενός ομότιμου δικτύου:

 • μέσο διεύρυνσης ευκαιριών και συνεργασιών
 • χώρος ανάπτυξης δεξιοτήτων και πραγματογνωμοσύνης
 • άξονας ανταλλαγής και αμοιβαιότητας
 • κέντρο συλλογικής ενδυνάμωσης και συνηγορίας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ποιοι είναι οι στόχοι του δικτύου;

Το Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων έχει ως στόχο:

 • να ενθαρρύνει τις εργασιακές σχέσεις κυρίως γύρω από τη συνεργασία και την καινοτομία
 • να δημιουργήσει ένα ισχυρό εθνικό δίκτυο επαγγελματιών, το οποίο θα προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και τα μέλη του οποίου θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και προβολή του χώρου με ευκαιρίες δικτύωσης στο εξωτερικό
 • να παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών μουσείων και την ευκαιρία να συνδεθούν με άλλα ιδρύματα και με μεμονωμένους επαγγελματίες σε ένα διεθνές περιβάλλον
 • να διευρύνει το όραμα και να ενισχύσει την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση, ενδυναμώνοντάς τους ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής μέσα στους οργανισμούς τους και διαμορφωτές του μέλλοντος
 • να παρέχει στα μέλη του Δικτύου ευκαιρίες και υποστήριξη για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη
 • να συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων και τον σύγχρονο ρόλο που μπορούν να αναλάβουν για την πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη
 • να έρθει σε επαφή με παρόμοια δίκτυα εντός της Ευρώπης και διεθνώς
 • να έρθει σε επαφή με άλλους επαγγελματικούς χώρους.

Ποιος μπορεί να πάρει μέρος στο Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων;

Η πρωτοβουλία του Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων απευθύνεται σε νέους – αλλά και πιο έμπειρους – επαγγελματίες που εργάζονται πάνω σε διάφορες ειδικότητες στο χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Ειδικά:

 • επαγγελματίες του χώρου των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • ελεύθεροι επαγγελματίες και επιμελητές στο χώρο της πολιτιστικής διαχειρισης και κληρονομίας καθώς και ελεύθεροι επιμελητές
 • υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο χώρο των μουσείων και του πολιτισμού
 • άλλοι επαγγελματίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε εργασίες μουσείων.

Επόμενη συνάντηση

Η 4η συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο χώρο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, στο πλαίσιο της δεύτερης Διεθνούς Ακαδημίας Μουσείων που πραγματοποιείται στον ίδιο χώρο. Ο Πρόδρομος Μοναστηρίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Marketing, Χορηγιών, Πωλήσεων και Δημοσίων Σχέσεων από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει το Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων και η Lucie Fitton, Head of Participation and Engagement από το The Audience Agency, θα μοιραστεί εμπειρίες από ανάλογα δίκτυα στη Μεγάλη Βρετανία.

Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε, επικοινωνήστε με την Ντίνα Ντζιώρα στο Dina.Ntziora@britishcouncil.gr.

Πότε Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, ώρα 15.00
Πού Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23
546 22 Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Σοφία Χανδακά, Συντονιστή Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων

Email MuseumNetwork@britishcouncil.gr
Τηλέφωνο 210 369 2358