Μάθετε γρήγορα τα αποτελέσματα του IELTS

Δεν χρειάζεται να περιμένετε πολύ καιρό για τα αποτελέσματα του IELTS.

Τεστ Ημέρες
IELTS on paper 13 ημέρες
IELTS on computer 3 - 5 ημέρες
IELTS Online 6 - 8 ημερολογιακές ημέρες μετά την εξέταση
IELTS για UKVI 13 ημέρες
IELTS για UKVI on computer 3 - 5 ημέρες
IELTS Life Skills 7 ημέρες

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων σας στο Test Taker Portal.

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Test Taker Portal για να μάθετε γρήγορα τα αποτελέσματά σας. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά για 28 ημέρες, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως επίσημη βεβαίωση της επίδοσής σας.

  • Αν έχετε δώσει το IELTS on paper, έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης των αποτελεσμάτων σας τη 13ης ημέρα μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο Test Taker Portal.
  • Αν έχετε δώσει το IELTS on computer, έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης των αποτελεσμάτων σας 3–5 ημέρες μετά την ημερομηνία των εξετάσεων. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο Test Taker Portal.

Εάν δώσατε την εξέταση IELTS Online, θα λάβετε τα αποτελέσματά σας μόνο ηλεκτρονικά, αλλά μπορείτε να εκτυπώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο αποτελέσματος της εξέτασης για να το στείλετε στους οργανισμούς ή/και τα πανεπιστήμια υποβάλλετε αίτηση.

Αν έχετε δώσει εξετάσεις Life Skills, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αίτησης αναβαθμολόγησης.

Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων Test Report Form (δεν ισχύει για το IELTS Online)

Αν χάσετε το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) ή ξεχάσετε τα αποτελέσματα του τεστ σας, επικοινωνήστε με το εξεταστικό σας κέντρο.

Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων IELTS on paper

  • Οι υποψήφιοι από την περιοχή της Αττικής και από την περιοχή της Θεσσαλονίκης (όπως δηλώθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εγγραφής) θα παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων τους μέσω κούριερ (ταχυμεταφορές) που θα σταλεί τη 13η ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Ως ημερομηνία παράδοσης θα οριστεί η επόμενη εργάσιμη ημέρα, αναλόγως με τον τόπο αποστολής.
  • Οι υποψήφιοι εκτός Αθηνών ή Θεσσαλονίκης θα παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων μέσω κούριερ (ταχυμεταφορές) που θα σταλεί τη 13η ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Ως ημερομηνία παράδοσης θα οριστεί η επόμενη εργάσιμη ημέρα, αναλόγως με τον τόπο αποστολής.
  • Οι υποψήφιοι με διεύθυνση σε άλλη χώρα θα παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων μέσω συστημένου ταχυδρομείου που θα σταλεί τη 13η ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Η ημερομηνία παράδοσης εξαρτάται από την υπηρεσία που παρέχεται από τα τοπικά ταχυδρομεία.

Επισημάνσεις:

  • Δεν υπάρχει η δυνατότητα να λάβετε τα αποτελέσματά σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.
  • Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ενημερώσει σχετικά με την πλήρη διεύθυνσή τους (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και της περιοχής) θα πρέπει να ζητήσουν να παραλάβουν το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) από το British Council. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως, επικοινωνήστε μαζί μας καθώς υπάρχει ειδική διαδικασία παραλαβής από τρίτα πρόσωπα.
  • Οποιοδήποτε Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) δεν έχει παραληφθεί ή αποσταλεί διατηρείται για διάστημα δύο ετών. Κατόπιν αυτής της περιόδου όλα τα Έντυπα Αναφοράς Αποτελεσμάτων θα καταστρέφονται με ασφάλεια. Κατόπιν αυτής της περιόδου, δεν θα εκδίδονται αντίγραφα.

Εάν έχετε δώσει την εξέταση IELTS Online ή IELTS on computer, θα λάβετε τα αποτελέσματά σας μόνο ηλεκτρονικά. Μπορείτε να κατεβάσετε την ηλεκτρονική έκδοση των αποτελεσμάτων σας (eTRF) από το Test Taker Portal σε 3-8 ημέρες μετά την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης. Δεν θα εκδώσουμε επιπλέον έντυπα αναφοράς αποτελέσματος της εξέτασης. Μπορείτε να εκτυπώσετε την ηλεκτρονική φόρμα αποτελέσματος της εξέτασης για να στείλετε τα αποτελέσματά σας στον οργανισμό που επιθυμείτε ή μπορείτε να τα στείλετε και μέσω email. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα αποτελέσματά σας απευθείας στον οργανισμό που επιθυμείτε μέσω του Test Taker Portal.

Αποστολή Εντύπων Αναφοράς Αποτελεσμάτων (TRFs) σε άλλους φορείς

Μπορούμε να αποστείλουμε το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) απευθείας σε 5 φορείς που υποβάλετε αίτηση (για παράδειγμα πανεπιστήμια, υπηρεσίες μετανάστευσης, κ.λπ.) για μια περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία εξετάσεων. Μπορείτε να υποβάλετε τους φορείς μέσω του Test Taker Portal

Αν θέλετε να στείλετε τα αποτελέσματα σας σε περισσότερους από 5 φορείς ή αν δώσατε τις εξετάσεις UKVI, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η αποστολή επιπλέον Εντύπων Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Forms – TRFs) μπορεί να διαρκέσει δέκα εργάσιμες ημέρες.

Κατανοήστε τη βαθμολογία σας στις εξετάσεις IELTS

Λαμβάνετε βαθμολογία που κυμαίνεται σε κλίμακα 0 έως 9 για κάθε μέρος της εξέτασης, που αντικατοπτρίζει στο επίπεδο σας της αγγλικής γλώσσας.

Το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) παρουσιάσει τη βαθμολογία για καθεμία από τις ενότητες δεξιοτήτων, Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking), καθώς και μια συνολική βαθμολογία. Είναι δυνατό να πετύχετε στρογγυλοποιημένη βαθμολογία (για παράδειγμα 5.0, 6.0, 7.0) ή βαθμολογία μισής κλίμακας (π.χ. 5.5, 6.5, 7.5) σε κάθε ενότητα των εξετάσεων.

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας σας.

Περίοδος ισχύος των αποτελεσμάτων IELTS

Σχετικά με την χρονική ισχύ του αποτελέσματος του τεστ IELTS για τη χρήση του για ακαδημαϊκούς λόγους σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, συνιστάται η εκ νέου αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας του υποψηφίου όπως αναφέρεται στο Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (IELTS Test Report Form – TRF) μετά από δύο χρόνια από την ημερομηνία της εξέτασης.

Δεν υπάρχει χρονική ισχύς ενός αποτελέσματος IELTS για οποιαδήποτε άλλη χρήση εφόσον η υπηρεσία/οργανισμός δεν το εντάσσει στα προαπαιτούμενα. Οι κάτοχοι αποτελέσματος IELTS πρέπει πάντα να ενημερώνονται από τους οργανισμούς που έχουν υποβάλει την αίτησή τους για το επιθυμητό ζητούμενο αποτέλεσμα IELTS. Στην Ελλάδα το IELTS αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ανεξαρτήτου ημερομηνίας απόκτησης του αποτελέσματος.

Πώς να ζητήσετε αναβαθμολόγηση των αποτελεσμάτων σας

Αν δεν πετύχατε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στο τεστ IELTS, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αναβαθμολόγησης των εξετάσεών σας και μπορείτε να επιλέξετε τις ενότητες του τεστ που επιθυμείτε να αναβαθμολογηθούν.

Το κόστος της υπηρεσίας αναβαθμολόγησης αποτελεσμάτων είναι €105. Το αντίστοιχο ποσό θα σας επιστραφεί σε περίπτωση αλλαγής της βαθμολογίας σας σε οποιαδήποτε ενότητα της εξέτασης.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης, ανεξάρτητα αν έχετε δώσει εξετάσεις IELTS on paper ή on computer.

Μπορείτε να υποβάλετε διαδικτυακά την αίτηση αναβαθμολόγησης και να καταβάλετε το κόμιστρο διαδικτυακά  στο Test Taker Portal

Αν έχετε δώσει εξετάσεις UKVI & Life Skills, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αίτησης αναβαθμολόγησης.

Το αποτέλεσμα του Enquiry on Results (EORs) γίνεται διαθέσιμο αυθημερόν κατόπιν αίτησής σας και έως και 21 ημέρες μετά την αίτηση. Ο χρόνος που χρειάζεται εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καθώς και από τον αριθμό των ενοτήτων που μας ζητήσατε να επαναβαθμολογήσουμε. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κάποια ενημέρωση μετά από 21 ημέρες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιθυμείτε να ξαναδώσετε το IELTS;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην επανάληψη των εξετάσεων του IELTS. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας μόλις αισθανθείτε έτοιμοι.

Σημείωση: Η βαθμολογία σας είναι δύσκολο να βελτιωθεί εκτός αν καταβάλετε σημαντική προσπάθεια να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας πριν ξαναδώσετε το τεστ. Επισκεφτείτε την ενότητα προετοιμασίας για να κάνετε ένα practice test και να αξιολογήσετε το επίπεδό σας.