Μάθετε γρήγορα τα αποτελέσματα του IELTS

Δεν χρειάζεται να περιμένετε πολύ καιρό για τα αποτελέσματα του IELTS.

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Test Taker Portal για να μάθετε γρήγορα τα αποτελέσματά σας. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά για 28 ημέρες, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως επίσημη βεβαίωση της επίδοσής σας.

 • Αν έχετε δώσει το IELTS on paper, έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης των αποτελεσμάτων σας από τις 12.00 το μεσημέρι της 13ης ημέρας μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο Test Taker Portal.
 • Αν έχετε δώσει το IELTS on computer, έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης των αποτελεσμάτων σας 3–5 ημέρες μετά την ημερομηνία των εξετάσεων. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο Test Taker Portal.

Αν έχετε δώσει το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI), τα αποτελέσματα δεν είναι διαθέσιμα διαδικτυακά.

Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF)

Αν χάσετε το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) ή ξεχάσετε τα αποτελέσματα του τεστ σας, επικοινωνήστε με το εξεταστικό σας κέντρο.

Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων IELTS on paper

 • Οι υποψήφιοι από την περιοχή της Αττικής (όπως δηλώθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εγγραφής) μπορούν να παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων από το γραφείο μας στην Αθήνα (Πλατεία Κολωνακίου 17, 106 73 Αθήνα) από τις 09.00 έως τις 14.00 τη 13η ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί σας το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό σας. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως, επικοινωνήστε μαζί μας καθώς υπάρχει ειδική διαδικασία παραλαβής από τρίτα πρόσωπα.
 • Οι υποψήφιοι από την περιοχή της Θεσσαλονίκης (όπως δηλώθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εγγραφής) θα παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων τους μέσω κούριερ (ταχυμεταφορές) που θα σταλεί τη 13η ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Ως ημερομηνία παράδοσης θα οριστεί η επόμενη εργάσιμη ημέρα, αναλόγως με τον τόπο αποστολής.
 • Οι υποψήφιοι εκτός Αθηνών ή Θεσσαλονίκης θα παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων μέσω κούριερ (ταχυμεταφορές) που θα σταλεί τη 13η ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Ως ημερομηνία παράδοσης θα οριστεί η επόμενη εργάσιμη ημέρα, αναλόγως με τον τόπο αποστολής.
 • Οι υποψήφιοι με διεύθυνση σε άλλη χώρα θα παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων μέσω συστημένου ταχυδρομείου που θα σταλεί τη 13η ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Η ημερομηνία παράδοσης εξαρτάται από την υπηρεσία που παρέχεται από τα τοπικά ταχυδρομεία.

Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων IELTS on computer

 • Οι υποψήφιοι από την περιοχή της Αττικής (όπως δηλώθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εγγραφής) μπορούν να παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων τους από το γραφείο μας στην Αθήνα (Πλατεία Κολωνακίου 17, 106 73 Αθήνα) από τις 12.30 έως τις 14.30 την 6η εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί σας το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό σας. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως, επικοινωνήστε μαζί μας καθώς υπάρχει ειδική διαδικασία παραλαβής από τρίτα πρόσωπα.
 • Οι υποψήφιοι εκτός Αθηνών θα παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων μέσω κούριερ (ταχυμεταφορές) που θα σταλεί την 6η εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία των εξετάσεων IELTS on computer. Ως ημερομηνία παράδοσης θα οριστεί η επόμενη εργάσιμη ημέρα, αναλόγως με τον τόπο αποστολής.
 • Οι υποψήφιοι με διεύθυνση σε άλλη χώρα θα παραλάβουν μόνο ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων μέσω συστημένου ταχυδρομείου που θα σταλεί την 6η εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία των εξετάσεων IELTS on computer. Η ημερομηνία παράδοσης εξαρτάται από την υπηρεσία που παρέχεται από τα τοπικά ταχυδρομεία.

Επισημάνσεις:

 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα να λάβετε τα αποτελέσματά σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.
 • Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ενημερώσει σχετικά με την πλήρη διεύθυνσή τους (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και της περιοχής) θα πρέπει να ζητήσουν να παραλάβουν το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) από το British Council. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως, επικοινωνήστε μαζί μας καθώς υπάρχει ειδική διαδικασία παραλαβής από τρίτα πρόσωπα.
 • Οποιοδήποτε Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) δεν έχει παραληφθεί ή αποσταλεί διατηρείται για διάστημα δύο ετών. Κατόπιν αυτής της περιόδου όλα τα Έντυπα Αναφοράς Αποτελεσμάτων θα καταστρέφονται με ασφάλεια. Κατόπιν αυτής της περιόδου, δεν θα εκδίδονται αντίγραφα.

Αποστολή Εντύπων Αναφοράς Αποτελεσμάτων (TRFs) σε άλλους φορείς

Μπορούμε να αποστείλουμε έως πέντε αντίγραφα των Εντύπων Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Forms – TRFs) απευθείας σε φορείς που υποβάλετε αίτηση (για παράδειγμα πανεπιστήμια, υπηρεσίες μετανάστευσης, κ.λπ.). Αν επιθυμείτε την παραπάνω υπηρεσία, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε τις σχετικές διευθύνσεις στο Test Taker Portal έως και δύο έτη μετά την ημερομηνία της εξέτασής σας.

Μην παραλείψετε την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση του φορέα. Χωρίς την πλήρη διεύθυνση δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε αν ο φορέας έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Επικύρωσης των Εντύπων Αναφοράς Αποτελεσμάτων IELTS (IELTS Test Report Form Verification Service) που επιτρέπει την προβολή των αποτελεσμάτων σας κατόπιν της ηλεκτρονικής τους δημοσίευσης από εμάς. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία, θα στείλουμε το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) σας ταχυδρομικώς.

Η υπηρεσία είναι δωρεάν για διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων. Κατόπιν αυτής της περιόδου, ισχύει επιπλέον χρέωση €10 ανά Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF).

Οι φορείς ζητούν γνήσια αντίγραφα του Εντύπου Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) σας. Τα φωτοαντίγραφα δεν γίνονται δεκτά.

Επιπλέον αντίγραφα των αποτελεσμάτων IELTS

Επιπλέον γνήσια αντίγραφα των αποτελεσμάτων IELTS σας μπορούν να σταλούν αποκλειστικά σε αναγνωρισμένους φορείς όπως πανεπιστήμια, υπηρεσίες μετανάστευσης, κ.λπ. για μια περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία εξετάσεων.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να σταλούν σε αναγνωρισμένους φορείς επιπλέον αντίγραφα των αποτελεσμάτων σας πέρα από τα πέντε αντίγραφα που ήδη έχουν σταλθεί, υπάρχει χρέωση τέλους διαχείρισης €10 ανά Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF).

Θα χρειαστεί να παρέχετε την διεύθυνση του φορέα και να συμπληρώσετε την Αίτηση για Επιπλέον Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (PDF, 209 kb). Επισυνάψτε στο έντυπο της αίτησης μια φωτοτυπία των αποτελεσμάτων IELTS σας και του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας και στείλτε τη μας στην ακόλουθη διεύθυνση email:

Για το British Council στην Αθήνα, GR005 κέντρο:
ielts_application.athens@britishcouncil.gr

Για το British Council στη Θεσσαλονίκη, GR026 κέντρο:
ielts_application.thessaloniki@britishcouncil.gr

Στη συνέχεια, θα αποστείλουμε το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) στον φορέα.

Η έκδοση ενός επιπλέον Εντύπου Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) μπορεί να διαρκέσει δέκα εργάσιμες ημέρες.

Κατανοήστε τη βαθμολογία σας στις εξετάσεις IELTS

Λαμβάνετε βαθμολογία που κυμαίνεται σε κλίμακα 0 έως 9 για κάθε μέρος της εξέτασης, που αντικατοπτρίζει στο επίπεδο σας της αγγλικής γλώσσας.

Το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) παρουσιάσει τη βαθμολογία για καθεμία από τις ενότητες δεξιοτήτων, Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking), καθώς και μια συνολική βαθμολογία. Είναι δυνατό να πετύχετε στρογγυλοποιημένη βαθμολογία (για παράδειγμα 5.0, 6.0, 7.0) ή βαθμολογία μισής κλίμακας (π.χ. 5.5, 6.5, 7.5) σε κάθε ενότητα των εξετάσεων.

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας σας.

Περίοδος ισχύος των αποτελεσμάτων IELTS

Σχετικά με την χρονική ισχύ του αποτελέσματος του τεστ IELTS για τη χρήση του για ακαδημαϊκούς λόγους σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, συνιστάται η εκ νέου αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας του υποψηφίου όπως αναφέρεται στο Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (IELTS Test Report Form – TRF) μετά από δύο χρόνια από την ημερομηνία της εξέτασης.

Δεν υπάρχει χρονική ισχύς ενός αποτελέσματος IELTS για οποιαδήποτε άλλη χρήση εφόσον η υπηρεσία/οργανισμός δεν το εντάσσει στα προαπαιτούμενα. Οι κάτοχοι αποτελέσματος IELTS πρέπει πάντα να ενημερώνονται από τους οργανισμούς που έχουν υποβάλει την αίτησή τους για το επιθυμητό ζητούμενο αποτέλεσμα IELTS. Στην Ελλάδα το IELTS αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ανεξαρτήτου ημερομηνίας απόκτησης του αποτελέσματος.

Πώς να ζητήσετε αναβαθμολόγηση των αποτελεσμάτων σας

Αν δεν πετύχατε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στο τεστ IELTS, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αναβαθμολόγησης των εξετάσεών σας. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενότητες του τεστ επιθυμείτε να αναβαθμολογηθούν και θα πρέπει να υποβάλετε αυτό το αίτημα στο εξεταστικό κέντρο όπου δώσατε τις εξετάσεις.

Το κόστος της υπηρεσίας αναβαθμολόγησης αποτελεσμάτων είναι €105. Το αντίστοιχο ποσό θα σας επιστραφεί σε περίπτωση αλλαγής της βαθμολογίας σας σε οποιαδήποτε ενότητα της εξέτασης.

Το κόστος της υπηρεσίας αναβαθμολόγησης αποτελεσμάτων μπορεί να πληρωθεί με απευθείας κατάθεση ή πληρωμή μέσω web-banking σε λογαριασμό της Alpha Bank:

 • Bank Name: Alpha Bank
 • Bank Code: 115
 • Bank Account Name: British Council
 • Bank Account Number: 115.00.2002.018908
 • IBAN: GR0501401150115002002018908
 • SWIFT/BIC: CRBAGRAAXXX

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης, ανεξάρτητα αν έχετε δώσει εξετάσεις IELTS on paper ή on computer.

Κατεβάστε τη φόρμα αναβαθμολόγησης αποτελεσμάτων και υποβάλετε το σχετικό αίτημα στο εξεταστικό κέντρο όπου δώσατε τις εξετάσεις. Παρακαλούμε στείλτε τη φόρμα συμπληρωμένη μαζί με την απόδειξη πληρωμής.

Τα αποτελέσματα αναβαθμολόγησης είναι συνήθως διαθέσιμα μεταξύ 2 με 21 ημερών. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κάποια ενημέρωση μετά από 28 ημέρες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιθυμείτε να ξαναδώσετε το IELTS;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην επανάληψη των εξετάσεων του IELTS. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας μόλις αισθανθείτε έτοιμοι.

Σημείωση: Η βαθμολογία σας είναι δύσκολο να βελτιωθεί εκτός αν καταβάλετε σημαντική προσπάθεια να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας πριν ξαναδώσετε το τεστ. Επισκεφτείτε την ενότητα προετοιμασίας για να κάνετε ένα practice test και να αξιολογήσετε το επίπεδό σας.