Άνδρας που πέτυχε στις εξετάσεις IELTS

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων IELTS είναι διαθέσιμα 13 ημερολογιακές ημέρες μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Αποτελέσματα IELTS μέσω διαδικτύου

Υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης των αποτελεσμάτων σας μέσω διαδικτύου από τις 12.00 το μεσημέρι της 13ης ημέρας μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα να λάβετε τα αποτελέσματά σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα understand your IELTS score για να κατανοήσετε τη βαθμολογία των εξετάσεων IELTS.

Έντυπα Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Forms – TRFs)

Θα ενημερωθείτε για την παραλαβή των έντυπων αποτελεσμάτων σας (Test Report Form) από το εξεταστικό κέντρο μέσω του οποίου δώσατε τις εξετάσεις σας.

Σημειώστε ότι:

  • Θα λάβετε ένα πρωτότυπο Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form). Δεν εκδίδονται αντίγραφα σε περίπτωση απώλειας.
  • Εάν επιθυμείτε τα αποτελέσματά σας – σε μέγιστο αριθμό πέντε (5) αντιγράφων – να αποσταλούν σε πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σημειώστε τις αντίστοιχες διευθύνσεις κατά την εγγραφή σας και θα αποστείλουμε αντίγραφο του Εντύπου Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form) σας ταχυδρομικώς.
  • Επιπλέον αντίγραφα του πρωτοτύπου μπορούν να σταλούν μόνο σε ιδρύματα (π.χ. πανεπιστήμια, υπηρεσίες μετανάστευσης κλπ.) και μόνο ταχυδρομικώς. Ενδεχομένως να χρεωθεί ένα μικρό ποσό για διοικητικά έξοδα.
  • Τα ιδρύματα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στις αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επαλήθευσης Αποτελεσμάτων (TRF) του IELTS. Θα χρειαστεί να έχουν τον αριθμό του Εντύπου Αναφοράς Αποτελεσμάτων σας.
  • Απλά φωτοαντίγραφα του Εντύπου Αναφοράς Αποτελεσμάτων δεν γίνονται αποδεκτά από ιδρύματα.
  • Ένα Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων, που εκδόθηκε πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, συνήθως δεν γίνεται αποδεκτό από τα ιδρύματα εκτός εάν αποδείξετε ότι έχετε διατηρήσει ή βελτιώσει το επίπεδο των Αγγλικών σας από την ημερομηνία που δώσατε τις εξετάσεις.

Κατανοήστε τη βαθμολογία σας στις εξετάσεις IELTS

Το IELTS παρέχει αποτελέσματα για όλα τα επίπεδα γνώσης της Αγγλικής: δεν υπάρχει αξιολόγηση με τη μορφή επιτυχίας (pass) ή αποτυχίας (fail).

Λαμβάνετε βαθμολογία που κυμαίνεται σε κλίμακα 1 έως 9 για κάθε μέρος της εξέτασης – κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά για την κατανόηση της βαθμολογίας των εξετάσεων IELTS και την κλίμακα των 9 βαθμίδων.

Θα λάβετε τη βαθμολογία σας με το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form).

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που οι βαθμολογίες των εξετάσεων IELTS σχετίζονται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe’s Common European Framework of Reference – CEFR).

Πώς να ζητήσετε αναβαθμολόγηση των αποτελεσμάτων σας

Στη σπάνια περίπτωση που πιστεύετε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στη βαθμολόγηση, μπορείτε να κάνετε αίτηση στην Υπηρεσία Αναβαθμολόγησης Αποτελεσμάτων (Enquiry on Results) για αναβαθμολόγηση των εξετάσεών σας. Αυτό πρέπει να γίνει εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενότητες της εξέτασης θέλετε να αναβαθμολογηθούν.

Υπάρχει χρέωση για την εν λόγω υπηρεσία, αλλά το αντίστοιχο ποσό θα σας επιστραφεί σε περίπτωση αλλαγής της συνολικής βαθμολογίας σας. Μπορεί να χρειαστούν μέχρι και τέσσερις εβδομάδες προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναβαθμολόγηση αποτελεσμάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Μπορώ να ξαναδώσω τις εξετάσεις;

Μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις όσες φορές επιθυμείτε.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι για την ουσιαστική βελτίωση της βαθμολογίας σας, πρέπει να μελετήσετε περισσότερο.

Έρευνα του IELTS δείχνει ότι οι βαθμολογίες δύσκολα βελτιώνονται χωρίς επιπλέον μαθήματα Αγγλικών.