Δύο μαθήτριες με την δασκάλα τους διαβάζουν ένα κείμενο στην αγγλική γλώσσα σε tablet

Κατεβάστε το Navigo στη συσκευή σας

Με βάση την τρέχουσα έρευνα από το πρόγραμμα iRead, το Navigo είναι ένα παιχνίδι σχεδιασμένο να υποστηρίζει τα παιδιά του δημοτικού σχολείου στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης.

Το παιχνίδι αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρεία Fish in a Bottle σε συνεργασία με τους εταίρους του iRead και απευθύνεται σε παιδιά των τάξεων Year 1 έως Year 3.

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη από το Google Play Store στα Αγγλικά και Ελληνικά. Εάν το παιδί σας έχει πρόσβαση σε ένα tablet Android και θα θέλατε να το δοκιμάσετε σε ένα περιβάλλον εκτός τάξης, σας προτείνουμε να το κατεβάσετε.

H εφαρμογή προτάθηκε πρόσφατα από την εκστρατεία «Hungry Little Minds» του Υπουργείου Παιδείας της Βρετανίας ως αποτελεσματικό εργαλείο στην υποστήριξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στο σπίτι.

Σχετικά με το πρόγραμμα iRead

Το iRead είναι ένα τετραετές (2017–20) πρόγραμμα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EU Horizon 2020, για το οποίο συνεργαζόμαστε με 14 εταίρους από τον τομέα της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών εξατομικευμένης μάθησης για την υποστήριξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης. Το λογισμικό αυτό συνδυάζει μια σειρά από εφαρμογές εξατομικευμένης μάθησης και εργαλείων διδασκαλίας για την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Επικεντρωνόμαστε σε μαθητές δημοτικού από όλη την Ευρώπη που διδάσκονται ανάγνωση και Αγγλικά ως ξένη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων μαθητών με δυσλεξία που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού από την εκπαίδευση.

Εργαζόμαστε σε τρεις τομείς:

  • Καινοτομία: στοχεύουμε στην ταχεία ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης νέων φορέων στον τομέα της ανάγνωσης και της εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • Σχεδιασμός: σχεδιάζουμε και αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα της ευπροσάρμοστης εξατομικευμένης ανάγνωσης με την βοήθεια ψηφιακών εργαλείων διδασκαλίας
  • Αξιολόγηση: εφαρμόζουμε πιλοτικά προγράμματα μεγάλης εμβέλειας ώστε να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας του iRead και να προωθήσουμε την διεύρυνση του

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://iread-project.eu.