Δύο μαθήτριες με την δασκάλα τους διαβάζουν ένα κείμενο στην αγγλική γλώσσα σε tablet

Το iRead είναι ένα τετραετές (2017–20) πρόγραμμα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EU Horizon 2020, για το οποίο συνεργαζόμαστε με 14 εταίρους από τον τομέα της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών εξατομικευμένης μάθησης για την υποστήριξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης. Το λογισμικό αυτό συνδυάζει μια σειρά από εφαρμογές εξατομικευμένης μάθησης και εργαλείων διδασκαλίας για την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Επικεντρωνόμαστε σε μαθητές δημοτικού από όλη την Ευρώπη που διδάσκονται ανάγνωση και Αγγλικά ως ξένη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων μαθητών με δυσλεξία που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού από την εκπαίδευση.

Εργαζόμαστε σε τρεις τομείς:

  • Καινοτομία: στοχεύουμε στην ταχεία ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης νέων φορέων στον τομέα της ανάγνωσης και της εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • Σχεδιασμός: σχεδιάζουμε και αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα της ευπροσάρμοστης εξατομικευμένης ανάγνωσης με την βοήθεια ψηφιακών εργαλείων διδασκαλίας
  • Αξιολόγηση: εφαρμόζουμε πιλοτικά προγράμματα μεγάλης εμβέλειας ώστε να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας του iRead και να προωθήσουμε την διεύρυνση του

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://iread-project.eu.