Νεαρός άνδρας περιμένει να ξεκινήσει η προφορική εξέταση Cambridge English C1 Advanced

Το πιστοποιητικό Cambridge English: C1 Advanced (CAE) προσδιορίζει το ιδανικό επίπεδο γνώσης Αγγλικών για εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτητικές καταστάσεις.

Επίπεδο τίτλου

C1 Ικανός χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Το C1 Advanced (CAE) απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν έναντι εργοδοτών ή πανεπιστημίων την ικανότητά τους να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά σε επαγγελματικές και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές περιστάσεις.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να συντάσσετε περίπλοκες εκθέσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να κρατάτε σημειώσεις σε συνεδριάσεις ή διαλέξεις
  • να κάνετε παρουσιάσεις επί περίπλοκων θεμάτων στα Αγγλικά
  • να κατανοείτε διάφορα κείμενα, από μυθιστορήματα μέχρι εξειδικευμένα άρθρα σε εφημερίδες.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών (Reading and Use of English), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) την ίδια μέρα. Η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελλάδα και γραπτώς (paper-based) και μέσω υπολογιστή (computer-based).

  Reading and
Use of English
Writing Listening Speaking
Χρόνος 1 ώρα και 30 λεπτά 1 ώρα και 30 λεπτά 40 λεπτά 15 λεπτά
ανά ζεύγος
εξεταζόμενων
Βαθμολογία
(% του συνόλου)
40% 20% 20% 20%

Εξωτερικοί σύνδεσμοι