Νεαρή γυναίκα περιμένει να ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις Cambridge English C2 Proficiency

Το πιστοποιητικό Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) – παλαιότερα γνωστό ως Cambridge Certificate of Proficiency in English – αποτελεί απόδειξη ότι γνωρίζετε άριστα την αγγλική γλώσσα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις. Είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Cambridge English.

Επίπεδο τίτλου

C2 Ικανός χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Το C2 Proficiency (CPE) απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν έναντι των εργοδοτών τους ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών ή σε όσους στοχεύουν σε σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επίπεδου σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να κατανοείτε σχεδόν τα πάντα από όσα ακούτε ή διαβάζετε στα Αγγλικά
  • να χρησιμοποιείτε και να κατανοείτε την επίσημη, την ακαδημαϊκή και την καθομιλουμένη γλώσσα
  • να διαπραγματεύεστε, να επιχειρηματολογείτε και να συζητάτε αναλυτικά για περίπλοκα θέματα.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερεις ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών (Reading and Use of English), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) την ίδια μέρα. Η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελλάδα και γραπτώς (paper-based) και μέσω υπολογιστή (computer-based).

  Reading and
Use of English
Writing Listening Speaking
Χρόνος 1 ώρα
και 30 λεπτά
1 ώρα
και 30 λεπτά
40 λεπτά 16 λεπτά
ανά ζεύγος
εξεταζόμενων
Βαθμολογία
(% του συνόλου)
40% 20% 20% 20%

Εξωτερικοί σύνδεσμοι