Δύο νεαρά κορίτσια κατά τη διάρκεια μαθήματος προετοιμασίας για εξετάσεις Cambridge English B2 First for Schools

Το πιστοποιητικό Cambridge English: B2 First (FCE) for Schools – παλαιότερα γνωστό ως Cambridge Lower ή Cambridge First Certificate in English – αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να μιλάτε και να γράφετε Αγγλικά σε επίπεδο που σας επιτρέπει να σπουδάσετε ή να εργαστείτε σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

Επίπεδο τίτλου

B2 Ανεξάρτητος χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Το B2 First (FCE) for Schools απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν κύκλους προπαρασκευαστικών μαθημάτων για εγγραφή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια, να εργαστούν σε επιχειρήσεις με γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά, ή να ζήσουν σε αγγλόφωνες χώρες. Πιστοποιεί ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά, να εκφράσετε απόψεις και να παρουσιάσετε επιχειρήματα σε επίπεδο Β2

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να συντάσσετε συνοπτικές εκθέσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • να εξηγείτε μια ιδέα ή να συμμετέχετε σε μια λεπτομερή συζήτηση στα Αγγλικά
  • να κατανοείτε τα γενικά Αγγλικά στην τηλεόραση και στον Τύπο.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών (Reading and Use of English), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) την ίδια μέρα. Η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελλάδα και γραπτώς (paper-based) και μέσω υπολογιστή (computer-based).

  Reading and
Use of English
Writing Listening Speaking
Χρόνος 1 ώρα
και 15 λεπτά
1 ώρα
και 20 λεπτά
40 λεπτά 14 λεπτά
ανά ζεύγος
εξεταζόμενων
Βαθμολογία
(% του συνόλου)
40% 20% 20% 20%

Εξωτερικοί σύνδεσμοι