Νεαρό αγόρι έξω από την τάξη του περιμένει να ξεκινήσει το μάθημα

Το πιστοποιητικό Cambridge English: B1 Preliminary (PET) for Schools αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στα Αγγλικά σε πρακτικές και καθημερινές καταστάσεις. Σας δίνει τις σωστές βάσεις εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απόκτηση γλωσσικού τίτλου υψηλού επιπέδου.

Επίπεδο τίτλου

B1 Ανεξάρτητος χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Το B1 Preliminary (PET) for Schools απευθύνεται σε όσους θέλουν να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν ενόσω ταξιδεύουν ή να συναλλάσσονται με άλλους αγγλόφωνους στην καθημερινότητα τους.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να μπορείτε να εκφράσετε τις προτιμήσεις σας και να τις συζητήσετε με άλλους
  • να κατανοείτε προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις και οδηγίες
  • να συντάσσετε προσωπικές επιστολές και να κρατάτε σημειώσεις από συνεδριάσεις ή συζητήσεις.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες. Οι ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) ολοκληρώνονται την ίδια μέρα. Η ενότητα Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελλάδα και γραπτώς (paper-based) και μέσω υπολογιστή (computer-based).

  Κατανόηση Γραπτού Λόγου Παραγωγή Γραπτού Λόγου Κατανόηση Προφορικού λόγου Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Χρόνος 45 λεπτά 45 λεπτά 30 λεπτά 12 λεπτά ανά ζεύγος εξεταζόμενων
Βαθμολογία
(% του συνόλου)
25% 25% 25% 25%

Εξωτερικοί σύνδεσμοι