Παιδιά που διαβάζουν τα μαθήματά τους

Σχεδιασμένες για τη σωστή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών ηλικίας μεταξύ επτά και δώδεκα ετών στα Αγγλικά, οι εξετάσεις Cambridge English: Young Learners (YLE) φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με την καθημερινή γραπτή και προφορική αγγλική γλώσσα, με τρόπο διασκεδαστικό και ενθαρρυντικό.

Οι εξετάσεις διατίθενται σε τρία επίπεδα αξιολόγησης:

Pre A1 Starters (YLE Starters)

Η εξέταση Pre A1 Starters (YLE Starters) είναι η πρώτη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών. Μέσω αυτής, το παιδί σας ενθαρρύνεται να μάθει Αγγλικά από μικρή ηλικία και να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοκιμασίες. Η εξέταση προσφέρεται στην Ελλάδα μόνο σε γραπτή μορφή.

Επίπεδο

Pre A1 Βασικός χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 8 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει περίπου 100 ώρες μαθημάτων Αγγλικών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί:

  • να αναγνωρίσει τα χρώματα στα Αγγλικά
  • να απαντήσει σε πολύ απλές ερωτήσεις για τον εαυτό του
  • να γράψει σύντομες μονολεκτικές απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία, ενώ όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό. Ο υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε «ασπίδες» (shields) για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των «ασπίδων» που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται σε περίπου δύο μήνες μετά την ημέρα των εξετάσεων.

Κατανόηση
προφορικού
λόγου
Κατανόηση και
παραγωγή γραπτού
λόγου
Παραγωγή
προφορικού
λόγου
20 λεπτά 20 λεπτά 3–5 λεπτά
Μέχρι πέντε «ασπίδες» Μέχρι πέντε «ασπίδες» Μέχρι πέντε «ασπίδες»

A1 Movers (YLE Movers)

Η εξέταση A1 Movers (YLE Movers) είναι η δεύτερη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών. Μέσω αυτής, το παιδί σας ενθαρρύνεται να επικοινωνεί στα Αγγλικά σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας και να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοκιμασίες. Η εξέταση προσφέρεται στην Ελλάδα μόνο σε γραπτή μορφή.

Επίπεδο

A1 Βασικός χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 11 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει περίπου 175 ώρες μαθημάτων Αγγλικών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί:

  • να κατανοήσει βασικές οδηγίες στα Αγγλικά
  • να συμπληρώσει ένα απλό έντυπο και να απαντήσει σε ερωτήσεις που το αφορούν
  • να κρατήσει απλές σημειώσεις (όπως ημέρες της εβδομάδας, χρόνους ή ονόματα), τα οποία ακούει ή διαβάζει σε μια παιδική ιστορία.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία, ενώ όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό. Ο υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε «ασπίδες» (shields) για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των «ασπίδων» που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται σε περίπου δύο μήνες μετά την ημέρα των εξετάσεων.

Κατανόηση
προφορικού
λόγου
Κατανόηση και
παραγωγή γραπτού
λόγου
Παραγωγή
προφορικού
λόγου
25 λεπτά 30 λεπτά 5–7 λεπτά
Μέχρι πέντε «ασπίδες» Μέχρι πέντε «ασπίδες» Μέχρι πέντε «ασπίδες»

A2 Flyers (YLE Flyers)

Η εξέταση A2 Flyers (YLE Flyers) είναι η ανώτερη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών και πιστοποιεί ότι το παιδί σας μπορεί να κατανοεί τα απλά Αγγλικά σε καθημερινές περιστάσεις και να επικοινωνεί σε βασικό επίπεδο. Η εξέταση προσφέρεται στην Ελλάδα μόνο σε γραπτή μορφή.

Επίπεδο

A2 Βασικός χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα για δύο ή τρεις χρονιές στο σχολείο (περίπου 250 ώρες μαθημάτων).

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί:

  • να εξηγήσει τις διαφορές μεταξύ δύο ιστοριών ή εικόνων
  • να γράψει ή να διηγηθεί μια σύντομη ιστορία στα Αγγλικά
  • να υποβάλλει ερωτήσεις και να χρησιμοποιεί ρήματα στον αόριστο.

Το Cambridge English: A2 Flyers (YLE Flyers) είναι ισοδύναμο με το Cambridge English: A2 Key (KET) for Schools.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία, ενώ όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό. Ο υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε «ασπίδες» (shields) για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των «ασπίδων» που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται σε περίπου δύο μήνες μετά την ημέρα των εξετάσεων.

Κατανόηση
προφορικού
λόγου
Κατανόηση και
παραγωγή γραπτού
λόγου
Παραγωγή
προφορικού
λόγου
25 λεπτά 40 λεπτά 7–9 λεπτά
Μέχρι πέντε «ασπίδες» Μέχρι πέντε «ασπίδες» Μέχρι πέντε «ασπίδες»

Εξωτερικοί σύνδεσμοι