Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει μάθημα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Cambridge English στους έφηβους μαθητές της

Το πιστοποιητικό Cambridge English: TKT δείχνει την εξέλιξη σας ως καθηγητής Αγγλικών. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο TKT ανεξάρτητα από το υπόβαθρο και τη διδακτική εμπειρία σας. Είναι ιδανικό για άτομα που θέλουν να αποδείξουν τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία των Αγγλικών με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Το TKT αποτελείται από ενότητες και είναι ευέλικτο ώστε να μπορείτε να εξετάσετε τις γνώσεις σας σε εξειδικευμένες δεξιότητες της διδακτικής των Αγγλικών. Μπορείτε να πάρετε μέρος σε όσες ενότητες επιθυμείτε όποτε αισθάνεστε έτοιμοι. Θα παραλάβετε ένα ξεχωριστό πιστοποιητικό από το Cambridge English με την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας.

Σε ποιους απευθύνεται;

To TKT αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που πιστοποιεί τις γνώσεις σας στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Είναι κατάλληλο για νέους καθηγητές που θέλουν να βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητές τους, αλλά και για έμπειρους καθηγητές που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε έναν τομέα.

Το TKT αποτελεί επίσης ένα καλό θεμέλιο για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και για άλλα πτυχία διδασκαλίας Αγγλικών, όπως το CELTA.

Δεν απαιτείται κανένας επίσημος τίτλος σπουδών για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες ενότητες;

Μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε εξετάσεις πάνω σε οποιαδήποτε ενότητα του TKT είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες.

Βασικές ενότητες 1–3
Εξετάζονται οι γνώσεις σας πάνω στις αρχές και την πρακτική της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας:

  • TKT Ενότητα 1: Language and background to language learning
  • TKT Ενότητα 2: Lesson planning and use of resources for language teaching
  • TKT Ενότητα 3: Managing the teaching and learning process

Ενότητες εξειδίκευσης
Αποτελούν εισαγωγή σε πιο εξειδικευμένα πεδία της διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας:

  • TKT: CLIL (Content and Language Integrated Learning)
  • TKT: YL (Young Learners)

Δομή εξέτασης

Η κάθε ενότητα αποτελείται από 80 ερωτήσεις και διαρκεί 80 λεπτά. Κάθε σωστή απάντηση αξίζει μία μονάδα. Οι ερωτήσεις έχουν ευέλικτη δομική μορφή και είναι πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι διαθέσιμα σε μόλις δύο εβδομάδες από την ημέρα των εξετάσεων. Δεν υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μια βαθμολογική κλίμακα (band score) όπου το Band 1 είναι η πιο χαμηλή και σημαίνει ότι έχετε περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα αυτό και το Band 4 είναι η πιο υψηλή βαθμολογία, γεγονός που υποδηλώνει εκτεταμένη γνώση και δεξιότητα στον τομέα αυτό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι