Κέντρα εξετάσεων για τις εξετάσεις Cambridge English στην Ελλάδα

Οι εξετάσεις Cambridge English θα διενεργηθούν σε όλα μας τα εξεταστικά κέντρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η τήρηση όλων των μέτρων προστασίας και πρόληψης σχετικά με τον Covid-19 θα τηρηθούν με σχολαστικότητα. Η είσοδος στα εξεταστικά μας κέντρα θα γίνεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο.

 

Δεσμευόμαστε ώστε η εμπειρία των εξετάσεων Cambridge English μαζί μας να είναι θετική και ευχάριστη.

Στη σελίδα αυτή, θα βρείτε τις ημερομηνίες των εξετάσεων, τα εξέταστρα και τις ημερομηνίες εγγραφής για τις προσεχείς εξετάσεις Cambridge English.

Μπορούμε να οργανώσουμε εξετάσεις Cambridge English σε όλη την Ελλάδα, και σε πόλεις που δεν αναφέρονται παραπάνω. Τα κέντρα μας υπόκεινται σε κριτήρια ελάχιστου αριθμού εγγραφών. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Οι εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer-based) γίνονται κυρίως στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες περιοχές κατόπιν αιτήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εξετάσεις, ημερομηνίες και εξέταστρα

Γενικά Αγγλικά (paper-based)

A2 Key (KET) for Schools: €82

B1 Preliminary (PET) for Schools: €87

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εξετάσεις 06/03/21–20/03/21 μεταφέρονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου/Ιουνίου 17/09/20–15/10/20
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Οι εξετάσεις 20/03/21 μεταφέρονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου/Ιουνίου
15/01/21–29/01/21
Δράμα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κως, Πάτρα, Ρόδος, Ζάκυνθος
15/05/21 και/ή 16/05/21
01/02/21–21/03/21
Aθήνα, Θεσσαλονίκη
29/05/21 και/ή 30/05/21
01/02/21–21/03/21
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
05/06/21 και/ή 06/06/21
01/02/21–11/04/21
Χαλκίδα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Κέα, Λαμία, Λάρισα, Ναύπλιο, Πάτρα, Πύργος, Βόλος, Ξάνθη
12/06/21 και/ή 13/06/21
01/02/21–11/04/21

Αίγινα, Μύκονος, Κέρκυρα
19/06/21 και/ή 20/06/21

01/02/21–11/04/21

B2 First (FCE) for Schools: €167

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εξετάσεις 06/03/21–14/03/21 μεταφέρονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου/Ιουνίου 17/09/20–15/10/20
Αθήνα, Δράμα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κως, Πάτρα, Ρόδος, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος
15/05/21 και/ή 16/05/21
01/02/21–21/03/21
Αθήνα, Χαλκίδα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Κέα, Λαμία, Λάρισα, Ναύπλιο, Πάτρα, Πύργος, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ξάνθη
12/06/21 και/ή 13/06/21
01/02/21–11/04/21
Αίγινα, Μύκονος, Κέρκυρα
19/06/21 και/ή 20/06/21
01/02/21–11/04/21

C1 Advanced (CAE): €170

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα, Δράμα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κως, Μύκονος, Πάτρα, Ρόδος, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος
Οι εξετάσεις 13/03/21 μεταφέρονται στις 15/05/21
17/09/20–15/10/20
Αθήνα, Δράμα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κως, Πάτρα, Ρόδος, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος
15/05/21
01/02/21–21/03/21
Μύκονος, Κέρκυρα
19/06/21
01/02/21–11/04/21

C2 Proficiency (CPE): €188

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εξετάσεις 06/03/2021 μεταφέρονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου/Ιουνίου 17/09/20–15/10/20
Αθήνα, Δράμα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κως, Πάτρα, Ρόδος, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος
15/05/21
01/02/21–21/03/21
Χαλκίδα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Κέα, Λαμία, Λάρισα, Ναύπλιο, Πάτρα, Πύργος, Βόλος, Ξάνθη
12/06/21
01/02/21–11/04/21
Αίγινα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονος, Κέρκυρα
19/06/21
01/02/21–11/04/21

*Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε όλα τα εξεταστικά μας κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχίες στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ελάχιστου αριθμού εγγραφών)

**Η ακριβής ημερομηνία θα επιβεβαιωθεί

Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσετε στην ιστοσελίδα μας, περίπου μία εβδομάδα πριν την ημέρα της εξέτασης.

Οι προφορικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν είτε την ίδια ημέρα (των γραπτών εξετάσεων) είτε σε διαφορετική ημερομηνία, που θα επιβεβαιωθεί με το πρόγραμμα εξετάσεων του υποψηφίου, που θα είναι διαθέσιμο μία εβδομάδα πριν τις εξετάσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικά Αγγλικά (computer-based)

CB A2 Key (KET) for Schools: €82

CB B1 Preliminary (PET) for Schools: €87

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα
Οι εξετάσεις 23/04/21 μεταφέρονται στις 26/06/21
16/11/20–02/12/20
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
26/06/21
01/06/21–11/06/21

CB B2 First (FCE) for Schools: €167

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα
Οι εξετάσεις 20/04/21 μεταφέρονται στις 19/06/21
20/11/20–04/12/20
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
19/06/21
24/05/21–04/06/21

CB C1 Advanced (CAE): €170

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα
Οι εξετάσεις 10/04/21 μεταφέρονται στις 15/06/21
1/11/20–20/12/20
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
15/06/21
17/05/21–28/05/21

CB C2 Proficiency (CPE): €188

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα
Οι εξετάσεις 14/04/21 μεταφέρονται στις 25/06/21
30/10/20–2/12/20
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
10/07/21
14/06/21–25/06/21

Young Learners (YLE): Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers: €61

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Οι εξετάσεις 06/03/21–20/03/21 μεταφέρονται στις 29/05/21 ή/και 30/05/21
17/09/20–15/10/20
Δράμα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κως, Ρόδος, Ζάκυνθος
15/05/21 και/ή 16/05/21
01/02/21–21/03/21
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
29/05/21 και/ή 30/05/21
01/02/21–21/03/21
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
05/06/21 και/ή 06/06/21
01/02/21–11/04/21
Χαλκίδα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Κέα, Λαμία, Λάρισα, Ναύπλιο, Πάτρα, Πύργος, Βόλος, Ξάνθη
12/06/21 και/ή 13/06/21
01/02/21–11/04/21
Αίγινα, Μύκονος
19/06/21 και/ή 20/06/21
01/02/21–11/04/21

*Η ακριβής ημερομηνία θα επιβεβαιωθεί

Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα σας σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περίπου μία εβδομάδα πριν την ημέρα της εξέτασης.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν επίσης να επιλέξουν την ημερομηνία εξετάσεων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους, σε συνεννόηση με το British Council. Κάθε κέντρο πρέπει να εγγράψει τουλάχιστον τριάντα υποψηφίους συνολικά (το ελάχιστο δέκα υποψηφίους για κάθε επίπεδο). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Business (BEC)

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary): €129

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα
05/06/21
01/02/21–12/03/21

B2 Business Vantage (BEC Vantage): €193

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα
03/06/21
01/02/21–12/03/21

C1 Business Higher (BEC Higher): €207

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα
19/06/21
01/02/21–12/03/21

TKT (Teaching Knowledge Test)

TKT (Teaching Knowledge Test): €57 (ανά ενότητα)

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αθήνα
06/06/21
01/02/21–30/03/21

Τοποθεσίες

Οργανώνουμε εξετάσεις Cambridge English σε πολλές πόλεις της Ελλάδος όπως: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Δράμα, Πτολεμαΐδα, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Λαμία, Χαλκίδα, Πάτρα, Πύργος Ηλείας, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Ηράκλειο, Ρόδος, Κως, Μύκονος, Αίγινα και άλλες.

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένα διεθνές πλαίσιο περιγραφής ικανοτήτων και ευχέρειας στις ξένες γλώσσες.

ΚΕΠΑ Γενικά Αγγλικά Εμπορικά Αγγλικά
Pre A1    Pre A1 Starters (YLE Starters)
A1 A1 Movers (YLE Movers)
A2 A2 Flyers (YLE Flyers)
A2 Key (KET) for Schools
B1 B1 Preliminary (PET) for Schools B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)
B2 B2 First (FCE) for Schools B2 Business Vantage (BEC Vantage)
C1 C1 Advanced (CAE) C1 Business Higher (BEC Higher)
C2 C2 Proficiency (CPE)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι