Ημερομηνίες εξετάσεων, εξέταστρα και εξεταστικά κέντρα

Δεσμευόμαστε ώστε η εμπειρία των εξετάσεων Cambridge English μαζί μας να είναι θετική και ευχάριστη.

Στη σελίδα αυτή, θα βρείτε τις ημερομηνίες των εξετάσεων, τα εξέταστρα και τις ημερομηνίες εγγραφής για τις προσεχείς εξετάσεις Cambridge English.

Μπορούμε να οργανώσουμε εξετάσεις Cambridge English σε όλη την Ελλάδα, και σε πόλεις που δεν αναφέρονται παραπάνω. Τα κέντρα μας υπόκεινται σε κριτήρια ελάχιστου αριθμού εγγραφών. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Οι εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer-based) γίνονται κυρίως στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες περιοχές κατόπιν αιτήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εξετάσεις, ημερομηνίες και εξέταστρα

Γενικά Αγγλικά (paper-based)

Cambridge English: Key for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
11/03/17 €80 16/01/17–05/02/17
20/05/17 €80 27/01/17–07/04/17
03/06/17 €80 27/01/17–14/04/17
18/11/17 €80 18/09/17 – θα ανακοινωθεί

Cambridge English: Preliminary for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
11/03/17 €85 16/01/17–05/02/17
20/05/17 €85 27/01/17–07/04/17
03/06/17 €85 27/01/17–14/04/17
18/11/17 €85 18/09/17 – θα ανακοινωθεί

Cambridge English: First for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
13/05/17 €160 27/01/17–07/04/17
10/06/17* €160 27/01/17–28/04/17
02/12/17 €160 18/09/17 – θα ανακοινωθεί

Cambridge English: Advanced

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
13/05/17 €150 27/01/17–07/04/17
02/12/17 €150 18/09/17 – θα ανακοινωθεί

Cambridge English: Proficiency

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/17 €180 27/01/17–07/04/17
03/12/17 €180 18/09/17 – θα ανακοινωθεί

* Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Γενικά Αγγλικά (computer-based)

CB Cambridge English: Key for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
15/03/17 €75 13/02/17–27/02/17
13/07/17 €75 19/06/17–26/06/17
07/12/17 €75 13/11/17–22/11/17

CB Cambridge English: Preliminary for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
15/03/17 €80 13/02/17–27/02/17
13/07/17 €80 19/06/17–26/06/17
07/12/17 €80 13/11/17–22/11/17

CB Cambridge English: First for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
09/03/17 €150 13/02/17–22/02/17
24/05/17 €150 01/05/17–09/05/17
17/06/17 €150 22/05/17–31/05/17
11/11/17 €150 16/10/17–25/10/17
09/12/17 €150 13/11/17–23/11/17

CB Cambridge English: Advanced

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
17/03/17 €150 20/02/17–28/02/17
01/07/17 €150 06/06/17–14/06/17
11/11/17 €150 17/10/17–26/10/17

CB Cambridge English: Proficiency

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
04/03/17 €170 08/02/17–17/02/17
26/05/17 €170 01/05/17–11/05/17
15/07/17 €170 19/06/17–30/06/17
18/11/17 €170 23/10/17–03/11/17

Εξετάσεις Young Learners

Cambridge English: Young Learners Starters, Movers, Flyers

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
28/05/17 €60 27/01/17–31/03/17
11/06/17 €60 27/01/17–28/04/17
10/12/17 €60 18/09/17 – θα ανακοινωθεί

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν επίσης να επιλέξουν την ημερομηνία εξετάσεων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους, σε συνεννόηση με το British Council. Κάθε κέντρο πρέπει να εγγράψει τουλάχιστον τριάντα υποψηφίους συνολικά (το ελάχιστο δέκα υποψηφίους για κάθε επίπεδο). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Εξετάσεις Business English

Cambridge English: Business Preliminary

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
10/06/17 €120 20/02/17–31/03/17
25/11/17 €120 18/09/17–13/10/17

Cambridge English: Business Vantage

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
08/06/17 €181 20/02/17–31/03/17
02/12/17 €181 18/09/17–13/10/17

Cambridge English: Business Higher

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
20/05/17 €195 20/02/17–31/03/17
18/11/17 €195 18/09/17–13/10/17

Εξετάσεις για καθηγητές Αγγλικής γλώσσας

Cambridge English: Teaching Knowledge Test (TKT)

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
12/03/17 €50 (ανά ενότητα) 16/01/17–23/01/17
21/05/17 €50 (ανά ενότητα) 20/03/17–27/03/17
19/11/17 €50 (ανά ενότητα) 18/09/17–25/09/17

Τοποθεσίες

Οργανώνουμε εξετάσεις Cambridge English σε πολλές πόλεις της Ελλάδος όπως: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Δράμα, Πτολεμαΐδα, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Αγρίνιο, Λαμία, Χαλκίδα, Πάτρα, Πύργος Ηλείας, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Ηράκλειο, Ρόδος, Κως, Μύκονος, Αίγινα και άλλες.

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) είναι ένα διεθνές πλαίσιο περιγραφής ικανοτήτων και ευχέρειας στις ξένες γλώσσες.

ΚΕΠΑ A1 A2 B1 B2 C1 C2
Εξετάσεις
Cambridge English

  Key (KET)

Preliminary (PET)

Business Preliminary

First (FCE)

Business Vantage

Advanced (CAE)

Business Higher

Proficiency (CPE)